Centrum probalans Wola Ratusz
H. Elżanowska psycholog - psychoterapeuta Centrum probalans

Dr Psychologii – Psychoterapeuta- Seksuolog
Hanna Elżanowska

Wykształcenie:

Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2002 roku, a w 2012 obroniłam rozprawę doktorską z zakresu psychologii rodziny. Wiele lat pracowałam w Instytucie Psychologii KUL, a obecnie jako nauczyciel akademicki współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami wyższymi w których uczę psychologii, diagnozy psychologicznej, psychoterapii, seksuologii. Jestem absolwentką 5-letniego kursu Psychoterapii i Terapii Rodzin, organizowanego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Ponadto, uczestniczyłam w licznych stażach i szkoleniach psychoterapeutycznych, obejmujących terapię młodzieży i rodziny oraz pracę z osobami uzależnionymi, z zaburzeniami psychicznymi – m.in.: w Warszawie, Modenie w Belgii oraz Barcelonie.

Współpracuję z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą dzieciom krzywdzonym, powadzę zajęcia dla studentów psychologii na studiach magisterskich i podyplomowych oraz szkolenia dla pracowników oświaty.

 

 

Doświadczenie jako Psycholog – Psychoterapeuta:

Od kilku lat zajmuję się terapią indywidualną i terapią par i rodzin oraz diagnostyką psychologiczną. Praktykę terapeutyczną zdobyłam pracując m.in. w Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie, gdzie towarzyszyłam umierającym dzieciom i rodzinie będącej w żałobie. W Domu Dziecka nr 1 w Lublinie przygotowywałam pary do procesu adopcji oraz podjęcia rodzicielstwa zastępczego. Pracowałam z dzieckiem osieroconym oraz z rodziną problemową.

W Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Warszawie zajmowałam się pomocą psychologiczną i terapeutyczną ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, uzależnionym, z zaburzeniami psychicznymi. Prowadziłam grupy wsparcia dla osób bezdomnych po podstawowej terapii alkoholowej.

Obecnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 w Warszawie, gdzie zajmuje się m.in. diagnozą psychologiczną dzieci z problemami rozwojowymi, szkolnymi , emocjonalnymi oraz  pomocą dzieciom i ich rodzinom w sytuacji podejrzenia wykorzystania seksualnego.  Od wielu lat pracuję jako biegły psycholog sądowy.

 

Czym zajmuję się w Centrum probalans?

Prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Pomagam osobom, które szukają dróg własnego rozwoju (pragnącym poznawać siebie i wspomagać swój rozwój). Pracuję również z osobami znajdującymi się w kryzysie- przeżywającymi różnego rodzaju utraty, będącymi w żałobie, doświadczającymi trudności emocjonalne i zmiany w życiu oraz z osobami mającymi trudności w relacjach z innymi. Pomagam i wspieram w trudnych sytuacjach życiowych. Zajmuję się terapią par i małżeństw oraz terapią rodzinną. W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję przede wszystkim podejście systemowe i psychodynamiczne.  

W centrum probalans zajmuję się również diagnozą psychologiczną oceniającą funkcjonowanie poznawcze (w zakresie pamięci, procesów uwagi, funkcji wykonawczych, poziomu intelektu), emocjonalne, społeczne oraz osobowościowe (mmpi warszawa).

 

Moje artykuły / porady:

Czym jest terapia par i małżeństw

Jak zmienia się popęd seksualny na przestrzeni lat – wywiad z dr Hanną Elżanowską. 

 

 

Przyjmuje w Centrum probalans  oraz online

 

 

 

Opinie o mnie 

 

certyfikaty
Powrót