Test MMPI-2 swoją nazwę wziął od pierwszych liter angielskiej nazwy testu, który został przetłumaczony na język polski pod nazwą Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości. MMPI to badanie samoopisowe – osoba badana wybierając twierdzenia najbardziej do niej pasujące tworzy wielopłaszczyznowy opis swojego funkcjonowania.

Test MMPI-2 wykonywany w gabinecie Centrum probalans oraz online

Kwestionariusz MMPI został stworzony ponad 80 lat temu przez uczonych z Uniwersytetu Minnesota. Ponad 40 lat później pojawiła się udoskonalona wersja tego testu, którą nazwano MMPI-2 – w Centrum probalans stosujemy właśnie tę wersję kwestionariusza w formie komputerowej wykorzystując platformę internetową Epsilon Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Centrum probalans Warszawa zaprasza na spotkania z doradcą zawodowym

MMPI-2 to obecnie jedno z popularniejszych badań psychologicznych. Wykorzystywane jest przy diagnostyce problemów natury psychicznej, ale też przeprowadza się je w sądownictwie i w procesie niektórych rekrutacji zawodowych. MMPI umożliwia rzetelną ocenę psychicznego statusu badanego. Analiza stwierdzeń zawartych w kwestionariuszu umożliwia postawienie hipotezy o istnieniu u osoby badanej problemów z obszaru psychopatologii tj.: symptomów lękowych i depresyjnych, maniakalnych, hipochondrycznych czy psychotycznych. MMPI pozwala rozpoznać zaburzenia osobowości.

Czas trwania testu MMPI-2 i jego wykonanie

Popularność testu wśród psychologów zarówno w warunkach szpitalnych jak i w gabinetach psychologicznych/psychoterapeutycznych bierze się z tego, że jego wyniki są szczegółowe i rzetelne oraz dają wszechstronną wiedzę o emocjonalnym, mentalnym i interpersonalnym funkcjonowaniu badanego. Taka rzetelna analiza możliwa jest dzięki dużej ilości twierdzeń kwestionariuszowych – w teście MMPI-2 jest ich aż 567. Do tych stwierdzeń badany ustosunkowuje się zaznaczając określenie „prawda” albo „fałsz”.  Brak odpowiedzi interpretuje się jako „nie wiem”. Czas na wykonania testu MMPI-2 to ok. 90 min. Niektórym badanym jednak na wykonanie badania potrzeba ok. 2 h, nieliczni kończą je po godzinie. Pamiętać należy, że czas wykonania badania nie jest zmienną istotną.

Skale kliniczne kluczowym narzędziem występującym w teście

Elementarną częścią badania są skale kliniczne, które pomagają w ocenie zaburzeń w funkcjonowaniu psychiki badanego aż w 10 obszarach. Należą do nich:

  • skala hipochondrii: umożliwiająca dokonanie oceny dolegliwości somatycznych i objawów hipochondrycznych;
  • skala depresji: skupiająca się na objawach zaburzeń depresyjnych;
  • skala histerii: pozwalająca ocenić zachowania konwersyjne;
  • skala psychopatii: oceniająca, czy badany prezentuje przejawy zachowań aspołecznych;
  • skala męskości – kobiecości: sprawdzająca czy osoba badana przejawia cechy społecznie uznawane za kobiece czy męskie;
  • skala paranoi: oceniająca czy u badanego występuje nadmierna podejrzliwość i skrajny brak zaufania;
  • skala psychastenii: wychwytująca nadmierny autokrytycyzm czy nadmierną, nieracjonalną lękowość;
  • skala schizofrenii: pomagająca sformułować hipotezy zaburzeń psychotycznych takich jak zaburzenia myślenia czy występowanie zaburzeń sensorycznych (omamów)
  • skala hipomanii –  skupiająca się wokół hipomaniakalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu badanego (nadmiernie euforyczny nastrój, zwiększona aktywność czy nieadekwatnie wygórowane poczucie wartości);
  • skala introwersji społecznej: badająca skłonność do zachowań introwertycznych

Skale dodatkowe i kontrolne

MMPI-2 to złożone narzędzie służące diagnozie psychologicznej tak delikatnej materii jaką jest ludzka psychika. Bada odstępstwa od normy psychicznej, zatem aby uzyskać rzetelny wynik zostały stworzone tzw. skale kontrolne sprawdzające czy uzyskany wynik badania jest rzeczywiście miarodajny. W tej skali istotne jest to, ile pytań badany pominął, sprawdza się kwestionariusz pod kątem mijania się z prawdą (tzw. skala kłamstwa) czy analizuje skalę mechanizmów obronnych (która osiąga wysokie wyniki, gdy badany chce ukazać siebie w lepszym świetle lub ma tendencję do wyolbrzymiania objawów).

Test MMPI-2 może być rozszerzony o inne skale, np.  skalę problemów rodzinnych, skalę jawnej wrogości czy skalę diagnozująca problemy związane z uzależnieniem.

Procedura w Centrum probalans oraz online

Podsumowując:

-w Centrum probalans badanie to przeprowadzane jest w gabinecie lub online (po przesłaniu linku do instalacji programu oraz kodu dostępu) przez psychologa, mającego wiedzę z psychologicznych badań testowych oraz po odbyciu odpowiednich szkoleń

-Badany powinien zarezerwować sobie 2 h czasu, wcześniej kontaktując się z Centrum probalans aby zarezerwować spotkanie wstępne w gabinecie lub online (za pomocą SKYPE) wraz z  badaniem

-przed rozpoczęciem testu psycholog przeprowadza wywiad wstępny (jaki jest cel badania, co skłoniło Badanego do przeprowadzenia testów, z jakimi problemem natury psychologicznej się boryka, czy leczy się psychiatrycznie, czy bierze leki psychiatryczne, jak funkcjonuje społecznie etc.)

-Badany zostaje poinstruowany jak technicznie przeprowadzić badanie, jak ono wygląda, ile trwa

-po wykonaniu testu komputerowego Badany w ciągu ok. 7 dni jest umawiany na omówienie wyników z psychologiem przeprowadzającym i analizującym test w gabinecie lub online (SKYPE). Trwa ono ok 10 min. podczas którego Badany zapoznaje się opinią psychologiczną sporządzoną na podstawie badania MMPI-2 i ma możliwość zadania pytań do psychologa

-Badany otrzymuje pisemną opinię psychologiczną z badania testem MMPI-2, która zawiera hipotezy dot. osoby badanej  z obszaru psychopatologii lub jej braku .

Cena za całość testu MMPI-2 w Centrum probalans & online = 580 zł (pierwsze spotkanie to wprowadzenie przez psychologa + wykonanie testu ok. 2 h oraz drugie spotkanie, omówienie badania z odbiorem opinii po ok. 5-6 dniach od badania. Czas  ok. 10 min)

Autorka: psycholog – psychoterapeutka Agnieszka Szafrańska-Romanów

 

Więcej o diagnostyka psychologiczna w Centrum probalans tutaj.