Psychoterapia w Warszawie przez skype online

Niepokojące statystyki

Według Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich „Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce” z 2014 r., blisko co czwarty Polak doświadczy w swoim życiu przynajmniej jednego zaburzenia psychicznego. Na pogarszający się stan zdrowia rodaków ma wpływ m.in. tępo życia, wszechobecny stres, presja społeczna ukierunkowana na osiągnięcie sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Konsekwencją są zaburzenia lękowe, nerwice, depresja, zaburzenia nastroju czy osobowości. Czasem wymagają one konsultacji psychiatrycznej i leczenia farmakologicznego a na pewno niezbędne są spotkania z psychoterapeutą i przepracowanie przyczyn problemów psychicznych.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa

Psychoterapia w Centrum probalans – to działa!

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że psychoterapia jest skuteczną (co jest to poparte wieloma badaniami naukowymi) metodą leczenia zaburzeń psychicznych. Spotkania z psychologiem pomagają także w sytuacjach kryzysów osobistych, cierpieniu po rozstaniach, doświadczaniu samotności czy deficytach poczucia wartości. Z roku na rok wzrasta liczba Polaków korzystających z pomocy psychologicznej oraz podejmujących terapię (choć w porównaniu do Amerykanów to wciąż niewielki procent społeczeństwa). W większych miastach dostępna jest bogata oferta ośrodków oferujących psychoterapię indywidualną i grupową obejmującą m.in. terapię depresji, lęków, redukcji stresu.

Gdy „na kozetkę” jest za daleko?

Co jednak zrobić gdy dostępność psychoterapeuty jest ograniczona lub wręcz niemożliwa jak w przypadku osób mieszkających za granicą? Wielu emigrantów źle znosi odosobnienie od bliskich, co może skończyć się epizodem depresyjnym. Zdarza się, że pomysł na wyjazd zagraniczny jest pozorną ucieczką od kłopotów np. w życiu rodzinnym czy od traum z dzieciństwa. Gdy pojawia się refleksja, że od pewnych sytuacji nie da się uciec, a trzeba się z nimi skonfrontować konieczne stają się spotkania z psychologiem-psychoterapeutą Warszawa. Rozwiązaniem dla takich osób są spotkania online np. poprzez skype.

Psychoterapia Centrum Probalans

Skype za i przeciw – wymienia psycholog Centrum probalans

Wiele osób, również praktykujących psychoterapeutów ma wątpliwości co do skuteczności takiego oddziaływania terapeutycznego, w końcu w psychoterapii ogromne znaczenie ma relacja jaka tworzy się między terapeutą a klientem a ekran komputera mocno ją ogranicza. Jakie przesłanki muszą zatem zostać spełnione aby psychoterapia przez skype była zgodna z etyką i skuteczna?

Po pierwsze zanim dojdzie do regularnych spotkań poprzez skype psychoterapeuta powinien sprawdzić jakie są przesłanki do podjęcia takiej decyzji przez Klienta. Czasem może być tak, że Klient unika bezpośredniego kontaktu z psychologiem nie dlatego, że jest niedostępny, ale dlatego, że poprzez taki rodzaj kontaktu chce coś osiągnąć, np. utrzymać zbyt duży dystans co może zaburzyć proces psychoterapii.

Po drugie, nie każdy problem można terapeutyzować poprzez skype. Ciężkie zaburzenia osobowości, poważne depresje czy zaburzenia lękowe o dużym nasileniu powinny być terapeutyzowane w bezpośrednim kontakcie, gdzie terapeuta ma możliwość szybkiej reakcji w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia.

Po trzecie – Klient decydujący się na terapię przez skype musi mieć świadomość, że w którymś momencie terapii terapeuta może zalecić konsultację z psychiatrą. Klient musi mieć taką możliwość i musi być na to gotowy. Dodatkowo jeżeli psychiatra zaordynuje leki to Klient zobowiązuje się, że będzie te leki przyjmować.

Psychoterapeuta Warszawa zaprasza do Centrum probalans

Psychoterapia online jest dobrym rozwiązaniem w konkretnych przypadkach

Kiedy zatem psychoterapia w Centrum probalans przez skype jest możliwa i przynosi dobre efekty? Wtedy gdy zarówno Klient jak i terapeuta są świadomi ograniczeń jakie stwarza taka metoda terapii. Spotkania przez skype uniemożliwiają np. przeprowadzanie technik doświadczeniowych bardzo pomocnych w procesie terapeutycznym o czym Klient powinien zostać poinformowany. Dobrze pracuje się z osobami z zaniżonym poczuciem własnej wartości, niepewnych siebie a także osobami z aktualnymi problemami życiowymi, osobami które są w kryzysie, które muszą podjąć trudną decyzję i potrzebują wspólnie z terapeutą zastanowić się nad rozwiązaniem, osobami które chcą się zmierzyć z trudną przeszłością np. z Dorosłymi Dziećmi z Rodzin Alkoholowych.

Psycholog online w Centrum probalans jest do dyspozycji

Reasumując – nie ma co ukrywać, spotkania w bezpośrednim kontakcie psychoterapeuta-klient są korzystniejsze i zawsze gdy istnieje taka możliwość powinno się dążyć do klasycznych spotkań. Jednak, gdy nie ma możliwości odbycia wizyt w gabinecie psychoterapeutycznym lepiej spróbować psychoterapii przez skype niż pozostawić osobę potrzebującą bez pomocy i wsparcia.

Autor: psycholog – psychoterapeuta Centrum probalans Warszawa Agnieszka Szafrańska – Romanów