Polityka prywatności

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych -Polityka prywatności RODO 

Informujemy Pana / Panią, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest firma Centrum probalans Wawrzyniec Romanów, 00-877 Warszawa, Numer NIP: 9291496280, Numer REGON: 146402202 , e-mail:biuro@centrum-probalans.pl   tel.: 22 2540660

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane mogą być w następujących celach:

 • Podanie zwykłych danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do zrealizowania na Państwa rzecz usług realizowanych przez Centrum  oraz wydawanie zlecanych przez Państwa opinii psychologicznych, zaświadczeń; przeprowadzenia procesu rezerwacji usługi, ewentualnego przypomnienia o wizycie czy w wyjątkowych sytuacjach jej odwołania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wystawiania faktur, prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych

W związku z naszą współpracą, może dochodzić do powierzenia przetwarzania Pana / Pani danych następującym podmiotom:

 • Paweł Cynkar W-SOFTWARE, ul. Kuropatwy 8B, 02-892 Warszawa – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych w ramach systemu rezerwacji on line,
 • LH Sp. z o.o. ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań – w celu przechowywania Pana / Pani danych osobowych na serwerze skrzynki pocztowej,
 • Web INnovative Software Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym są przetwarzane Pana / Pani dane na potrzeby wystawienia faktury,
 • Psychologom – psychoterapeutom wykonującym usługi na rzecz Centrum probalans na mocy umowy o współpracę
 • innym podmiotom, które są odpowiedzialne za profesjonalne wykonywanie usług realizowanych w Centrum probalans.

Okres przechowywania danych

Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
  • w przypadku wyrażenia zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@centrum-probalans.pl

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Pana / Panią danych (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) jest warunkiem korzystania z naszych usług.

Pliki cookies

 1. Strona używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
 3. Dostawcy zewnętrzni używają plików cookie do poprawnego działania ich aplikacji – gromadzenia danych statystycznych o ruchu.
 4. Nasza strona zawiera oprogramowanie firm trzecich, które może pobierać informacje na temat użytkowników. Dokładne informacje na temat danych pobieranych przez te firmy mogą się zmieniać, dlatego w celu dokładniej ich weryfikacji prosimy o sprawdzenie ich polityk prywatności dostępnych tutaj:  Google Analytics i ogólna polityka prywatności Google.
 5. Wyłączenie plików cookies nie uniemożliwia korzystania ze strony, ale może to utrudnić. Możesz wyłączyć cookies z poziomu ustawień swojej przeglądarki.