Rozwój zawodowy

Coaching zawodowy

Coaching zawodowy jest procesem, który pomaga pojedynczym osobom w przyspieszeniu ich rozwoju oraz podniesieniu jakości i efektywności funkcjonowania. Dotyczy to również zespołów, co jest związane z rozwojem całej organizacji. Koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości.

 

ZAPRASZAMY DO CENTRUM PROBALANS, JEŻELI CHCESZ:

  • zwiększyć pewność siebie oraz poczucie własnej wartości, które są pomocne w różnych sytuacjach, m.in. przy podejmowaniu trudnych i ważnych decyzji
  • skuteczniej zarządzać zespołem
  • lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych
  • odnaleźć spokój wewnętrzny oraz cel i sens życia
  • poprawić swoje relacje z innymi ludźmi
  • dobrze przygotować się i poradzić sobie z ważną zmianą w życiu, np. zmianą pracy, rozpoczęciem własnej działalności, przeprowadzką do innego miasta
  • dobrze zarządzać sobą w czasie.

 

TWOJE KORZYŚCI Z COACHINGU ZAWODOWEGO W CENTRUM PROBALANS:

1) Większa samoświadomość – będziesz kroczyć przez życie z większą świadomością tego, co jest dla Ciebie ważne i jakich wyborów dokonywać.

2) Szybszy rozwój – ponieważ pomogę Ci poprzez odpowiednie pytania i ćwiczenia poszerzyć perspektywę widzenia różnych spraw a Twoja motywacja do działania znacznie wzrośnie.

3) Wzrost pewności siebie – ponieważ pomogę Ci odkryć mechanizmy Tobą rządzące, będziesz mógł lepiej przewidywać możliwe rezultaty Twoich działań i decyzji.

4) Poczucie zadowolenia oraz harmonii życiowej – ponieważ pomogę Tobie odkryć Twoje zasoby oraz Twój potencjał. Będziesz wtedy znacznie lepiej radzić sobie ze stresem i konfliktami interpersonalnymi.

Na cały proces coachingowy najczęściej składa się 7 +/- 2 spotkań w ustalonych wspólnie terminach.

 

Cena sesji indywidualnej:

160 zł/50 min.

240 zł/80 min.

 Umów się teraz na spotkanie w Centrum probalans Warszawa -psychologicznie skuteczni.

 

160 zł / 50 min. lub 240 zł / 80 min.
Powrót