Pomoc psychologiczna
Testy psychologiczne w Warszawie.

Diagnostyka psychologiczna

 

Oferta diagnostyczna przeznaczona jest dla osób które:

 • pragną lepiej rozumieć siebie i swoje zachowania,
 • są zaniepokojone pojawieniem się trudności w codziennym funkcjonowaniu, takimi jak: trudnościami w uczeniu się, kłopotami z mową, pamięcią, i koncentracją uwagi, dla których codzienne czynności stały się trudne do wykonania,
 • cierpią z powodu lęku, niepokoju, obniżonego nastroju,
 • planują podjęcie psychoterapii lub innej formy leczenia,
 • chcą określić swoje predyspozycje zawodowe i ustalić jaki rodzaj pracy jest dla nich najlepszy,
 • zastanawiają się nad wyborem szkoły, kierunkiem studiów  lub zmianą pracy.

 

Wyniki badań psychologicznych pomogą m.in:

 • poznać własny iloraz inteligencji (IQ),
 • określić słabe i mocne strony,
 • pomóc zrozumieć własne zachowanie i określić specyficzne problemy,
 • określić  punkt wyjścia do planowania psychoterapii,
 • być źródłem wskazówek dotyczących procesu psychoterapeutycznego,
 • być pomocą w sformułowaniu diagnozy psychiatrycznej.

 

Centrum probalans oferuje diagnostykę psychologiczną w następujących obszarach:

 

Sfera do diagnozy                                                                   Cena

 • Diagnoza inteligencji dorosłych i dzieci          300 zł
 • Diagnoza osobowości                                             300 zł
 • Test MMPI*                                                                 300 zł
 • Test Rorschacha**                                                  300 zł

Cała diagnoza składa się z dwóch spotkań – wykonanie testu ok. 2 h i omówienie badania z odbiorem opinii ok. 15 min.

 

Diagnostyka psychologiczna w Centrum probalans  Wola Ratusz Warszawa – zapraszamy do przeczytania artykułu dr Hanny Elżanowskiej.

 

*MMPI jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Wykorzystywany jest przede wszystkim  w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (np. depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, i in.), ale znajduje również zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia).

**Test Rorschacha to projekcyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca plamy atramentowe,  pozwalająca na ocenę ogólnej struktury osobowości, na którą składają się potrzeby, emocje, konflikty wewnętrzne, relacje społeczne czy sposoby spostrzegania i interpretowania rzeczywistości.

 

Diagnoza psychologiczna może być wykonana na prośbę lekarza albo terapeuty lub zrealizowana niezależnie np. na prośbę samej osoby badanej.

Na życzenie klienta Centrum probalans prowadzi również diagnostykę w oparciu o wybrane testy psychologiczne takie ja: testy projekcyjne oraz opiniowanie na potrzeby różnych instytucji. 

 cena: zł/
Powrót