Diagnostyka psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces, umożliwiający rozpoznanie konkretnego problemu oraz otrzymanie odpowiedzi na postawione pytanie diagnostyczne. W diagnostyce specjalista stosuje profesjonalne narzędzia takie jak: szczegółową rozmowę psychologiczną, obserwację i testy. Umożliwia to, zrozumienie danego zjawiska czy problemu, ustalenie jego podłoża oraz zaplanowanie konkretnych działań i pomocy, prowadzącej do otrzymania oczekiwanego efektu.

Kiedy należy skorzystać z diagnostyki psychologicznej?

Jeśli jesteś osobą, która często zadaje sobie wiele pytań, dotyczących własnej osoby oraz relacji z innymi ludźmi, a nie potrafi znaleźć na nie odpowiedzi, wizyta u psychologa diagnosty, może być kluczem do poznania samego siebie.

Ponadto proces ten umożliwia pacjentowi zrozumienie na jakim poziomie aktualnie funkcjonuje, jakie są jego dobre i złe strony oraz jakie są przyczyny ewentualnych niepowodzeń, lęków i stresu. Dodatkowo pozwala określić iloraz inteligencji, odpowiednio zaplanować przyszłe leczenie np. psychiatryczne czy zrozumieć trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Dlaczego warto skorzystać z oferty diagnostycznej i jak przebiega proces?

Psycholog diagnosta, posiada odpowiednie kwalifikacje, które potwierdzone są wymaganymi dokumentami. Specjalista ten może wykonywać różnego rodzaju testy i badania psychologiczne, pozwalające na postawienie odpowiedniej diagnozy. Pełna diagnoza psychologiczna obejmuje zazwyczaj dwa spotkania. Pierwsze na którym, psycholog poznaje pacjenta, tłumaczy przebieg spotkania i zasady oraz przeprowadza wywiad diagnostyczny. Dodatkowo postawienie niektórych diagnoz wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi psychologicznych, pacjent proszony jest wtedy o wypełnienie testów lub kwestionariuszy, które umożliwiają uzyskanie szczegółowych, rzetelnych wyników. Drugie spotkanie natomiast obejmuje omówienie ze specjalistą otrzymanej diagnozy oraz osobisty odbiór opinii.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty diagnostycznej Centrum probalans w Warszawie, gdzie mają Państwo gwarancję współpracy z profesjonalistami, którzy dzięki zdobytej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu, wykonują swoją pracę na najwyższym poziomie.

 

Test MMPI / MMPI 2 wykonujemy szybko w Centrum probalans Aleja Solidarności 155/29, 00-877 Warszawa lub online po wcześniejszym udostępnieniu linka na komputer.

Oferta diagnostyczna przeznaczona jest dla osób które:

 • pragną lepiej rozumieć siebie i swoje zachowania,
 • są zaniepokojone pojawieniem się trudności w codziennym funkcjonowaniu, takimi jak: trudnościami w uczeniu się, kłopotami z mową, pamięcią, i koncentracją uwagi, dla których codzienne czynności stały się trudne do wykonania,
 • cierpią z powodu lęku, niepokoju, obniżonego nastroju,
 • planują podjęcie psychoterapii lub innej formy leczenia,
 • chcą określić swoje predyspozycje zawodowe i ustalić jaki rodzaj pracy jest dla nich najlepszy,
 • zastanawiają się nad wyborem szkoły, kierunkiem studiów  lub zmianą pracy.

Wyniki badań psychologicznych pomogą m.in:

 • poznać własny iloraz inteligencji (IQ),
 • określić słabe i mocne strony,
 • pomóc zrozumieć własne zachowanie i określić specyficzne problemy,
 • określić  punkt wyjścia do planowania psychoterapii,
 • być źródłem wskazówek dotyczących procesu psychoterapeutycznego,
 • być pomocą w sformułowaniu diagnozy psychiatrycznej.

Centrum probalans oferuje diagnostykę psychologiczną w następujących obszarach: 

 • Test MMPI / MMPI 2* – 580 zł
 • Diagnoza inteligencji dorosłych i dzieci – 580 zł
 • Diagnoza osobowości – 580 zł
 • Test Rorschacha**  –  580 zł

Cała diagnoza składa się z dwóch różnych spotkań – wprowadzenie /wykonanie testu ok. 2 h  + spotkanie, omówienie badania z odbiorem opinii – wyników ok. 10 min.

Diagnostyka psychologiczna w Centrum probalans  Wola Ratusz Warszawa – zapraszamy do przeczytania artykułu dr Hanny Elżanowskiej.

Planujesz wykonać test MMPI 2 w Centrum probalans lub online? Czego się spodziewać?

*MMPI / MMPI 2 jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Wykorzystywany jest przede wszystkim  w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (np. depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, i in.), ale znajduje również zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia).

**Test Rorschacha to projekcyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca plamy atramentowe,  pozwalająca na ocenę ogólnej struktury osobowości, na którą składają się potrzeby, emocje, konflikty wewnętrzne, relacje społeczne czy sposoby spostrzegania i interpretowania rzeczywistości.

Diagnoza psychologiczna może być wykonana na prośbę lekarza albo terapeuty lub zrealizowana niezależnie np. na prośbę samej osoby badanej.

Na życzenie klienta Centrum probalans prowadzi również diagnostykę w oparciu o wybrane testy psychologiczne takie ja: testy projekcyjne oraz opiniowanie na potrzeby różnych instytucji.

Potrzebujesz pomocy psychologa, psychoterapeuty, doradcy zawodowego w Warszawie i online?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt