Depresja, nerwica, lęk, stres

Dobry Psycholog w Warszawie w walce z depresją

Depresja to grupa zaburzeń psychicznych objawiających się obniżeniem nastroju, przygnębieniem, zaniżeniem poczucia własnej wartości, pesymizmem, niezdolnością odczuwania przyjemnych nastrojów, spowolnieniem motoryki, motywacji i napędu życiowego, zaburzeniami snu, łaknienia, funkcji seksualnych. W poważnych stanach depresyjnych pojawić się mogą myśli samobójcze w skrajnych przypadkach wraz z ich realizacją. Depresję ze względu na stopień nasilenia objawów dzielimy na: depresję łagodną, umiarkowaną, ciężką i bardzo ciężką. Przy depresji łagodnej i umiarkowanej zalecana jest psychoterapia, przy ciężkiej i bardzo ciężkiej farmakoterapia wraz z psychoterapią czasem wraz z pobytem w szpitalu. Diagnozę depresji stawia psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra po wnikliwym wywiadzie dotyczącym funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego i fizycznego osoby podejrzewającej u siebie depresję. Leczenie depresji za pomocą psychoterapii polega na dotarciu do przyczyn choroby (są to m.in. trudne relacje w dzieciństwie, wychowywanie się w rodzinie dysfunkcyjnej, alkoholowej), przepracowaniu tych problemów i nauczeniu się konstruktywnych wzorców funkcjonowania pomagających radzić sobie z trudami życia.

Terapia na zaburzenia lękowe w Centrum probalans Warszawa

Zaburzenia lękowe (zwane dawniej nerwicami) to zaburzenia psychiczne charakteryzujące się występowaniem uczucia lęku o różnym stopniu nasilenia. Zaburzenia lękowe to najbardziej powszechne problemy zdrowia psychicznego – występują u od 5 do 10% populacji. Ze względu na rodzaj zaburzenia lękowe dzielimy na: ataki paniki, syndrom stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (zwane dawniej nerwicą natręctw), fobie, zespoły lęku uogólnionego. Leczenie zaburzeń lękowych podobnie jak leczenie depresji polega na psychoterapii oraz terapii lekowej.

Walka ze stresem

Stres jest reakcją fizjologiczną organizmu na sytuację trudną. Kortyzol i adrenalina produkujące się w organizmie w tej sytuacji  pomagają się z nią zmierzyć. Krótkoterminowo stres działa pozytywnie: jest mobilizujący, daje energię do działania. W dłuższym okresie czasu hormony pomagające stawić czoła wyzwaniu są dla organizmu zabójcze: przyspieszają akcję serca, zwiększają ciśnienie krwi, obniżają odporność. Skutkiem długotrwałego stresu są zaburzenia kardiologiczne (w konsekwencji zawał, udar, wylew), zwiększone ryzyko nowotworów, problemy psychiczne tj. zaburzenia lękowe,  depresja. Są skuteczne metody obniżające poziom stresu. Podczas spotkań z psychologiem, psychoterapeutą osoba doświadczająca długotrwałego stresu m.in. uczy się jak radzić sobie z obniżeniem napięcia emocjonalnego, uczy się technik relaksacyjnych, sposobów na zmianę myślenia o sobie, życiu swojej pracy tak aby minimalizować stres.

W Centrum probalans wszyscy pracujący psychologowie-psychoterapeuci mają w swojej ofercie pomoc osobom doświadczającym zarówno depresji, zaburzeń lękowych (nerwic) jak i ogarniętym nadmiernym stresem. Niezależnie od podejścia w jakim pracują skutecznie pomagają w tych cywilizacyjnych dolegliwościach.

Depresja, nerwica, lęk, stres uważane są za plagę współczesnej cywilizacji. Dotyczą ogromnej populacji ludzi, to jednak nie znaczy, że trzeba się na nie godzić. Psychoterapia w Centrum probalans Warszawa jest sposobem na poradzenie sobie z uciążliwymi objawami.

DEPRESJA, NERWICA, LĘK, STRES MOGĄ DOTYCZYĆ RÓWNIEŻ CIEBIE, JEŻELI OBSERWUJESZ:

 • obniżenie nastroju (dominującą emocją jest smutek, uczucie bezsilności),
 • występowanie lęku (także panicznego), niepokoju, dyskomfortu,
 • stałe poirytowanie, rozdrażnienie,
 • labilność emocjonalną (naprzemienne wybuchy płaczu, złości, popadanie w smutek),
 • zaburzenia snu,
 • zaburzenia łaknienia (brak apetytu lub nadmierne objadanie się),
 • bóle głowy (również kręgosłupa, brzucha, żołądka),
 • spadek napędu życiowego, motywacji, chęci do działania, koncentracji,
 • pojawianie się „czarnych myśli” dotyczących siebie i otaczającego świata.

KORZYŚCI Z PSYCHOTERAPII:

 • możliwość rozmowy z psychologiem –psychoterapeutą o trudnych osobistych problemach,
 • otrzymanie diagnozy psychologicznej dotyczącej zgłaszanych problemów,
 • ustąpienie lub znaczne zmniejszenie uciążliwych objawów emocjonalnych,
 • docieranie do przyczyny zaistniałego problemu, tkwiącej w teraźniejszości i przeszłości (dzieciństwie),
 • bezpieczne i stopniowe przepracowywanie trudnych relacji z przeszłości,
 • wspólne wprowadzanie i utrwalanie pozytywnej życiowej zmiany,
 • poprawa jakości życia, odzyskanie poczucia sprawstwa w życiu, poprawa obrazu siebie, odzyskanie wiary we własne siły. 

Depresja, nerwica, lęk, stres w Centrum probalans Warszawa

Cena: od 200.00 zł/50 min.

Rezerwacja online

Potrzebujesz pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, doradcy zawodowego w Warszawie i online?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt