Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest spotkaniem mającym na celu pomoc osobom, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Jest to forma pomocy psychologicznej mająca na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa oraz zredukowanie reakcji lękowych, zmniejszenie cierpienia oraz pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i kontroli nad swoim życiem.

Interwencja kryzysowa jest pomocą doraźną, krótkoterminową, wsparcie dotyczy głównie obecnego problemu, z którym zgłasza się klient.

Kto powinien się zgłosić do interwenta kryzysowego? Pomagamy osobom, które doświadczyły kryzysu, będącego wynikiem gwałtownych, trudnych i nieoczekiwanych zdarzeń życiowych

Wspieramy osoby w kryzysie, u podłoża którego leży chroniczny stres (długotrwale oddziałujące stresory, lub różnorodne sytuacje trudne, które zaczynają nakładać się na siebie finalnie uniemożliwiając codzienne funkcjonowanie).

Specjalizujemy się w:

Kryzysach rodzicielskich

  • Kryzysy wynikające z trudności w wychowaniu dzieci (kłopoty adaptacyjne w przedszkolu czy szkole, problemy w nauce, zachowania ryzykowne dziecka – narkotyki, alkohol, zachowania autoagresywne i agresywne, myśli i próby samobójcze),
  • Kryzys w obliczu choroby i informacji o poważnych zaburzeniach rozwojowych (dziecko niepełnosprawne, przewlekła choroba dziecka, dzieci z zaburzeniami psychotycznymi, z depresją, ADHD, z autyzmem i Zespołem Aspergera, z zaburzeniami odżywiania i inne),
  • Kryzys tożsamości (rodzicielstwo jako nowa rola w życiu – trudność w określeniu jakie są moje nowe cele, zmiana hierarchii potrzeb, zmiana sposobu postrzegania otaczającej rzeczywistości, budowa całkiem nowej tożsamości – ja rodzic).

Kryzysach zawodowych

  • Kryzys związany z wypaleniem zawodowym, poczuciem braku perspektyw zawodowych, trudnościami wynikającymi z uczucia niedopasowania osobowościowego czy kompetencyjnego (awans powyżej progu kompetencji), czy też trwałego braku satysfakcji z pracy,
  • Kryzysy związane z nagła, niespodziewaną utratą pracy, czy długotrwałym bezrobociem i poszukiwaniem nowego miejsca zatrudnienia.

Korzyści z interwencji kryzysowej

  • Wsparcie emocjonalne, mające na celu złagodzenie objawów reakcji kryzysowej i zapobiegnięcie dalszej dezorganizacji i przejścia kryzysu w stan przewlekły,
  • Odzyskanie równowagi psychicznej i zdolności do samodzielnego radzenia sobie w danej sytuacji,
  • Przywrócenie poczucia sprawczości i umożliwienie wypracowania niezbędnych, w bieżącej sytuacji rozwiązań,
  • Rozwój osobisty i nowe spojrzenie na doświadczenie kryzysowe, pozwalające na czerpanie siły z kryzysu –  to, co stanowiło trudność nie do zniesienia, staje się trampoliną do rozwoju i wzrostu,
  • Poprawa jakości życia, zwiększenie celowości i sensowności działań.

Warto mieć świadomość, ze podjęcie pracy nad kryzysem, niesie ze sobą olbrzymi potencjał rozwojowy.

PSYCHOLOG ONLINE SKYPE – Kliknij tutaj

Nasz Psycholog / Interwent kryzysowy, który Ci pomoże:

Dominika Markowska

Cena 200 zł / 50 min.

Rezerwacja online

Potrzebujesz pomocy psychologa, interwenta kryzysowego?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt