Z porad psychologicznych i psychoterapii korzysta w Polsce coraz więcej osób indywidualnych, par, małżeństw i rodzin. Kryzysy osobiste, zaburzenia lękowe, depresja, nieradzenie sobie z emocjami, uzależnienia to najczęstsze powody skłaniające ludzi do skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Przeciętny Polak wie, że psychoterapia to metoda pomagająca radzić sobie zarówno z kryzysami osobistymi np. w związku oraz problemami natury psychicznej takimi jak przeciążenie stresem, lęki, nerwice, stany depresyjne. Jednak mało osób ma świadomość, że w psychoterapii rozróżnia się różne nurty tzw. podejścia psychoterapeutyczne. Terapeuta który odbył kilkuletnie szkolenie (przeciętnie trwające od 3 do 4,5 roku) w konkretnym podejściu psychoterapeutycznym dysponuje technikami i narzędziami predestynującymi go do pomocy właściwie we wszystkich problemach psychologicznych i osobistych, to jednak są nurty psychoterapeutyczne szczególnie efektywnie radzące sobie z konkretnymi problemami.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa

Główne nurty psychoterapii

Postaram się przybliżyć pokrótce główne nurty psychoterapii i przy okazji wskazać obszary problemowe z którymi terapeuci pracujący w danym podejściu radzą sobie najlepiej.

Początki współczesnej psychoterapii to pierwsze lata ubiegłego stulecia. To wtedy Zygmunt Freud rozwinął autorską metodę leczenia zaburzeń psychicznych – psychoanalizę. Podstawowym celem psychoanalizy to dotarcie do wypartych do podświadomości treści które są przyczyną zaburzeń nerwicowych. Psychoanalityk jest mało aktywny, głównie słucha, czasem interpretuje słowa, analizuje sny, marzenia pacjenta leżącego podczas spotkania na przysłowiowej kozetce. Klasyczna psychoanaliza jest procesem długotrwałym – czasem trwającym kilka lat, a spotkania odbywają się nawet kilka razy w tygodniu, co sprawia, że jest to metoda kosztowna i w ortodoksyjnej postaci współcześnie rzadko spotykana. Freud i jego następcy poddawali terapii pacjentów borykających się z różnego typu nerwicami (obecnie nazywanymi zaburzeniami lękowymi).

Psycholog Warszawa Centrum Probalans oferuje specjalistyczną pomoc

Terapia psychodynamiczna

Z psychoanalizy wywodzi się psychoterapia psychodynamiczna, lecz w tej metodzie psychoterapeuta jest bardziej aktywny niż psychoanalityk. Bardzo istotnym elementem psychoterapii zarówno psychoanalitycznej jak i psychodynamicznej jest zjawisko przeniesienia: pacjent utożsamia psychoterapeutę z ważną postacią ze swojego życia – matką lub ojcem. Trudne uczucia do nich (złość, smutek, lęk) z różnych powodów nie wyrażone w dzieciństwie zostają przeniesione na terapeutę. Pacjent doznaje uczucia oczyszczenia, uwalnia się od trudnych, napięciotwórczych emocji. Terapia psychodynamiczna sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku osób pochodzących z rodzin niewłaściwie funkcjonujących, z zaburzonymi relacjami rodzinnymi. Zaznaczyć należy, że psychoterapia psychodynamiczna jest również długotrwała i zakłada kontakt częstszy niż raz w tygodniu.

Psychoterapia behawioralno-poznawcza to metoda, która świetnie sprawdza się w terapii zaburzeń lękowych tj. lęk paniczny, lęk uogólniony, syndrom stresu pourazowego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (dawniej zwanych nerwicą natręctw), zaburzeń odżywiania w tym anoreksji i bulimii. Terapeuta pracujący w tym podejściu koncentruje się na objawie zgłaszanym przez pacjenta i wskazuje mu sposoby radzenia sobie z problemem, a sama terapia może być krótkoterminowa i obejmować ok. 20 spotkań. Oczywiście gdy pacjent będzie wykazywał gotowość do przepracowania przyczyn dręczących go objawów można przejść do terapii pogłębionej, która będzie trwała dłużej.

Psychoterapia w podejściu humanistycznym

Nurtem psychoterapeutycznym, który można polecić osobom chcącym zwiększyć poczucie własnej wartości, docenić swój potencjał, nauczyć się stawiania granic i dbania o swoje potrzeby jest psychoterapia w podejściu humanistycznym. Psychoterapeuta towarzyszy Klientowi w odkrywaniu własnych zasobów i pomaga w usunięciu przeszkód hamujących osobisty rozwój.  Zdarza się, że dziecko otrzymuje od najbliższych komunikaty warunkujące jego wartość. Terapia humanistyczna uświadamia, że człowiek jest wartościowy i ważny taki jakim jest i nie musi spełniać oczekiwań innych aby być szczęśliwym i spełnionym.

Centrum Probalans to wyspecjalizowani psycholodzy i psychoterapeuci

Psychoterapia Gestalt

Wywodzi się z psychoterapii humanistycznej. W tej metodzie ciało i psychika ujmowane są jako integralna całość Bolesne sprawy z przeszłości, z którymi pacjent jest niepogodzony rzutują negatywnie na obecne życie. Terapia polega na uwolnieniu wypartych emocji i rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów za pomocą różnego rodzaju technik polegającym na doświadczaniu, rozszerzaniu sfer świadomości (myśli, uczuć, wrażeń, zmysłów). Nadrzędnym celem terapii jest integracja osobowości.

Powszechną metodą terapii szczególnie terapii par / małżeństw i terapii rodzinnej jest tzw. terapia systemowa Zakłada ono, że jeżeli pojawia się problem u jednego z członków systemu rodzinnego to powinno się pracować z innymi osobami, gdyż problem jednostki ma źródło w źle funkcjonujących relacjach rodzinnych.

Psychoterapeuta Warszawa zaprasza do Centrum probalans

Psychoterapeuci Warszawa czerpią z różnych nurtów psychoterapii

Coraz częściej obserwuje się integrację podejść terapeutycznych. Psychoterapeuci czerpią wiedzę i doświadczenie z różnych nurtów tworząc tzw. psychoterapię eklektyczną (integratywną). Dzięki takiemu połączeniu psychoterapeuci są bardziej elastyczni, a terapia integratywna jest bogatsza w narzędzia i ciekawsza. Jestem psychoterapeutką po szkoleniu w nurcie psychoterapii humanistycznej, ale często korzystam z doświadczeń i narzędzi charakterystycznych min. dla psychoterapii behawioralno-poznawczej czy psychoterapii Gestalt.  Osobiście uważam, że dzięki ogromnym możliwościom jakie daje integratywność, współczesna psychoterapia będzie rozwijała się w tym kierunku oferując kompleksową pomoc psychologiczną. W Centrum probalans Warszawa oferujemy naszym klientom psychoterapię w powyższych nurtach prowadzoną przez doświadczonych zespół psychologów – psychoterapeutów.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor: psycholog – psychoterapeuta Centrum probalans Agnieszka Szafrańska – Romanów