Otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej, to możliwość realizowania własnego pomysłu na karierę zawodową, ale na dzisiejszym bardzo trudnym rynku pracy, może a nawet powinno być też to traktowane jako szansa na własny rozwój zawodowy , czy ucieczkę przed bezrobociem.

Na współczesnym rynku pracy coraz większy nacisk kładzie się na elastyczne formy zatrudnienia. Jedną z nich jest samozatrudnienie – pracownik podejmuje pracę na własny rachunek, zakładając własną działalność gospodarczą. Wielu pracowników staje dziś w obliczu decyzji o założeniu działalności gospodarczej po rozmowie z pracodawcą, który proponuje takie rozwiązanie jako szansę na kontynuowanie zatrudnienia.

Założenie własnej działalności gospodarczej daje też coraz częściej możliwość ucieczki przed bezrobociem – coraz częściej samozatrudniają się osoby pozbawione pracy lub pracownicy których, z różnych względów pracodawcy nie chcą zatrudniać na etat – absolwenci, pracownicy 40+, 50+, kobiety w wieku rozrodczym, czy kobiety wracające na rynek pracy po dłuższym okresie braku aktywności zawodowej (np. urlop macierzyński, czy wychowawczy).

Własna działalność gospodarcza – chciałbym, ale boje się

Wiele osób rozważa otwarcie działalności gospodarczej, ale demonizuje trudności formalne, administracyjne i prawne, z którymi należy się liczyć decydując się na taki krok. Demonizujemy też wymagania co do „przedsiębiorczej natury” osoby, która ma szanse na osiągniecie sukcesu, decydując się na taka formę aktywności na rynku pracy. Wreszcie wiele osób, które rozważają opcje samozatrudnienia nie wie jak określić obszary swojego zarobkowania i w jaki sposób zacząć pozyskiwać dla siebie zgłoszenia.

Co więc mogą zrobić osoby, które na poważnie myślą o pracy „na swoim”, a w szczególności osoby, które rozważają (przynajmniej na początek), założenie chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej? Dobrym pomysłem może okazać się wizyta u doradcy zawodowego.

Centrum Probalans Warszawa zaprasza na spotkania z doradcą zawodowym

Ocena profilu kompetencji przedsiębiorcy, jako element biznesplanu

Biznesplan nie jest niezbędnym elementem rozpoczęcia działalności, ale warto poświęcić czas na jego staranne napisanie. Dokument taki pozwoli nam „na chłodno” ocenić, czy i jakie szanse powodzenia ma nasz pomysł, poprzez wypunktowanie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia i analizę rynku, na którym planujemy działać.

Jednym z pierwszych elementów, który zawierać powinien nasz biznesplan, to analiza firmy i jej produktów, w odniesieniu do rynku, na którym planujemy działać. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej przełożyć to możemy na opis naszych własnych kompetencji. Prowadząc jednoosobowa działalność gospodarczą, produkt, który oferujemy na rynku, to często my sami – nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa

Nieoceniona pomoc doradcy zawodowego

Dzięki wsparciu doradcy zawodowego, możemy stworzyć indywidualną mapę kompetencji, która pomocna będzie przy konstruowaniu naszego cv (cv, to dokument, którym często się posługujemy, nawet prowadząc działalność gospodarczą), czy oferty współpracy, która posługiwać się będziemy w komunikacji z partnerami biznesowymi.

Określenie swoich słabych i mocnych stron i umiejętność prezentowania ich zarówno w dokumentach (cv, czy oferta), jak i podczas spotkań i rozmów biznesowych (rozmowa kwalifikacyjna, czy spotkanie biznesowe, mające na celu nawiązanie współpracy), to obszary szalenie istotne na dzisiejszym rynku pracy. Pracę nad poprawnym prezentowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz swoich umiejętności, warto wykonać pod okiem profesjonalisty – doradcy zawodowego, czy coacha zawodowego.

Strategia marketingowa a elementy personal brendingu

Kolejnym istotnym elementem naszego biznesplanu, powinna być strategia marketingowa. Najbardziej popularnym, a zarazem bardzo skutecznym podejściem do tworzenia takiej strategii, jest marketing mix. Przedstawia on strategię marketingową w 4 perspektywach: produkt, cena, dystrybucja i promocja.

Warto sobie uświadomić, ze analizując te elementy strategii, z perspektywy jednoosobowej działalności gospodarczej, warto stosować w jej realizacji narzędzia rynku pracy, stosowane także przez osoby poszukujące dziś pracy na „etatowym” rynku. Wraz z coachem czy doradcą zawodowym możemy sprawniej określić jakie mamy cele zawodowe,  profesjonalny doradca zawodowy pomoże nam tez określić swoją wartość na rynku pracy.

Psycholog Warszawa oraz doradca zawodowy Centrum Probalans zapraszają na spotkania

Doradca zawodowy z Centrum Probalans zaprasza

Wsparcie doradcy zawodowego pomocne tez będzie przy określeniu kanałów i sposobów komunikacji z rynkiem pracy, czyli z potencjalnymi odbiorcami nas, jako produktu. Aktywne wykorzystanie wszystkich dostępnych dziś na rynku kanałów dystrybucji, lub dookreślenie tych właściwych tylko dla nas, to ważny element przewagi nad konkurencją.

Planując działania promocyjne, także warto odnieść się do narzędzi rynku pracy i podstawowych założeń personal brendingu, czyli budowania osobistej marki. Wiedza jak „się sprzedać” na rynku pracy, za pomocą jakich narzędzi i kanałów, jak informować o swojej ofercie, jest bezcenna dla osób planujących własna działalność. W Centrum Probalans masz możliwość zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy zawodowego.

Doradztwo zawodowe – planuj działania pod okiem specjalisty

Musimy mieć świadomość, ze na wizerunek i komunikację marketingową składa się nasz wizerunek w sieci (nasza strona firmowa, fanpage na FB, czy blog, na prowadzenie którego decydujemy się zakładając nasza działalność) nasze CV, nasze zdjęcie, sposób, w jaki się prezentujemy podczas rozmów rekrutacyjnych oraz wszelkich wydarzeń branżowych (konferencji, spotkań, targów czy szkoleń). Warto te działania zaplanować pod okiem specjalisty i praktyka rozwoju zawodowego i  rynku pracy jakim bez wątpienia jest doradca zawodowy.

Centrum probalans oferuje profesjonalne i skuteczne doradztwo zawodowe

Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Potrzebna jest determinacja, ciężka praca i… wiedza!

Po wiedzę i wsparcie również motywacyjne i psychologiczne, zapraszamy na spotkanie z naszym doradcą zawodowym Dominiką Markowską z Centrum probalans Warszawa.

Zapraszamy do kontaktu.