Ratunku! Zwolnili mnie z pracy

Ratunku! Zwolnili mnie z pracy – doraźna pomoc psychologiczna (interwencja kryzysowa) + doradztwo zawodowe. Oferta skierowana do osób, które skutki utraty pracy odczuwają głownie na płaszczyźnie psychologicznej. Program kierowany do osób, które utraciły prace i pozostają nieaktywne zawodowo nie dłużej niż 6 miesięcy. 

Utrata pracy jest odczuwana przez większość ludzi, jako kryzys. Osoba, która doświadcza takiej sytuacji często ma poczucie klęski i porażki życiowej, czuje wstyd, zagrożenie i bezsilność.

W ramach usługi otrzymasz doraźna pomoc psychologiczna, której celem jest:

  •  przy­wró­ce­nie sta­bil­no­ści emocjo­nal­nej i umy­sło­wej oraz
  •  wsparcie merytoryczne, pozwalające na jak najszybsze podjęcie działań pozwalających na aktywne uczestnictwo w rynku pracy i podjęcie zatrudnienia.

Skuteczne działanie w 3 etapach:

  • Pierwszy etap: Zdefiniowanie problemu i wsparcie psychologiczne mające na celu odzyskanie kontroli nad zaistniałą sytuacją
  • Drugi etap: zmotywowanie do działania, omówienie planów i strategii działań
  • Trzeci etap: przekazanie narzędzi i wiedzy.

Umów się teraz na spotkanie -psychologicznie skuteczni.

Zapraszamy do lektury artykułu na temat pomocy psychologicznej dla osób, które straciły pracę.

PSYCHOLOG ONLINE – Kliknij tutaj

Nasi psycholodzy, którzy Ci pomogą:

Dominika Markowska,

Cena 200 zł / 50 min | Realizujemy również sesje online przez skype lub telefonicznie.

Rezerwacja online

Potrzebujesz pomocy psychologa, psychoterapeuty, doradcy zawodowego w Warszawie i online?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt