Współuzależnienie

Współuzależnienie dotyczy partnerów życiowych osób uzależnionych od alkoholu. Potocznie mówi się, że alkoholik jest uzależniony od alkoholu, a osoba współuzależniona od relacji z nim.

Jeżeli jesteś w relacji partnerskiej z  alkoholikiem i obserwujesz poniższe objawy współuzależnienie  może dotyczyć  również ciebie:

  • koncentracja myśli i uczuć wokół zachowań alkoholowych partnera,
  • konieczność kontroli zachowań alkoholowych partnera,
  • zachowania nadopiekuńcze wobec uzależnionego,
  • poczucie niemożności rozstania się z partnerem, mimo świadomości destrukcyjnego wpływu problemu alkoholowego na waszą relację,
  • w związku z trudną sytuacją życiową występowanie m.in. chronicznego stresu, stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń psychosomatycznych.

Korzyści z terapii współuzależnienia:

  • odzyskanie orientacji we własnej sytuacji życiowej,
  • dostrzeżenie destrukcyjnych zachowań i ich skutków w relacji z partnerem oraz wprowadzanie zmian,
  • przeżycie i akceptacja trudnych uczuć (smutek, złość, lęk, wstyd, bezsilność),
  • uzyskanie wiary we własne siły, dostrzeżenie własnego potencjału, uwolnienie się od poczucia kontroli, nadopiekuńczości i nadodpowiedzialności wobec uzależnionego, na rzecz budowania własnego, niezależnego życia,
  • zmniejszenie  lub uwolnienie się od przykrych objawów towarzyszących współuzależnieniu tj. zaburzenia lękowe, depresyjne, somatyczne. 
Nasi psychoterapeuci, którzy Ci pomogą w Centrum probalans Warszawa:

Cena: od 150.00 zł/50 min.

Rezerwacja online

Potrzebujesz pomocy psychologa, psychoterapeuty, doradcy zawodowego w Warszawie i online?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt