Współuzależnienie

Współuzależnienie to zjawisko, które dotyczy osób funkcjonujących w rodzinie lub relacji partnerskiej czy też koleżeńskiej z osobą uzależnioną, najczęściej od alkoholu. Skutki psychologiczne, powstałe u osób współuzależnionych w wyniku życia w ciągłym stresie i napięciu są wyniszczające oraz prowadzą do czynów autodestrukcyjnych.

Zjawisko to polega na powstaniu niezdrowej, niebezpiecznej oraz wciągającej relacji pomiędzy osobą chorą i nieuzależnioną. Sposób funkcjonowania tej pierwszej składa się na występowanie nieprawidłowych postaw, zachowań oraz reakcji partnera, przyjaciela

a niekiedy nawet całej rodziny.

Osoba uzależniona zazwyczaj nadmiernie wykorzystuje oraz polega na swoim „opiekunie”, który to czuje się przesadnie potrzebny choremu. Osoba nieuzależniona trwająca długi czas w takiej relacji, w sposób nieprawidłowy przystosowuje się do niełatwej sytuacji oraz utrwala swój destrukcyjny sposób funkcjonowania w związku z osobą chorą i niebezpieczne schematy.

 

Partner współuzależniony zmaga się najczęściej z niestabilnością emocjonalną, utratą kontroli i sprawczości, spadkiem samooceny i obniżonym poczuciem własnej wartości czy stanami lękowymi. Dodatkowo „opiekun” stale tłumaczy i usprawiedliwia chorego, a także zaprzecza swojej bezsilności.

Dlaczego warto zgłosić się na terapię współuzależnienia?

 

Specjaliści z Centrum probalans w Warszawie oferują profesjonalną, kompleksową pomoc w walce ze współuzależnieniem. Zjawisko to jest bezpośrednio związane z uzależnieniem chorego, dlatego najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest zazwyczaj leczenie obu osób lub jeśli sytuacja dotyczy większej ilości ludzi, zalecana jest terapia rodzinna, którą również znajdą Państwo w ofercie naszego centrum.

Psycholodzy i psychoterapeuci dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zdobytym umiejętnościom wykorzystują w swojej pracy narzędzia, które pozwalają osobom zmagającym się z trudnościami na szczegółowe przepracowanie problemów, zdobycie umiejętności określania emocji i radzenia sobie z nimi oraz odzyskanie poczucia sprawczości i kontroli nad własnym życiem.

Współuzależnienie dotyczy partnerów życiowych osób uzależnionych od alkoholu. Potocznie mówi się, że alkoholik jest uzależniony od alkoholu, a osoba współuzależniona od relacji z nim.

Jeżeli jesteś w relacji partnerskiej z  alkoholikiem i obserwujesz poniższe objawy współuzależnienie  może dotyczyć  również ciebie:

  • koncentracja myśli i uczuć wokół zachowań alkoholowych partnera,
  • konieczność kontroli zachowań alkoholowych partnera,
  • zachowania nadopiekuńcze wobec uzależnionego,
  • poczucie niemożności rozstania się z partnerem, mimo świadomości destrukcyjnego wpływu problemu alkoholowego na waszą relację,
  • w związku z trudną sytuacją życiową występowanie m.in. chronicznego stresu, stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń psychosomatycznych.

Korzyści z terapii współuzależnienia:

  • odzyskanie orientacji we własnej sytuacji życiowej,
  • dostrzeżenie destrukcyjnych zachowań i ich skutków w relacji z partnerem oraz wprowadzanie zmian,
  • przeżycie i akceptacja trudnych uczuć (smutek, złość, lęk, wstyd, bezsilność),
  • uzyskanie wiary we własne siły, dostrzeżenie własnego potencjału, uwolnienie się od poczucia kontroli, nadopiekuńczości i nadodpowiedzialności wobec uzależnionego, na rzecz budowania własnego, niezależnego życia,
  • zmniejszenie  lub uwolnienie się od przykrych objawów towarzyszących współuzależnieniu tj. zaburzenia lękowe, depresyjne, somatyczne. 
Nasi psychoterapeuci, którzy Ci pomogą w Centrum probalans Warszawa:

Cena: od 200.00 zł/50 min.

Rezerwacja online

Potrzebujesz pomocy psychologa, psychoterapeuty, doradcy zawodowego w Warszawie i online?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt