Zaburzenia dysocjacyjne, choć często są mało rozumiane, stanowią złożoną i fascynującą kategorię zaburzeń psychicznych, których głównym objawem jest dysocjacja – proces, w którym myśli, emocje, wspomnienia, a nawet tożsamość osoby stają się rozłączone od rzeczywistości. Ten artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom, czym dokładnie jest dysocjacja, jakie są główne typy zaburzeń dysocjacyjnych oraz jakie objawy mogą towarzyszyć tym tajemniczym stanom. Dysocjacje mogą mieć różne oblicza – od amnezji po złożone zaburzenia tożsamości, które wpływają na codzienne funkcjonowanie osób nimi dotkniętych. Zapraszam do zgłębienia wiedzy na temat tych niezwykłych zjawisk, które pozostają jednym z najbardziej intrygujących tematów w dziedzinie psychiatrii i psychologii.

Dysocjacja – zaburzenia dysocjacyjne co to takiego ?

Zaburzenia dysocjacyjne to grupa zaburzeń psychicznych związanych z traumą i utraconą zdolnością do prawidłowej integracji pomiędzy różnymi aspektami świadomości. Osoba doświadczająca takiego zaburzenia może cierpieć na amnezję dysocjacyjną, gdzie rozdzielenie wspomnień od aktualnych doświadczeń prowadzi do całkowitej lub częściowej utraty pamięci o ważnych osobistych informacjach. Inne formy, jak depersonalizacja i derealizacja, skupiają się na oderwaniu od własnego ciała lub percepcji rzeczywistości, gdzie rzeczywistość może wydawać się nierealna lub zdystansowana.

DysocjacjaZaburzenia dysocjacyjne są często wyzwalane przez traumatyczne doświadczenia, działając jako mechanizm obronny, który umożliwia odłączenie od bezpośrednich wrażeń emocjonalnych związanych z urazem psychicznym. W psychiatrii i psychologii, diagnostyka tych zaburzeń opiera się na klasyfikacji według ICD-10 oraz innych narzędzi diagnostycznych. Psychoterapia jest najczęściej stosowanym leczeniem, mającym na celu pomoc pacjentom w integracji rozdzielonych części własnej tożsamości i przywrócenie zdolności do codziennego funkcjonowania.

Jak objawiają się te zaburzenia ?

Zaburzenia dysocjacyjne, takie jak fuga dysocjacyjna czy dysocjacyjne zaburzenie osobowości, manifestują się poprzez różnorodne objawy, które mogą wpływać zarówno na psychikę, jak i na ruchów ciała. Objawy somatyczne obejmują często częściową lub całkowitą utratę zdolności do kontrolowania dowolnych ruchów ciała, co może wynikać z oddzielenia strukturalnego funkcji neuronalnych. Natomiast objawy psycho-formiczne skupiają się na przeszkodach w integracji pomiędzy wspomnieniami, myślami oraz tożsamością, co jest charakterystyczne dla tego typu zaburzenia.

Symptomy somatyczne

Symptomy somatyczne w kontekście zaburzeń dysocjacyjnych to znacznie więcej niż tylko widoczne na pierwszy rzut oka problemy. Charakteryzują się one przede wszystkim częściową lub całkowitą utratą prawidłowej integracji między ciałem a umysłem, co może prowadzić do rozmaitych, często zaskakujących manifestacji fizycznych. Pacjenci mogą doświadczać zaburzeń ruchu, takich jak niemożność wykonania celowych działań lub występowanie mimowolnych ruchów, które są poza świadomą kontrolą. Zaburzenia czucia mogą obejmować trudności w odczuwaniu bólu, temperatury, czy nawet brak czucia w określonych częściach ciała.

Takie symptomy są bezpośrednim wynikiem utrata integracji pomiędzy wspomnieniami a bieżącym doświadczeniem, co jest typowe dla osób cierpiących na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości lub innych form dysocjacji, opisanych w DSM-5. Patologiczna depersonalizacja, określana przez pacjentów jako uczucie „wyjścia z ciała”, jest kolejnym przykładem, jak głęboko zaburzenia te mogą wpłynąć na życie człowieka. Rozumienie i rozpoznawanie tych objawów jest kluczowe dla efektywnego diagnozowania i leczenia, co z kolei może znacząco poprawić jakość życia osób cierpiących z powodu tych skomplikowanych stanów zdrowia psychicznego.

Symptomy psycho-formiczne

Symptomy psycho-formiczne związane z zaburzeniami dysocjacyjnymi obejmują szereg problemów związanych z przetwarzaniem informacji oraz tożsamością. Charakterystycznym objawem jest amnezja, która dotyczyć może konkretnych zdarzeń, okresów życia, a nawet kluczowych umiejętności, takich jak prowadzenie roweru. To pokazuje, jak głęboko zaburzenia dysocjacyjne mogą wpływać na prawidłową integrację pomiędzy wspomnieniami z przeszłości a bieżącymi doświadczeniami.

Kolejnym znaczącym symptomem jest dezintegracja tożsamości, gdzie osoba może odczuwać rozpad własnej osobowości na dwóch lub więcej odrębnych jednostek, co bezpośrednio wpływa na poczucie własnej tożsamości i relacje z innymi. Depersonalizacja i derealizacja są także częstymi objawami, gdzie rzeczywistość może wydawać się nierealna lub jakby obserwowana „z boku”, co znacznie utrudnia pacjentom ocenę, co jest realne.

Zaburzenie dysocjacyjne osobowości (DID)

 

Zaburzenie dysocjacyjne osobowości (DID), znane również jako wieloosobowość, to skomplikowana i rzadka kondycja psychiczna, która manifestuje się przez występowanie kilku różnych osobowości w jednym indywiduum, zwanych „alterami”. Każda z tych osobowości posiada odmienne cechy, myśli, emocje i zachowania, które mogą przejawiać się niezależnie. Diagnostyka DID wymaga szczegółowej wiedzy i doświadczenia ze strony psychiatry, który musi przeprowadzić głębokie badania, by zrozumieć złożoność problemu. Jest to proces długotrwały, często wymagający zastosowania specjalistycznych narzędzi diagnostycznych zgodnych z ICD-10.

Głównym bodźcem prowokującym rozwój DID jest doświadczenie poważnej traumy w okresie dzieciństwa, najczęściej w postaci przemocy fizycznej lub psychicznej. Zjawisko dysocjacji służy wtedy jako mechanizm adaptacyjny, który ma za zadanie ochronę psychiki przed bólem i stresującymi wspomnieniami, poprzez „odłączenie” niektórych części osobowości. Ten mechanizm obronny, choć krótkoterminowo skuteczny, może długoterminowo uniemożliwiać zintegrowane funkcjonowanie jednostki, prowadząc do znacznego dyskomfortu i problemów w codziennym życiu.

Jak leczy się dysocjacje ?

Leczenie dysocjacji wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje zarówno psychoterapię, jak i farmakoterapię, aby skutecznie wspierać pacjenta w powrocie do zdrowia psychicznego. Oto kluczowe elementy, które są stosowane w leczeniu tego typu zaburzeń:

 • Psychoterapia: Jest to podstawowa forma leczenia, której celem jest integracja różnych aspektów osobowości pacjenta. Terapia ta pomaga również pacjentom rozpoznawać i modyfikować schematy myślenia, które utrzymują stany dysocjacji. Umożliwia to:
  • Zrozumienie i przetwarzanie traumy, która często jest przyczyną dysocjacyjnych zaburzeń tożsamości.
  • Wzmacnianie kontroli nad ruchami ciała i reakcjami emocjonalnymi.
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wywołujących stres.
 • Farmakoterapia: Choć nie leczy przyczyn dysocjacji, odgrywa ważną rolę w stabilizowaniu nastroju i redukcji objawów takich jak lęk czy depresja. Leki są dobierane indywidualnie przez psychiatrę, na podstawie obecnego stanu zdrowia pacjenta. Najczęściej stosuje się:
  • Leki przeciwdepresyjne,
  • Stabilizatory nastroju,
  • W razie potrzeby, leki przeciwlękowe.
 • Wsparcie i edukacja: Edukacja pacjentów i ich rodzin na temat zaburzeń dysocjacyjnych jest niezbędna do zrozumienia tego, jak dysocjacja elektrolityczna może wpływać na codzienne funkcjonowanie. Wsparcie grupowe i społecznościowe również pełni kluczową rolę w procesie leczenia, oferując dodatkowe źródło pomocy i zrozumienia.

Podejście to, oparte na zrozumieniu traumy i dysocjacji, jak również na zintegrowanym planie leczenia, jest niezbędne dla efektywnej terapii i lepszego zrozumienia przez pacjenta jego własnej psychiki, co jest kluczowe w osiągnięciu trwałej stabilności emocjonalnej i psychicznej.

Zobacz również – Choroba afektywna dwubiegunowa – Czym jest ? Objawy i leczenie