Często proces psychoterapii kojarzy nam się wyłącznie z aktywnością w gabinecie psychoterapeutycznym. Technika eksperymentu behawioralnego pozwala rozszerzyć działanie terapeutyczne i daje pacjentom możliwość testowania swoich przekonań oraz nowych zachowań w codziennym życiu.

Na czym polega eksperyment behawioralny – tłumaczy psycholog w Warszawie

Wcześniejsze formy psychoterapii w XX wieku traktowały  dialog w trakcie sesji jako najważniejszy, jeśli nie jedyny sposób dokonywania się zmiany w pacjencie. Dopiero w latach 70-tych wprowadzona została idea eksperymentów behawioralnych. Pojawiło się założenie, że wykonywanie czynności w inny zmieniony sposób przynosi zmianę w sferze myślenia i emocji. To właśnie wadliwe myślenie skłania nas do schematycznych działań, które często działają na nasza niekorzyść. Eksperyment behawioralny polega zatem na testowaniu nowych myśli i zachowań w codziennych życiu oraz podważaniu negatywnych przekonań na temat siebie, świata i innych ludzi.

Psycholog i psychoterapia Warszawa Centrum probalans

Eksperyment behawioralny – przykład

Aby przedstawić dokładnie na czym polega idea eksperymentu behawioralnego weźmy pod uwagę sytuacje, w której  jakaś osoba obawia się wystąpień publicznych i pojawia się u niej myśl, że w trakcie wystąpienia obserwatorzy zaczną się z niej śmiać. Unikając sytuacji, w których musi przedstawić coś publicznie przynosi sobie tymczasową ulgę, ale na przyszłość wzmacnia przekonanie o tym, że ludzie negatywnie oceniają jej wystąpienia. Eksperyment behawioralny w tej sytuacji będzie polegał na zaaranżowaniu sytuacji, w których dana osoba będzie występować publicznie i sprawdzać reakcje otoczenia. Na początku publicznością może być rodzina lub znajomi, później małe grono ludzi w pracy, zaś na końcu procesu grupa osób do których ma być skierowane przemówienie lub wykład. Wyniki każdego eksperymentu są omawiane w trakcie sesji terapeutycznej. Szczególną uwagę przykłada się do dostrzegania postępów pacjenta. Każdy kolejny eksperyment to szansa na sprawdzenie czy przewidywania odnośnie oceny innych osób były prawdziwe czy błędne. Im więcej wystąpień tym stres związany z kolejnymi staje się mniejszy, gdyż sytuacje przekształcają się z nowych – traktowanych przez pacjenta jako zagrażające – w bardziej znane i rutynowe.  Pacjent poddaje w wątpliwość własne negatywne przekonania odnośnie swoich możliwości, a co za tym idzie zwiększa wiarę w powodzenie kolejnych eksperymentów.

Psychoterapeuta Warszawa zaprasza do Centrum probalans

Korzyści ze stosowania eksperymentów behawioralnych

Podsumowując, eksperymenty dają psychoterapeutom możliwość dostrzeżenia subtelnych aspektów  myślenia oraz zachowań pacjenta, które mogą zostać pominięte w trakcie sesji w gabinecie, a dla pacjentów stanowią zachętę do samoobserwacji i wyciągania nowych wniosków.

Zapraszamy do Centrum probalans

Nasz zespół specjalistów pomoże.