Emocje są nieodłączną częścią naszego doświadczania. To dzięki nim nasze życie ma określoną jakość – wiemy kim jesteśmy i co jest dla nas ważne, podejmujemy działania zmierzające do zaspokojenia naszych potrzeb, dajemy znać otoczeniu kiedy mamy ochotę na kontakt lub wycofanie. Nasz stosunek do emocji w dużej części wynika ze sposobu, w jaki radzili sobie z nimi nasi rodzice w procesie wychowania – jeżeli mieli problem z ich akceptacją i regulacją, prawdopodobnie przekazali go dzieciom. W efekcie wielu z nas nie rozumiejąc swoich emocji lub nie umiejąc nad nimi zapanować, odcina się od nich, tracąc jednocześnie kontakt ze swoim ciałem i potrzebami. Inni, nieustannie przez nie zalewani, nie umiejąc odczytać ich przesłania, podejmują działania, których później żałują.

Psycholog w Warszawie mówi jakie mogą być skutki koncentracji na świecie zewnętrznym

Skutkiem obydwu strategii bywa nadmierna koncentracja na świecie zewnętrznym, ignorowanie stanów wewnętrznych własnych i innych osób, brak satysfakcjonujących relacji oraz podatność na choroby psychosomatyczne i uzależnienia. Z badań wynika, że szczególnie narażeni na osłabienie odporności są ludzie tłumiący gniew i inne uczucia, uznawane za „negatywne” np. złość, smutek, rozpacz, lęk. Dlaczego to robimy?

Psycholog i psychoterapeuta Warszawa pomogą uporać się ze stratą bliskiej osoby

Echa dzieciństwa

Zwykle od dziecka słyszmy, że złościć się nie wypada, że nasza złość kogoś rani albo śmieszy. Z czasem uczymy się, że nie mamy do niej prawa i zaczynamy ją wypierać lub zastępować innymi, akceptowanymi przez rodziców emocjami, na przykład smutkiem. W życiu dorosłym obawiamy się złości własnej i cudzej, dbamy o „dobrą atmosferę”, stopniowo tracąc energię do działania i wewnętrzną siłę, a nasze ciało reaguje chorobami serca, żołądka itp. Problematyczne jest również przeżywanie strachu, który w naszej kulturze kojarzy się z tchórzliwością.  W rzeczywistości pełni rolę ochronną – ostrzega przed niebezpieczeństwem i mobilizując nas do ucieczki (podobnie jak gniew do obrony), pozwala przetrwać. Czasem nieoswojony strach zmienia się w lęk, przybiera postać fobii, nerwic lub agresji. Z kolei smutek jest naturalną emocją w sytuacji straty (rozstania, śmierci bliskiej osoby, rozczarowania). Jego zadaniem jest pomóc nam się wycofać z aktywności, zdobyć na refleksję a gdy przyjdzie na to czas, poczuć na nowo radość i zadowolenie. W postaci patologicznej prowadzi do stanów depresyjnych. Wstyd i poczucie winy to emocje toksyczne, związane z nadmiernymi oczekiwaniami wobec własnej osoby, nabyte w procesie wychowania. Powstają z mieszaniny smutku, strachu i złości i zwykle odbierają nam energię, a czasem przeradzają w zachowania autoagresywne. Żal i poczucie krzywdy, choć przeżywane w chwili obecnej, często dotyczą sytuacji z przeszłości lub zastępują wypartą złość. To dzięki nim możemy utkwić w roli „ofiary” wykorzystywanej przez otoczenie, niedocenianej, słabej.

Psychoterapeuta Warszawa zaprasza do Centrum probalans

W czym może pomóc psycholog Warszawa?

Na szczęście przywrócenie równowagi jest możliwe, choć wymaga czasu i poświęcenia uwagi reakcjom swojego ciała na określone bodźce, uczuciom które się wtedy pojawiają, towarzyszącym im myślom i wynikających z nich zachowaniom. Czasami jest to na tyle trudne, że niezbędne staje się wsparcie psychoterapeuty. Centrum probalans to zespół specjalistów, którzy służą pomocą. Psychoterapeuta stworzy bezpieczne środowisko, pomoże nam dotrzeć do źródeł problemów, zakorzenionych w wydarzeniach i relacjach z przeszłości. Oglądając je z pozycji dorosłego, możemy na nowo opowiedzieć własną historię, uwolnić się od tego, co nam przeszkadza i zacząć świadomie decydować o swojej teraźniejszości i przyszłości. A wszystko po to, by żyć bardziej satysfakcjonująco – lepiej rozumieć, wyrażać i zaspokajać potrzeby własne i bliskich nam osób.

Zapraszamy do kontaktu!