Psychoterapia to metoda leczenia, która jest w pełni poparta naukowo i daje bardzo dobre efekty w leczeniu. Wszystkie nurty psychoterapii oparte są na pogłębionej relacji pacjenta z psychoterapeutą. Relacja zawiązuje się między nimi podczas spotkań, które powinny odbywać się w określonej częstotliwości. Spotkania z psychoterapeutą mogą być indywidualne lub grupowe. To jak przebiega takie spotkanie oraz jakie problemy zostają na nim poruszone w dużej mierze zależy od tego w jakim nurcie prowadzona jest psychoterapia. Warszawa skupia wielu wykwalifikowanych psychoterapeutów działających w różnych nurtach. Dzięki istnieniu różnych nurtów psychoterapii można ją odpowiednio dopasować do pacjenta oraz jego problemów. Nurty psychoterapii różnią się od siebie sposobem prowadzenia spotkań, źródłem inspiracji a także założeniami teoretycznymi.

Wśród nurtów psychoterapii możemy wyróżnić: nurt psychodynamiczny/psychoanalityczny, poznawczo – behawioralny, systemowy, integracyjny, gestalt, brief solution focused therapy (BSFT). Z profesjonalnej pomocy psychoterapeuty możesz skorzystać w Centrum probalans.

Pierwsza konsultacja podczas psychoterapii

Konsultacja przeprowadzana jest podczas 1 do 4 spotkań. Ten czas pozwala pacjentowi i psychoterapeucie na wzajemne poznanie się i nawiązanie relacji. Psychoterapeuta wraz z pacjentem analizuje główne problemy na jakich należy skupić się w pierwszej kolejności, a także rozpoznaje potrzeby i oczekiwania pacjenta względem prowadzonych spotkań. W tym czasie wspólnie podejmują decyzję o momencie rozpoczęcia terapii oraz jej przebiegu.

Kontrakt terapeutyczny jako podstawa rozpoczęcia terapii

Terapia nie może rozpocząć się bez podpisania wraz z pacjentem kontraktu psychoterapeutycznego. Rozpoczyna się ona w chwili jego podpisania. W kontrakcie zawarte są najważniejsze zasady terapii – w jakim nurcie będzie prowadzona, ile będzie trwała, a także wszelkie inne warunki, jak koszty i wiele innych.

Centrum Probalans - skuteczna pomoc psychoterapeuty

 

Najważniejsze nurty psychoterapii prowadzonej w Centrum probalans

Różne rodzaje nurtów psychoterapii prowadzonej w Centrum Probalans, które prowadzi doświadczony psycholog pozwalają na indywidualne dostosowanie terapii do pacjenta. Dzięki temu zyskują one wysoką skuteczność i pozwalają na pomoc konkretnemu pacjentowi i uporaniu się z jego problemami.

Nurt psychodynamiczny/analityczny

W nurcie tym zwracamy uwagę przede wszystkim na założenie, że człowiekiem sterują zewnętrzne i nieuświadomione mechanizmy, a także niezrozumiane potrzeby. Nurt psychodynamiczny polega na przeżyciu emocji, uczuć, a także zwrócenie uwagi na występujące w ciele objawy związane właśnie z tymi emocjami.

Psychoterapeuta w tym nurcie wyznacza pacjentowi cele terapeutyczne i dąży do ich osiągnięcia. Wyznacza on wraz z pacjentem na podstawie psychoterapii wszystko to, co nieuświadomione – lęki, obawy, potrzeby, wewnętrzne konflikty i sterujące pacjentem impulsy. Terapia tak to proces, niejednokrotnie trwający bardzo długo. Nurt ten stosuje się w przypadku zaburzeń osobowości, psychosomatycznych, lękowych i depresyjnych. Sprawdza się również w terapii zaburzeń odżywiania. Jest też dobrym rozwiązaniem dla pacjentów, który nie potrafią poradzić sobie z emocjami, agresją lub nieśmiałością. Wspomagająco można zastosować ją w terapii uzależnień.

Terapia odbywa się najczęściej raz w tygodniu, ale również dostosowuje się częstotliwość do pacjenta. Długość jej trwania uzależniona jest od potrzeb i postępów, nie jest z góry określona. Może trwać nawet latami. Można tu rozróżnić dwa typy terapii: krótkoterminową i długoterminową. W przypadku terapii krótkoterminowej psychoterapia skupia się na konkretnym problemie, a długoterminowa terapia na ogólnych problemach pacjenta, który wymaga pogłębionej analizy i badań. Psychoterapię w tym nurcie prowadzą u nas doświadczeni psycholodzy. Warszawa daje Ci niemal nieograniczone możliwości na znalezienie odpowiedniego psychoterapeuty.

Skuteczny psycholog Warszawa - Centrum Probalans

 

Nurt poznawczo – behawioralny

Nurt ten jest jednym z najlepiej poznanych i zbadanych metod. Dzięki temu też wykazuje niezwykle dużą skuteczność działania. Początkiem tego nurtu był behawioryzm, czyli prosto mówiąc przeświadczenia, że każda reakcja jest odpowiedzią na określony bodziec. Mówi się tutaj o triadzie zachowania „myśli-emocje-zachowania”. Modyfikacja jednego z jej elementów pozwala skutecznie wpłynąć  na pozostałe z nich. Główny cel terapii to zmiana tych reakcji na lepsze, nowe, bardziej dostosowane do sytuacji, a także praca nad sposobem myślenia o swoich problemach i reakcjach jakie powodują. Jest to podejście przede wszystkim  oparte na edukacji pacjenta, do tego by mógł sam poradzić sobie z własnymi problemami w dalszym życiu, już bez pomocy psychoterapeuty. Taka terapia nie jest raczej długotrwała. Zamyka się w 10 do 16 spotkaniach, które trwają godzinę. Jest to raczej psychoterapia indywidualna.

Największą skuteczność wykazuje ona w zaburzeniach takich jak stany lękowe czy depresja. Część technik tej metody można wykorzystać również w leczeniu zaburzeń odżywiania, osobowości lub w stresie pourazowym.

Psycholog i psychoterapeuta Warszawa w jednym miejscu

Nurt systemowy

Terapia systemowa odbywa się grupowo, uczestniczy w niej kilka osób. Najczęściej stosuje się ja w przypadku terapii rodzinnych lub małżeńskich. Jej cele opierają się na poprawie relacji i stosunków między partnerami. Osoby z tej grupy (rodziny lub małżeństwa) stanowią pewien system, w którym w celu poprawy relacji najważniejsze jest skupienie się na naprawieniu komunikacji, wypracowaniu wspólnych zasad, a także nakreśleniu struktury danej grupy. Wszystkie te działania mają na celu poprawę działania i funkcjonowania całości, ale też poszczególnych jednostek w tej grupie. Czas trwania terapii nie jest ściśle określony, jest bardzo indywidualny – zależnie od problemu, z jakim musi się zmierzyć psycholog i pacjenci. Najlepiej sprawdzi się w przypadku problemów małżeńskich lub wychowawczych. Jest niezwykle skuteczna w przypadku kryzysów emocjonalnych, z którymi spotyka się człowiek – podczas utraty członka rodziny, rozwodu lub choroby.

Centrum Probalans Warszawa oferuje profesjonalne wsparcie psychoterapeuty

 

Nurt gestalt

Terapia gestalt została wymyślona przez Fritza Persla. Jej głównym założeniem jest to, że wszystkie aktualne problemy wywodzą się z tych nierozwiązanych w dzieciństwie. Są to między innymi niezaspokojone potrzeby miłości, akceptacji czy szacunku.

W terapii tej to człowiek ma największy wpływ na własny los i czerpiąc z własnych zasobów potrafi odnaleźć dla siebie najlepsze rozwiązanie. Psycholog pełni tutaj rolę swoistego przewodnika, który pomaga odnaleźć pacjentowi najlepszą drogę do rozpoznania własnych emocji, potrzeb i pragnień, ale to pacjent musi odnaleźć rozwiązanie.

Terapia gestalt przywraca pacjentowi poczucie własnej wartości, wiarę w swoje umiejętności i wiarę w umiejętność samodzielnego kierowania własnym życiem. W tym nurcie najważniejsze jest to, co tu i teraz. Jest to pełna szacunki i zrozumienia relacja między pacjentem a psychoterapeutą.

Nurt BSFT

Ten nurt terapii skupiony jest na najważniejszych i głównych problemach pacjenta. Trwa zwykle krótko i ma na celu poprawę funkcjonowania pacjenta tylko w określonych obszarach życia. Dzięki temu rodzajowi terapii pacjent jest w stanie osiągnąć zmianę skupiając się na własnych zaletach, potencjale i zasobach jakie już posiada.

Psychoterapia w nurcie BSFT wzmacnia poczucie własnej wartości, wiarę we własną sprawczość oraz możliwości. Jej działanie jest widoczne już po pierwszym spotkaniu. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć niezwykle dobre efekty, w stosunkowo krótkim czasie.

Wśród innych nurtów psychoterapii można wyróżnić jeszcze:

 • Terapię humanistyczną,
 • Psychoterapię narracyjną,
 • Psychoterapię zorientowaną na proces,
 • Terapię eriksonowską,
 • TSR – terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach,
 • NLP (neurolingwistyczne programowanie),
 • Psychoterapię indywidualną,
 • Psychoterapię grupową,
 • Psychoterapię par.

Konsultacja online jako ułatwienie dla pacjentów

Konsultacja online jest niewątpliwie wielkim ułatwieniem dla pacjentów. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń czy wyjazdu dzięki tej możliwości możemy bez problemu przeprowadzić konsultację nawet z najbardziej odległego miejsca na świecie. Warto pamiętać jednak, że nic nie zastąpi prawdziwego, realnego kontaktu z psychoterapeutą, podczas którego ma on okazję obserwować wszelkie reakcje i zachowania pacjenta. Jeśli jednak nie możemy pojawić się na spotkaniu warto skorzystać z tej formy terapii, ponieważ jej powodzenie warunkuje w dużej mierze częstotliwość z jaką psychoterapeuta może przeprowadzać swoje działania.

Centrum Probalans - konsultacje psychologa online

 

Jakie czynniki warunkują skuteczność psychoterapii?

Skuteczność terapii zależy od wielu czynników. Składają się na nią m.in. odpowiedni dobór nurtu psychoterapeutycznego do konkretnego pacjenta, nawiązanie dobrej relacji z pacjentem opartej na szacunku i zaufaniu, wyboru odpowiedniego i profesjonalnego psychoterapeuty, a także od samego pacjenta, który powinien wykazać się tu odpowiednim zaangażowaniem.

Wiele badań wskazuje na to, że terapia jest niezwykle skuteczna. Każdy nurt psychoterapeutyczny wymaga jednak innego czasu, który niejednokrotnie może wydłużać się nawet do wielu lat. Mówimy wtedy o terapii długoterminowej. Natomiast terapia krótkoterminowa da nam bardzo szybkie efekty, w krótkim czasie. Skuteczność terapii wyraża się miernikiem, który aktualnie wynosi 0,8. Oznacza to, że pacjenci poddający się działaniom psychoterapeutycznym funkcjonują zdecydowanie lepiej niż 80% oczekujących na leczenie. Dodatkowo efekty przeprowadzonej psychoterapii są trwałe. Najmniej skuteczne są terapie w przypadku osób uzależnionych, bo duża część z nich wraca ponownie do nałogu.

Psycholog i psychoterapeuta Warszawa w jednym miejscu

Centrum probalans to wykwalifikowani psycholodzy

Na skuteczność terapii duży wpływ ma również sam psychoterapeuta. W Centrum Probalans zatrudniony jest  zespół profesjonalistów, charakteryzujących się dużą dozą empatii i otwartości na problemy pacjenta. Nasi psycholodzy wiedzą, że relacje między pacjentem a psychoterapeutą są kluczowe w jej powodzeniu, a dobry terapeuta to taki który wykazuje przede wszystkim takie cechy:

 • Wsparcie,
 • Szacunek,
 • Życzliwość,
 • Otwartość,
 • Szczerość,
 • Cierpliwość,
 • Autentyczność,
 • Empatia,
 • Zaangażowanie.

Jeśli potrzebujesz wsparcia, czujesz się źle, nie wiesz jak poradzić sobie ze swoimi emocjami i swoim stanem, koniecznie skontaktuj się z psychoterapeutą. Centrum probalans oferuje pomoc psychologa i psychoterapeuty. Możesz również umówić się na konsultację online.