Terapia Par – Jak być szczęśliwym we dwoje?

Każdy zna choć jedną baśń kończącą się słowami „i żyli długo i szczęśliwie…”. Cudownie byłoby gdyby nasze związki można było opisać tymi słowami, w prawdziwym życiu jest jednak inaczej. Po miodowym okresie zauroczenia i zachwytu nad partnerem w związek wchodzi codzienność, która konfrontuje nas z różnymi ograniczeniami partnera oraz własnymi oczekiwaniami do tego jak powinno wyglądać nasze wspólne życie. Dosyć szybko okazuje się że nie jesteśmy księżniczkami i książętami, że mamy zalety ale i wady a związki które tworzymy są ich wypadkową.
Problemy dotyczące par (zarówno małżeństw jak i związków nieformalnych) powtarzają się pomimo upływu czasu – pary powielają bowiem, często nieświadomie, doświadczenia, poglądy i wzorce zachowania z dzieciństwa, które stają się modelem postępowania. Osoby wnoszą do związku ukryty program, którym są oczekiwania co do tego, jak partner powinien postępować, myśleć, czuć, mówić, ubierać się. I jeśli druga osoba nie postępuje zgodnie z tymi wyobrażeniami, a ponadto jego oczekiwania różnią się od potrzeb partnera, zaczyna rodzić się między nimi konflikt. Czy rozstanie w tej sytuacji jest jedynym rozwiązaniem?

Skuteczna terapia par u Psychologa w Warszawie

Czym jest terapia par (małżeńska)?

Terapia par ( terapia małżeńska) jest szczególną formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Terapie par (małżeństw) prowadzone są według różnych metod w zależności od tego, jaką szkołę psychoterapeutyczną praktykuje psycholog – psychoterapeuta prowadzący spotkania, w każdej jednak narzędziem psychoterapii jest dialog. Rozmowa z psychoterapeutą daje parze szansę na zmianę, pozwala inaczej spojrzeć na kryzys, pomaga w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących źródło nieprawidłowych relacji, daje możliwość spojrzenia z boku na relacje między partnerami, a tym samym pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, co przekłada się na polepszenie jakości relacji. Podczas spotkań partnerzy namawiani są do tego, by odważnie i otwarcie mówić o swoich uczuciach. Czasem, by rozwiązać problem, wystarczy go sobie w pełni uświadomić. Dlatego szczera rozmowa w atmosferze wzajemnego zrozumienia jest tak ważna. Psychoterapeuta pomaga parom ustalić nowe zasady funkcjonowania we dwoje i przywrócić równowagę w związku.

Psychoterapeuta Warszawa zaprasza do Centrum probalans

Problemy w małżeństwie? Kiedy pójść do psychoterapeuty?

Dwoje ludzi powinno zdecydować się na takie spotkanie z psychoterapeutą wtedy, gdy:

 • potrzeby jednego z partnerów nie są respektowane
 • partnerzy często się kłócą, krytykują i krzywdzą nawzajem
 • partnerom brakuje wspólnych zainteresowań a cele i plany na przyszłość wydają się nie do pogodzenia
 • partnerstwo jest jednostronne, tzn.: tylko jedna osoba podejmuje ważne decyzje
 • dotyczące np. wychowania dzieci, pieniędzy, urlopu
 • w życiu seksualnym oboje przestali odczuwać satysfakcję
 • w związku brakuje zaufania i zrozumienia a partnerzy nie wspierają się nawzajem
 • jeden z partnerów dopuścił się zdrady
 • oboje zastanawiają się, czy zostać razem, czy też lepiej się rozstać
 • partnerzy chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek lub mają
 • poczucie, że przeszłe związki mają zbyt duży wpływ na obecną relację
 • oboje przeżyli traumatyczne sytuacje np. śmierć bliskiej osoby, poważne straty materialne
 • razem przeżywają zmiany (np. urodzenie lub dorastanie dziecka, odejście dzieci z domu, podjęcie lub utrata pracy przez jednego z partnerów), które zaburzają panującą w związku równowagę
 • razem chcą poprawić jakość wzajemnych relacji, chcą skuteczniej rozwiązywać problemy, lepiej rozumieć siebie nawzajem
 • oboje pragną znaleźć sposób aby zapobiec pogłębianiu trudności w związku jako rodzice doświadczają trudności i chcą rozszerzyć swoje kompetencje wychowawcze
 • partnerzy budują kolejny związek i chcą, by był lepszy niż poprzedni – chcą zrozumieć i przerwać destrukcyjne zachowania

Współuzależnienie, kryzys w związku - psycholodzy z Centrum Probalans w Warszawie pomogą!

W czym może pomóc terapia par (małżeńska)?

Celem terapii jest zdiagnozowanie problemów pojawiających się w związku
partnerskim lub małżeństwie, odnalezienie ich genezy i odkrycie mechanizmów działania.
Terapia par (małżeństw) prowadzi do zmniejszenia barier komunikacyjnych i emocjonalnych,
utrudniających zarówno rozwój indywidualny każdego z partnerów, jak i związku, jako
całości. Podczas sesji partnerzy nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów w przyszłości i przezwyciężania sytuacji kryzysowych. Terapia par (małżeństw) dając możliwość spotkania na neutralnym gruncie pomaga zrozumieć zachowanie partnera, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań drugiej osoby, co przekłada się na zacieśnienie i ocieplenie relacji. Psychoterapia koncentruje się na zmienianiu wyuczonych wadliwych zachowań pary, a także ich słów, myśli, interpretacji zwrotnych, które kierują naszymi codziennymi strategiami życiowymi. Terapia par (małżeństw) dąży do zidentyfikowania typowych wzorców komunikowania się przez partnerów, a następnie do poprawienia ich jakości dzięki czemu para nabywa nowe umiejętności wzajemnego mówienia i słuchania.

Dlaczego terapia par (małżeństw) a nie spotkania indywidualne?

Psychoterapia par skupia cała swoją uwagę na temacie relacji (jak ze sobą jesteście). Bada to, co łączy i dzieli dwoje ludzi. Odkrywa kim partnerzy stają się w stosunku do siebie, jak zmienia się ich doświadczenie siebie i drugiej osoby, jakie mają związane z relacją lęki i nadzieje, bądź w jakim szerszym, społecznym lub kulturowym otoczeniu ich związek się znajduje. Ten rodzaj psychoterapii nie ma doskonalić żadnego z partnerów z osobna, ale ma poprawiać traktowanie siebie nawzajem, wyrażanie i spełnianie potrzeb każdego przez drugą osobę, pomóc lepiej rozumieć co komunikuje druga osoba, wesprzeć inny sposób postrzegania różnic między sobą i rozwiązywania konfliktów. Oznacza to, że w czasie spotkań małżeńskich nie są poruszane indywidualne problemy każdego z partnerów. Jeżeli takie pojawią się terapeuta sugeruje indywidualną pracę psychoterapeutyczną nad konkretny-mi zagadnieniami.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa

Warunki psychoterapii

Terapia par (małżeńska) jest skuteczna jedynie wtedy, kiedy obie strony są zainteresowane pracą nad związkiem. Podczas konsultacji, która poprzedza terapie, terapeuta próbuje ustalić, czy para spełnia odpowiednie warunki do podjęcia wspólnej terapii, lub też proponuje podjęcie spotkań osobno (np. gdy wniesiony problem nie jest problemem dotyczącym pary). Przeciwwskazaniem do podjęcia terapii par może być na przykład niedostateczna motywacja do zmiany relacji i zachowań, stosowanie przemocy oraz zaangażowanie jednego z małżonków w związek pozamałżeński.

Jak wyglądają spotkania na terapii?

Na spotkanie z psychoterapeutą można umówić się telefonicznie. Już od pierwszego spotkania wymagane jest, by para przyszła razem. W sesji psychoterapeutycznej może brać udział jeden lub dwóch psychoterapeutów. Spotkania trwają ok. 1,5 godziny. Praca z parami trwa zwykle krócej niż terapia indywidualna i może skończyć się po kilku, kilkunastu sesjach. Pierwsze spotkanie z parą- konsultacja- służy temu by zapoznać terapeutę z parą. Partnerzy zostają proszeni by opowiedzieć o swoim związku, pokrótce o jego historii. Każdy zostaje zachęcony by podzielił się tym, jak widzi problem, który go sprowadza. Terapeuta poobserwuje jak partnerzy zachowują się względem siebie i jak się komunikują. Dopyta o różne ważne sprawy, by lepiej rozumieć sytuację w związku. Może poprosić o wypełnienie jakiejś ankiety. Zapyta również o oczekiwania z jakimi osoby przyszły na spotkanie. Terapeuta wyjaśni też, na jakich zasadach pracuje: jak często są spotkania, jakie długie będą te sesje, jak wygląda kwestia odpłatności, czy ma w zwyczaju zapraszać pary do pracy pomiędzy sesjami (jakiś rodzaj zadań domowych).

Terapia rodzinna - terapia par i małżeństw w Warszawie lub Online

Sesja jest głównie rozmową, kierowaną przez terapeutę, który stara się dbać o to, by każde z Was mogło dojść do głosu i było wysłuchane. Ale w czasie terapii zdarzają się też inne metody, jak: pewne rodzaje ustawień przestrzennych przy pomocy krzeseł, kubków, figurek, innych przedmiotów, praca na symbolach lub wypisywanie pewnych rzeczy na kartce. Czas między spotkaniami w gabinecie terapeuty to pole do zagospodarowania poprzez np. trenowanie nowych umiejętności, przeznaczenie czasu na refleksję, próby rozmowy przy użyciu zaleceń uzyskanych od terapeuty. Możecie zostać zaproszeni do wykonania jakiegoś eksperymentu, zadania z instrukcją, obserwacji. Pamiętać jednak należy, że to nie terapeuta ma moc czynienia zmian. Terapeuta jest od dawania bodźców, impulsów, które mogą poruszyć nawykowe myślenie i działania kierując je na inne tory. Koniecznym warunkiem jest praca własna oraz decyzja i wysiłek wkładany w proces zmian. Oznacza to wspólne, wraz z terapeutą, szukanie mechanizmów przeżywanych trudności oraz udziału każdego z partnerów w ich powstawaniu. Z pomocą terapeuty para zastanawia się nad sposobami wyjścia z kryzysu, nad tym co warto zmienić by związek był bardziej satysfakcjonujący dla każdego z nich. Terapeuta podczas spotkań zachowuje neutralność, co oznacza, że nie występuje w roli sędziego lub śledczego tropiącego kto zawinił. Jego rolą jest bezstronna pomoc i zrozumienie obojga partnerów.

Psycholog i psychoterapeuta Warszawa w jednym miejscu

Skuteczna pomoc psychologa czyli „Szczęście w związku”

Bycie w związku to szczególne doświadczenie życiowe, w którym przeżywamy wiele różnych emocji. Wejście w bliską relacje, bycie w niej jednocześnie nie tracąc własnej autonomii to wyzwanie. Czasami pojawiają się trudności, coś co nazywamy kryzysem. Terapia par (małżeństw) to propozycja dla osób gotowych na nowo spojrzeć na siebie i swój wkład związek, by zwiększyć umiejętności dbania o wspólną równowagę. Większa świadomość siebie i swoich potrzeb przełoży się na budowanie coraz bardziej trwałych i dających obopólne spełnienie relacji, dzięki czemu będziemy mogli żyć długo i szczęśliwe we dwoje.

Artykuł napisała dr Hanna Elżanowska
Jest to psycholog – psychoterapeuta – seksuolog w Centrum probalans w Warszawie

Nasi psychoterapeuci zajmujący się terapią par i małżeństw w Warszawie:

PSYCHOLOG ON LINE SKYPE TUTAJ

Psychoterapeutów, którzy Wam pomogą mogą Państwo znaleźć pod linkiem poniżej.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego zespołu psychologów.

Terapia małżeńska drogą do odbudowy najcenniejszych relacji – porady na 2023 rok

Terapia małżeńska jest procesem, który może stanowić receptę na uratowanie związku. Jest wskazana na każdym jego etapie, jeżeli pojawiają się nieporozumienia, a narastające konflikty zagrażają normalnemu funkcjonowaniu.

Na terapię par powinny się zgłaszać pary, którym pomimo istniejącego kryzysu zależy na zażegnaniu wizji rozstania, zrozumieniu wzajemnych emocji i oczekiwań, co w efekcie ponownie przyniesie spełnienie w związku.

Psycholog małżeński po zgłębieniu trudności, dzięki zdystansowanemu podejściu i spojrzeniu na problemy z perspektywy pozbawionej emocji wypracuje z parą rozwiązania służące naprawie ich relacji.

Terapia par. Najczęstsza przyczyna kryzysów.

Na destrukcję związku z reguły wpływa zachowanie obojga partnerów. Jedną z najczęstszych przyczyn rozpadu związku jest zdrada, która wbrew pozorom nie wynika tylko i wyłącznie z winy osoby zdradzającej.

Na terapii pary wspólnie analizują przyczyny, z powodu których do zdrady doszło. Strona zdradzająca poznaje powody, dla których dopuściła się zdrady. Z kolei zraniony i zdradzony partner w trakcie analizy wspólnego pożycia wyciąga wnioski, które pomagają zrozumieć, że brakiem zrozumienia przyczynił się do rozpadu związku i pchnął drugą osobę do poszukiwania zrozumienia gdzie indziej.

Pary zgłaszające się na terapię z powyższej przyczyny odkrywają przede wszystkim przyczyny zaistniałej sytuacji. Osoba zdradzana po zrozumieniu własnego udziału z powstałej sytuacji sama otwiera sobie drogę do wybaczenia.

Z kolei strona zdradzająca przez pozbycie się nadmiernego obciążenia psychicznego spowodowanego wyrzutami z tytułu popełnionego błędu i zranienia ukochanego partnera jest gotowa wybaczyć swój błąd samej sobie. W konsekwencji pod wpływem zrozumienia i wybaczenia własnych destrukcyjnych reakcji pary uczą się na nowo ze sobą nawiązywać dialog prowadzący do powrotu wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Przy czym stanowczo należy nadmienić, że terapia par po zajściu zdrady nie polega na mediacji celem zapobieżenia rozpadowi związku, lecz na osiągnięciu głębokiego zrozumienia i szczerego wybaczenia, które są podstawą do dalszej udanej wspólnej wędrówki przez życie.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa WarszawaCentrum Probalans w 2023 roku – Korzyści wynikające z terapii par.

Terapia par to regularne spotkania, na których terapeuta pomaga w zdiagnozowaniu przyczyn konfliktów w związkach. Wskazuje metody, które pozwalają na wspólne pokonywanie szczególnych trudności. Uczy wspólnego podejmowania decyzji pomimo odmiennych poglądów dotyczących wychowywania dzieci, podziału obowiązków czy zarządzania domowym budżetem. Udziela porad w zakresie radzenia sobie z sytuacjami traumatycznymi i niesieniu wzajemnego wsparcia. Wskazuje metody pracy nad sobą, w których efekcie odmienne oczekiwania wobec siebie zamieniają się w nierozerwalne „my” zamiast „ja” i „ty”.

Psychoterapeuta nie ocenia żadnej ze stron. W trakcie spotkań stara się sprowokować partnerów do szczerej rozmowy o własnych uczuciach i wzajemnych oczekiwaniach. Spotkania z terapeutą mają w pierwszej kolejności doprowadzić do szczerego ustalenia zmian niezbędnych w związku, prowadzących do zniwelowania poczucia samotności pomimo trwania w małżeństwie bądź związku partnerskim.

Psycholog nie poda oczywiście gotowych rozwiązań, pomoże natomiast wypracować wspólne rozwiązania pomagające dotrzeć do przyczyn wpływających na zachwianie wzajemnych relacji. Może się to oczywiście wiązać z wprowadzeniem zmian w zachowaniu każdej ze stron i akceptacją modyfikacji trudnych do zaaprobowania. W związku, z czym terapia par i jej sukces zależą w dużej mierze od zaangażowania samych partnerów.

Terapia par w Centrum Probalans – co nowego w 2023 roku

Rozumiejąc potrzeby pacjentów, życie w ciągłym biegu, a także niechęć do bezpośrednich spotkań Centrum Probalans na przełomie 10 lat działalności wypracowało innowacyjne rozwiązania umożliwiające prowadzenie terapii par online. Nie wyklucza to oczywiście prowadzenia spotkań bezpośrednich.

Rzeczywiste spotkania z terapeutą odbywają się w siedzibie kliniki mieszczącej się w Warszawie pod adresem: al. Solidarności 155, lok.29. Wizyty odbywają się w kameralnych warunkach, sprzyjających nabraniu wzajemnego zaufania. Są to uwarunkowania, umożliwiające szczere rozmowy, które stanowią sedno do rozwiązania trudności par z problemami.

Przez sześć dni w tygodniu do dyspozycji pacjentów jest czternastoosobowy zespół, składający się z dwóch lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów dla dorosłych i młodzieży, psychologa dziecięcego oraz doradcy zawodowego. W centrum możliwe jest korzystanie z terapii indywidualnej w przypadku osób wymagających osobistej pomocy.

Ponieważ terapia par obejmuje zarówno terapię małżeńską, jak i terapię par pozostających w związkach nieformalnych, specjaliści Probalans niosą pomoc parom żyjącym w niezalegalizowanych związkach, a także partnerom pozostającym w związkach homoseksualnych. W związku z tym w propozycjach Probalans możliwa jest psychoterapia małżeńska oraz psychoterapia par.

Oczywiście wszyscy pacjenci Centrum mają zapewnioną pełną dyskrecję. I pomoc specjalistów, którzy mogą pochwalić się ukończeniem kierunkowych studiów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Efektywność terapii dla par w Centrum Probalans.

W trakcie sesji terapeutycznych dla par obie strony związku poświęcają uwagę dylematom, które ich zwaśniły. I negatywnie odbiły się na wspólnym pożyciu. Dzięki doświadczonym terapeutom psychoterapia małżeńska wpływa na kilka podstawowych czynników decydujących o sukcesie terapii.

Strony uczą się przede wszystkim nowego podejścia do związku poprzez zmianę dotyczących panującej pomiędzy nimi relacji. Jednym z najważniejszych składowych tego etapu terapii jest redukcja wzajemnych oskarżeń, nauka empatii i postrzegania w inny sposób emocji.

Kolejnym ważnym stadium jest transformacja reakcji dysfunkcyjnych partnerów do siebie nawzajem. Często polega ona na zaleceniu przez terapeutę kontrolowanych kłótni o określonej godzinie. W wyniku czego ilość wybuchających pomiędzy partnerami awantur ulega znacznej redukcji.

Trzeci etap terapii polega na nauce wyrażania własnych emocji, które niekomunikowane w jasny sposób kumulują się. I w efekcie wywołują przesadzone reakcje w sytuacjach niekonfliktowych.

Clou terapii par stanowi nauka skutecznej komunikacji, która jest podstawą naprawy wzajemnych relacji.

Koniec terapii uświadamia partnerom mocne strony ich związku, które mogą stanowić „podwaliny odporności” dla przyszłych sytuacji konfliktowych. Zatem pary kończące terapię w Centrum Probalans wychodzą mocniejsze i wyszkolone w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych na przyszłość.

Terapia par- przebieg wizyt.

W przypadku terapii par wizyty trwają około 1,5 godziny i odbywają się z częstotliwością 2- 3 tygodni. Natomiast sam okres trwania terapii zależy od intencji i celów, jakie para pragnie osiągnąć w trakcie psychoterapii. I stopnia zaangażowania partnerów oraz gotowości do wprowadzania zmian.

W trakcie terapii par celem terapeuty jest wypracowanie kompromisu prowadzącego do wzajemnego porozumienia partnerów. Umożliwiającego pokonanie trudności i powodującego, że ich związek nabiera nowej lepszej jakości.

Pierwsza wizyta ma charakter typowo diagnostyczny. I służy poznaniu aktualnej sytuacji życiowej i przeszłości mającej wpływ na teraźniejszy kryzys. Psychoterapeuta ustala wspólnie z parą priorytety, jakie należy wypracować w trakcie terapii, prowadzące do naprawienia relacji pomiędzy partnerami.

Psychoterapeuta Warszawa zaprasza do Centrum probalansTerapia par- dodatkowe pozytywy.

Dodatkowym walorem dodatnim zdobytym w trakcie psychoterapii par jest pozyskanie umiejętności słuchania drugiej osoby. Wzajemnej komunikacji i kunsztu pełnej akceptacji wad partnera.

Na spotkaniach pary uczą się otwarcie mówić o swoich potrzebach i oczekiwaniach wobec siebie. Bez narzucania własnych racji, dzięki czemu „powracająca na prawidłowe tory” zaburzona komunikacja przynosi poczucie bezpieczeństwa i rozwiązanie wielu problemów.

Kolejną zaletą pozyskaną przez osoby uczestniczące w terapii par jest  umiejętność wczucia się w uczucia drugiej osoby. Oczywiście z zachowaniem zdrowej dawki asertywności.

Terapia par czy osobna terapia indywidualna?

Terapia dla par nie wyklucza spotkań osobistych. Bywa, że problemy zaistniałe w związku wymagają pomocy dwutorowej. W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem jest uzupełnienie terapii małżeńskiej osobistymi spotkaniami z psychoterapeutą. Przy czym na terapię indywidualną każdy z partnerów powinien uczęszczać do innego psychoterapeuty niż wspólny od terapii pary. Wiąże się to przede wszystkim a faktem, że czasem indywidualne problemy jednego z partnerów kładą się cieniem na związku. I prowadzą do jego destrukcji. Terapia indywidualna ma wówczas na celu pomóc pacjentowi w zrozumieniu własnych reakcji i postępowań. Co jest warunkiem koniecznym do powodzenia terapii par.

Terapia par- mity przesądzające o nieskorzystaniu z pomocy.

Częstym poglądem nadal panującym w społeczeństwie jest krzywdzące twierdzenie, że psychoterapia jest niezbędna osobom mającym problemy psychiczne. I zdarza się, że ten krzywdzący pogląd odbiera szansę na porozumienie wielu związkom, w których oboje partnerów bądź jeden z nich stanowczo odmawia pomocy psychoterapeuty.

Często zdarza się również, że lęk przed rozpoczęciem terapii związany jest z poznaniem i uświadomieniem własnych wad. I ogromem wysiłku, jaki należy włożyć w wypracowanie zmian.  Krzywdzące poglądy powodują, że wiele osób myli pojęcie psychoterapii z leczeniem psychiatrycznym i „uchodzeniem za przysłowiowego wariata”.

Pierwszym krokiem do sukcesu dążącego do naprawy relacji partnerów jest zatem pokonanie własnych wewnętrznych i nieprawdziwych oporów.

Mitem jest też panujące przekonanie, że terapeuta cudownie rozwiąże problemy partnerów. Jego zadaniem jest wyprawowanie wspólnego porozumienia, nauka dialogu, który stanowi clou do rozwiązania kryzysu. Udział w terapii małżeńskiej nie ma zatem nic wspólnego z żadnymi problemami psychicznymi partnerów. Stanowi jedynie drogę prowadzącą do nauki komunikacji obojga partnerów.

Terapia par to nie tylko poprawa jakości związku, ale także udoskonalenie własnej osobowości i życia. Nauka akceptacji i szacunku do różnorodności, a także nauka empatii i asertywności. Może zatem stanowić „lekarstwo” dla pary i nieść korzyści indywidualne.