Mama Małgosi zauważyła, że jej córka ostatnio coraz więcej czasu spędza przy komputerze. Początkowo myślała, że dziewczynka komunikuje się z koleżankami z klasy lub ogląda bajki, gdy jednak Małgosia zaczęła coraz bardziej izolować się od rodziców i przyjaciółek, a także ukrywać swoje działania w Internecie, jej zachowanie zaniepokoiło mamę. Gdy córka była w szkole, mama Małgosi otworzyła komputer dziecka. To czego się dowiedziała sparaliżowało ją ze strachu o własne dziecko. Okazało się, że Małgosia od kilku tygodni, na jednym z popularnych komunikatorów, prowadzi rozmowy ze sporo starszym mężczyzną. Rozmowy, które z dnia na dzień, coraz bardziej przybierały charakter seksualny. Po przejrzeniu części rozmów, mama Małgosi już wiedziała, ze jej córka padła ofiarą groomingu.

Psycholog dziecięcy Warszawa Centrum probalans zaprasza na terapie

PSYCHOLOG WARSZAWA ODPOWIADA NA PYTANIE CZYM WŁAŚCIWIE JEST GROOMING?


Grooming jest to forma zachowania dewiacyjnego, o charakterze pedofilnym – polega na nawiązywaniu się relacji między osobami dorosłymi a dziećmi czy młodzieżą (do 15 roku życia), za pośrednictwem nowych technologii, a w szczególności Internetu, w celu wykorzystania seksualnego osoby nieletniej. Dzięki możliwościom, które dają najnowsze technologie, sprawca znacznie łatwiej jest w stanie osiągnąć swój cel – zdobyć intymne zdjęcia, rejestrować nagrania o charakterze seksualnym lub fizycznie skrzywdzić dziecko podczas umówionego spotkania. Grooming charakteryzuje się tym, że sprawca początkowo stara się budować bliską relację i emocjonalne porozumienie z dzieckiem, stosując różne techniki manipulacji.

 

KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY ZA ZOSTANIE OFIARĄ GROOMINGU?


Największą uwagę internetowych pedofilów przyciągają osoby młode, które są samotne i zagubione, mają problemy rodzinne i trudności w nawiązywaniu relacji w świecie rzeczywistym, poszukują zainteresowania i uczucia z zewnątrz i/lub mają zaburzony obraz siebie.

Jeśli masz podejrzenie, że Twoje dziecko może być ofiarą groomingu, koniecznie skontaktuj się z Centrum Probalans.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa

 

JAK DZIAŁA INTERNETOWY PEDOFIL CZYLI ETAPY UWODZENIA

 

Na początku sprawca szuka pierwszego kontaktu z dzieckiem, często poprzez różnego rodzaju chaty czy komunikatory. Etap ten może trwać długo – nawet kilka miesięcy i w tym czasie prawdziwa tożsamość sprawcy może być utajona. Dorosły może podszywać się pod rówieśnika ofiary, kłamać na temat swojej płci czy podawać fałszywe informacje, które służą wciągnięciu dziecka w znajomość i zbudowania relacji.
Prowadzi to do następnego etapu czyli tworzenia głębszej relacji. Sprawca prowadzi z dzieckiem coraz dłuższe rozmowy, poświęca mu więcej czasu i interesuje się tym, co dziecko ma do powiedzenia, co czuje, czym się interesuje i jakie ma marzenia. Dorosły coraz więcej też zaczyna opowiadać o sobie, często odnosi się do doświadczeń dziecka, tak aby wzmocnić więź i uwidocznić podobieństwa między sobą a ofiarą. Każdy ruch i każde działanie sprawcy jest na tym etapie starannie przemyślane i zaplanowane. Podsyca on w swojej ofierze przekonanie, że rodzina nie jest w stanie dziecka zrozumieć, że tylko on jest jego/jej przyjacielem. Po pewnym czasie w grę zaczynają wchodzić również prezenty, czy wsparcie finansowe.
Pedofil w czasie rozmów z dzieckiem stara się dowiedzieć jak najwięcej o jego sytuacji domowej czyli ocenia ryzyko znajomości. Dopytuje gdzie ustawiony jest komputer, czy internetowa działalność dziecka jest monitorowana przez rodziców – chce się upewnić, czy ich znajomość pozostanie tajemnicą.
W kolejnym etapie, sprawcy należy na utwierdzeniu dziecka w wyjątkowości i wzajemności ich relacji. Więź przybiera coraz bardziej intymnego charakteru, pojawiają się rozmowy o zabarwieniu seksualnym. Stopniowo uwaga dziecka przekierowywana jest na ciało i seksualność. Na pewnym etapie znajomości, dorosły zaczyna przysyłać ofierze pierwsze, łagodne zdjęcia pornograficzne.
Ostatnim etapem uwodzenia jest dążenie do spotkania. Jeśli dziecko jest niechętne, pedofil może posunąć się do szantażu, grożąc na przykład ujawnieniem ich znajomości lub upublicznieniem nagich zdjęć dziecka (o ile wcześniej takie otrzymał).

Psycholog dziecięcy Warszawa niesie pomoc ofiarom groomingu

NAJCZĘSTSZE METODY UWODZENIA WYKORZYSTYWANE PRZEZ SPRAWCÓW GROOMINGU

 

stosowanie przymusu emocjonalnego i werbalnego – namawianie do czynności seksualnych, udawanie rozczarowania i złości w wyniku odmowy, groźby
ofiarowanie przyjaźni, sprawianie że ofiara czuje się kimś ważnym i wyjątkowym

zainteresowanie rozmową i stopniowe przenoszenie uwagi na treści seksualne
działania seksualne pod przykrywką gier i wymyślonych scenariuszy

traktowanie dziecka jako osoby dojrzałej, odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji

tworzenie relacji mentorskiej – gdzie sprawca jest osobą wspierającą i uczącą

kształtowanie ofiary – dziecko stopniowo oswajane jest z działaniami pedofilskimi.

 

NIEBEZPIECZEŃSTWA/SKUTKI GROOMINGU

Dzieci, takich jak Małgosia z początku artykułu jest tysiące. Często niestety rodzic nie dowiaduje się na czas o tym, że jego dziecko padło ofiarą internetowej przemocy seksualnej. Zdarza się również, że bagatelizuje sprawę, uważając, że po ukróceniu kontaktu z pedofilem sprawa przycichnie i dziecko zapomni. Niestety tak nie jest. Ofiary groomingu doświadczają tych samych konsekwencji, co ofiary molestowania seksualnego w świecie rzeczywistym.
Głównie są to:
– konsekwencje emocjonalne takie jak lęk, zaburzenia nastroju, poczucie winy i bezsilności czy wstyd
– agresywność
– stosowanie używek
– próby samobójcze
– ASD czyli zespół ostrego stresu, objawiający się na przykład poczuciem odrętwienia, wyobcowaniem emocjonalnym, derealizacją czy depersonalizacją.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa dziecięcego

PSYCHOLOG DZIECIĘCY WARSZAWA POMOŻE

Jeśli uważasz, że twoje dziecko może być ofiarą groomingu lub wiesz, że jest zaangażowane w relację z internetowym pedofilem zgłoś sprawę na policję. Możesz również zadzwonić na darmową infolinię, pomagającą odnaleźć się w takich sytuacjach rodzicom – tel. 800 100 100.

Najważniejszym jest jednak jak najszybsze zapewnienie pomocy psychologicznej dziecku. Psycholog dziecięcy Warszawa pomaga zarówno skrzywdzonemu dziecku jak i rodzicom, którzy konfrontując się z tak trudną sytuacją często obwiniają się, że nie ochronili swojej pociechy. Bardzo ważne jest również zapobieganie takim sytuacjom edukując młodych ludzi i ich rodziny – to również jest rola dla psychologa dziecięcego. Dziecko świadome zagrożeń, pewne swojej wartości, asertywne nie da się łatwo „złowić w sieci” przez pedofila. Konsekwencje myślenia, że mojego dziecka to nie dotyczy, zbyt długiego zwlekania z interwencją mogą być tragiczne.

Autorka: Agnieszka Dziedzic

Jeśli szukasz z pomocy psychologa czy terapeuty w dzielnicy Bemowo- kliknij w link- https://centrum-probalans.pl/pomoc-psychologiczna-warszawa-bemowo/