Kryzysy i trudności osobiste

Kryzys życiowy to reakcja na trudną sytuację z którą człowiek nie potrafi sobie poradzić. To stan bardzo dezorganizujący życie, powodujący duży stres, obciążający emocjonalnie i doprowadzający do utraty równowagi psychicznej. W kryzysie realizacja ważnych potrzeb egzystencjalnych i psychologicznych jest utrudniona lub wręcz niemożliwa, człowiek nie potrafi myśleć o niczym innym jak o dręczącym go kłopocie, który go przerasta i czasem wydaje się być nie do rozwiązania.

Jak przezwyciężyć życiowy kryzys? Skuteczna terapia

Kryzysy mogą mieć charakter niespodziewany, a spowodowane są np. utratą osoby bliskiej, informacją o poważnej, zagrażającej życiu chorobie własnej lub bliskich, nagłą stratą pracy lub majątku. Czasem kryzys narasta powoli, stopniowo. Taki kryzys dotyczy często relacji bliskiej –  małżeńskiej. Powolne oddalanie się od siebie partnerów, problemy w komunikacji, zaniedbywanie potrzeb związkowych może spowodować głęboki kryzys związkowy którego efektem bywa zdrada.

Skuteczny psycholog w Centrum probalans Warszawa

Kryzys jest często tak trudnym emocjonalnie doświadczeniem, że myślenie o nim jako o sytuacji rozwojowej jest wręcz niemożliwe. A jednak często właśnie tak jest np. w przypadku kryzysów związkowych. Kryzys może przewartościować związek i sprawić, że wejdzie on w nową, lepszą jakość. Jednak aby to się stało para w kryzysie związkowym potrzebuje pomocy – nieodzowna jest psychoterapia par/małżeństw prowadzona przez doświadczonego psychologapsychoterapeutę.

Badania pokazują, że pokonywanie kryzysów osobistych, trudności życiowych odbywa się etapowo. Na początku szok powoduje dezorganizację, następnie pojawia się mobilizacja do działania w celu przezwyciężenia problemu, a w końcowej fazie akceptacja także czasem tego, że pewnych sytuacji nie można zmienić. Wraz z psychologiem, psychoterapeutą o wiele łatwiej przejść kryzys, pokonać trudności lub zaakceptować trudną rzeczywistość.

W każdym kryzysie osobistym, życiowym pojawiają się trudne emocje  – lęk, smutek, złość, wstyd, bezsilność. Samemu trudno je przeżyć, dlatego tak ważne jest aby podczas spotkania z psychologiem, podczas psychoterapii bądź interwencji kryzysowej dać sobie szansę na wsparcie psychologiczne i pomoc profesjonalisty. W Centrum probalans zespół psychologów-psychoterapeutów pomaga również osobom doświadczającym kryzysów życiowych.

Kryzysy i trudności osobiste generują trudne uczucia: smutek, lęk, złość, bezradność, bezsilność, a także poczucie niesprawiedliwości, krzywdy i winy.

KRYZYSY I TRUDNOŚCI OSOBISTE MOGĄ DOTYCZYĆ SYTUACJI:

 • rozstania z partnerem, separacji, rozwodu,
 • trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu bliskich relacji,
 • trudności w relacjach z bliskimi (partnerem, dziećmi, rodziną),
 • zdrady w związku,
 • samotności,
 • śmierci bliskiej osoby,
 • utraty pracy,
 • problemów materialnych,
 • choroby własnej lub bliskich.

KORZYŚCI  Z  PSYCHOTERAPII:

 • wspierająca rozmowa z psychologiem o trudnych osobistych problemach,
 • zobaczenie problemu z innej perspektywy niż własna,
 • dogłębne przyjrzenie się przyczynie problemu,
 • dawanie sobie prawa do przeżywania trudnych emocji w obliczu kryzysowej sytuacji,
 • docieranie do własnych potrzeb, oczekiwań w obliczu zaistniałego problemu,
 • akceptacja zaistniałej sytuacji oraz znalezienie konstruktywnych rozwiązań wyjścia z kryzysu,
 • odzyskanie poczucia sprawstwa, kontroli nad sytuacją, wiary we własne siły,
 • odzyskanie radości życia.

Cena: od 200.00 zł/50 min.

Rezerwacja online

Potrzebujesz pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, doradcy zawodowego w Warszawie i online?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt