Lekarz rezydent Psychiatrii lek. Sasza Waldemar Rychlica

Wykształcenie:

Ukończyłem studia lekarskie na I wydziale lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Education:

I graduated from medical studies at the 1st Faculty of Medicine of the Medical University of Warsaw.

Rezerwacja onlineSkype online

Doświadczenie jako Lekarz Psychiatra:

Doświadczenie zdobywałem pracując w ramach poradni zdrowia psychicznego, a także oddziałów: całodobowego psychiatrii, dziennego oraz terapii uzależnień. Od 2019 r. realizuję szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychiatrii w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, na które składają się kursy szkoleniowe (m.in. z psychogeriatrii czy podstaw psychoterapii), staże (neurologia, psychiatria dzieci i młodzieży) oraz moduł podstawowy z psychiatrii. Prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów anglojęzycznych oraz angażuję się w działalność naukową w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie opiekuję się pacjentami w ramach poradni zdrowia psychicznego oraz oddziału całodobowego psychiatrii.

Experience as a Psychiatrist:

I gained experience working outpatient in mental health clinic, at stationary psychiatric ward, day care and addiction therapy departments. Since 2019, I have been attending a specialization training (residency) in the field of Psychiatry at the Mental Health Center of the Mazowiecki Szpital Bródnowski. The residency consists of training courses (e.g. in psychogeriatrics or the basics of psychotherapy), internships (neurology, psychiatry of children and adolescents) and a basic psychiatric module. I conduct exercises and seminars for English Division students and engage in scientific activities at the 2nd Psychiatric Clinic of the Medical University of Warsaw. Currently I engage in treatment and diagnosis outpatient in the mental health clinic and at stationary psychiatric ward.

 

W Centrum probalans prowadzę konsultacje psychiatryczne.

Cennik dla wszystkich klientów od 01.09.2023

  • Pierwsza wizyta 40 min. – 220 zł
  • Kolejna wizyta 20 min.   – 220 zł

Psychiatric consultation and diagnosis for adults in English at Centrum probalans in Warsaw

Stationary (in-person) visits on Thursdays

First consultation 40 min. – 260 PLN

Next consultation 20 min. – 260 PLN

Moje artykuły / porady:

Czym zajmuję się w Centrum probalans?

Prowadzę konsultacje psychiatryczne.
Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem:
– Zaburzeń nastroju
– Zaburzeń lękowych (nerwicowych)
– Zaburzeń psychotycznych
– Zaburzeń snu
– Zaburzeń zachowania w przebiegu otępień oraz innych chorób
– Zaburzeń osobowości
– Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

What are my tasks at Centrum probalans?

I conduct psychiatric consultations.

I provide diagnosis and treatment for:

– Mood disorders

– Anxiety disorders (neurosis)

– Psychotic disorders

– Sleeping disorder

– Behavioural disorders in the course of dementia and other diseases

– Psychoactive substance misuse

Opinie:

Bardzo serdecznie polecam pana doktora. Lekarz o dużych umiejętnościach i wrażliwości. Otwarty na słuchanie i pomoc (co nie jest wcale takie częste).

tomek.