Konsultacje Lekarz Psychiatra Warszawa

Diagnostyka i konsultacje Lekarzy Psychiatrów dla dorosłych

Presja wywierana na nas zawiązana z tempem życia, stres zawodowy, problemy w życiu osobistym powodują, że ludzie coraz częściej cierpią na różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne. Największe światowe badanie poświęcone zdrowiu psychicznemu przeprowadzone w 2009r. wskazuje, że 18.1–36.1% populacji doświadczy zaburzeń psychicznych w swoim życiu1. Raport OECD z 2014 roku wykazuje tendencję wzrostową zachorowalności – dane sugerują, że nawet co 2 osoba w ciągu swojego życia będzie cierpiała na zaburzenia zdrowia psychicznego2. Wśród nich najczęściej występują: uzależnienia, zaburzenia lękowe, bezsenność, depresja, zaburzenia somatyzacyjne. Współcześnie problem uzależnień wydaje się być szczególnie ważny, bowiem poza nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w tym leków, coraz częściej mówi się o uzależnieniach behawioralnych – od gier komputerowych, mediów społecznościowych czy hazardu. Konsultacja lekarza psychiatry pozwala rozwiać obawy związane z niepewnością dotyczącą stanu własnego zdrowia. Daje pacjentowi jasną odpowiedź, z czym się mierzy, co z kolei umożliwia ustalenie dalszego postępowania leczniczego obejmującego m.in. farmakoterapię i/lub psychoterapię.

Oferujemy diagnozę i leczenie m.in. zaburzeń:

 • nastroju (depresyjnych),
 • lękowych,
 • obsesyjno-kompulsyjnych (OCD),
 • psychotycznych,
 • psychicznych wieku podeszłego,
 • osobowości,
 • uzależnienia od alkoholu i leków uspokajających.

1Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Chatterji S, Lee S, Ustün TB. The WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Psychiatrie (Stuttg). 2009 Jan 1;6(1):5-9. PMID: 21132091; PMCID: PMC2995950.

2https://www.oecd.org/els/health-systems/Focus-on-Health-Making-Mental-Health-Count.pdf

Konsultacja psychiatryczna:

Polega na przeprowadzeniu rozmowy przez lekarza psychiatrę. Jej celem jest ustalenie diagnozy, a następnie planu leczenia farmakologicznego oraz psychoterapeutycznego odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom pacjenta. Podczas wizyty lekarz wyjaśnia wątpliwości, pytania, przeprowadza psychoedukację dotyczącą postawionego rozpoznania oraz zaplanowanych terapii. Osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy na wizytę, proszone są o dostarczenie informacji na temat wcześniejszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego – w postaci kart informacyjnych, wyników badań krwi, badań obrazowych (np. tomografii lub rezonansu głowy), EEG czy też wyników konsultacji specjalistycznych. Ważne jest również, by poinformować lekarza o przyjmowanych obecnie oraz w przeszłości lekach, chorobach przewlekłych, a także o fakcie pozostawania pod opieką innych poradni specjalistycznych. Dzięki uzyskaniu całościowej wiedzy o stanie zdrowia pacjenta, lekarz psychiatria jest w stanie zaproponować najbezpieczniejszą oraz najskuteczniejszą metodę leczenia.

Nasi lekarze psychiatrzy Centrum probalans Warszawa

dr n. med.  Anna Wnorowska

 • Pierwsza wizyta 40 min. – 300 zł
 • Kolejna wizyta 20 min.    – 250 zł

UWAGA:

 • Wizyty stacjonarne umawiane tylko w środy,
 • Wizyty online umawiane tylko we wtorki.

lek. Sasza Waldemar Rychlica

 • Pierwsza wizyta 40 min. – 200 zł
 • Kolejna wizyta 20 min.    – 200 zł

 

Rezerwacja online

Potrzebujesz pomocy lekarza psychiatry w Warszawie i online?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt