Konsultacje Lekarz Psychiatra Warszawa

Diagnostyka i konsultacje Lekarzy Psychiatrów dla dorosłych

Presja wywierana na nas zawiązana z tempem życia, stres zawodowy, problemy w życiu osobistym powodują, że ludzie coraz częściej cierpią na różnego rodzaju zaburzenia i choroby psychiczne. Największe światowe badanie poświęcone zdrowiu psychicznemu przeprowadzone w 2009r. wskazuje, że 18.1–36.1% populacji doświadczy zaburzeń psychicznych w swoim życiu1. Raport OECD z 2014 roku wykazuje tendencję wzrostową zachorowalności – dane sugerują, że nawet co 2 osoba w ciągu swojego życia będzie cierpiała na zaburzenia zdrowia psychicznego2. Wśród nich najczęściej występują: uzależnienia, zaburzenia lękowe, bezsenność, depresja, zaburzenia somatyzacyjne. Współcześnie problem uzależnień wydaje się być szczególnie ważny, bowiem poza nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w tym leków, coraz częściej mówi się o uzależnieniach behawioralnych – od gier komputerowych, mediów społecznościowych czy hazardu. Konsultacja lekarza psychiatry pozwala rozwiać obawy związane z niepewnością dotyczącą stanu własnego zdrowia. Daje pacjentowi jasną odpowiedź, z czym się mierzy, co z kolei umożliwia ustalenie dalszego postępowania leczniczego obejmującego m.in. farmakoterapię i/lub psychoterapię.

Oferujemy diagnozę i leczenie m.in. zaburzeń:

 • nastroju (depresyjnych),
 • lękowych,
 • obsesyjno-kompulsyjnych (OCD),
 • psychotycznych,
 • psychicznych wieku podeszłego,
 • osobowości,
 • uzależnienia od alkoholu i leków uspokajających.

1Kessler RC, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, Chatterji S, Lee S, Ustün TB. The WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Psychiatrie (Stuttg). 2009 Jan 1;6(1):5-9. PMID: 21132091; PMCID: PMC2995950.

2https://www.oecd.org/els/health-systems/Focus-on-Health-Making-Mental-Health-Count.pdf

Konsultacja psychiatryczna:

Polega na przeprowadzeniu rozmowy przez lekarza psychiatrę. Jej celem jest ustalenie diagnozy, a następnie planu leczenia farmakologicznego oraz psychoterapeutycznego odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom pacjenta. Podczas wizyty lekarz wyjaśnia wątpliwości, pytania, przeprowadza psychoedukację dotyczącą postawionego rozpoznania oraz zaplanowanych terapii. Osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy na wizytę, proszone są o dostarczenie informacji na temat wcześniejszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego – w postaci kart informacyjnych, wyników badań krwi, badań obrazowych (np. tomografii lub rezonansu głowy), EEG czy też wyników konsultacji specjalistycznych. Ważne jest również, by poinformować lekarza o przyjmowanych obecnie oraz w przeszłości lekach, chorobach przewlekłych, a także o fakcie pozostawania pod opieką innych poradni specjalistycznych. Dzięki uzyskaniu całościowej wiedzy o stanie zdrowia pacjenta, lekarz psychiatria jest w stanie zaproponować najbezpieczniejszą oraz najskuteczniejszą metodę leczenia.

Nasi lekarze psychiatrzy Centrum probalans Warszawa

dr n. med.  Anna Wnorowska

 • Pierwsza wizyta 40 min. – 320 zł
 • Kolejna wizyta 20 min.    – 270 zł

UWAGA:

 • Wizyty stacjonarne umawiane tylko w środy,
 • Wizyty online umawiane tylko we wtorki.

Skuteczny psychiatra w Warszawie

lek. Sasza Waldemar Rychlica

 • Pierwsza wizyta 40 min. – 220 zł
 • Kolejna wizyta 20 min.    – 220 zł

Our English speaking psychiatrist in Centrum probalans Warsaw here

Stationary (in-person) visits on Thursdays and Fridays

First consultation 40 min. – 260 PLN

Next consultation 20 min. – 260 PLN

Rezerwacja online

Psychiatra Warszawa - kompleksowa pomoc w przypadku zaburzeń psychicznych

Psychiatra to osoba, której zdecydowanie nie należy się bać. Jest to bowiem lekarz, który jest w stanie nieść skuteczną pomoc osobom zmagającym się z wieloma różnymi schorzeniami i dolegliwościami natury psychologicznej i psychicznej. Dobry lekarz psychiatra jest w stanie zrozumieć potrzeby i oczekiwania pacjenta i dobrać dla niego odpowiednią metodę leczenia, co maksymalizuje jego efekty. Przede wszystkim jednak, lekarz taki nie ocenia swoich pacjentów i jest osobą w pełni godną zaufania – choćby dlatego, że obowiązuje go tajemnica lekarska. .

Osoba zajmująca się leczeniem zaburzeń psychicznych diagnozuje i kuruje różnego rodzaju schorzenia. Wbrew pozorom, w większości przypadków, aby osiągnąć zauważalną poprawę stanu zdrowia wystarczy zastosować się do zaleconego przez niego leczenia farmakologicznego – skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach

Terapia dolegliwości psychicznej prowadzona pod okiem doświadczonego psychiatry z Warszawy nie musi się więc wcale różnić od metod leczenia jakiejkolwiek innej choroby i zdecydowanie nie powinna być postrzegana jako powód do wstydu.

Lekarz psychiatra - kiedy należy umówić wizytę?

Do kontaktu z lekarzem psychiatrą zachęcamy zasadniczo każdą osobę, która zauważyła u siebie długotrwałą lub nawracającą zmianę w psychice. Mowa tu nie tylko o osobach wykazujących oczywiste objawy choroby psychicznej, jak np. halucynacje czy urojenia. Do odwiedzenie lekarza psychiatry powinny skłaniać także takie objawy i sytuacje, jak:

 • nagłe zmiany nastroju
 • zmiany w relacjach z bliskimi
 • niewytłumaczalny smutek, lęk, czy też przygnębienie
 • nadmierna nerwowość
 • zaburzenia snu
 • trudności z akceptacją nowej sytuacji
 • uczucie osamotnienia
 • nadużywanie alkoholu, narkotyków, czy też nikotyny – uzależnienie

Psychiatra Warszawa pomoże odnaleźć ich przyczynę i skutecznie leczyć daną chorobę, lub odnaleźć sposób na rozwiązanie danego problemu. Warto dodać jako ciekawostkę, że niektóre rodzaje chorób psychicznych wykazują nie tylko mentalne, lecz i czysto fizyczne objawy – zaburzenia odżywiania, dolegliwości bólowe (na przykład bóle głowy), czy też kołatania serca. Oczywiście w tych przypadkach należy najpierw wykluczyć chorobę fizyczną.

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychiatry?

Lekarze psychiatrzy przyjmują pacjentów na osobności (każda rozmowa jest prywatna) i podchodzą w indywidualny sposób do każdej konsultacji. Pierwsza wizyta u psychiatry to przede wszystkim – tak, jak w przypadku specjalisty każdego innego rodzaju medycyny – zebranie odpowiedniego wywiadu lekarskiego. Psychiatra w mieście Warszawa zbierze podczas niego informacje o trapiących pacjenta dolegliwościach – rozmowa dotyczyć więc będzie zgłaszanych przez pacjenta problemów psychicznych i czynników, które mogłyby je powodować. Lekarz psychiatra zainteresuje się także relacjami rodzinnymi i społecznymi pacjenta, a ponadto poznać będzie chciał szczegóły dotyczące jego zdrowia fizycznego. Pamiętać należy, że podczas tej rozmowy każdy szczegół ma znaczenie.

Psychiatra zapyta także o nasze umiejętności koncentracji, dotychczasowe próby i myśli samobójcze, czy też zaburzenia osobowości lub pamięci. Atmosfera rozmowy jest spokojna i odbywa się ona w komfortowych dla pacjenta warunkach. Przeprowadzenie pełnego wywiadu lekarskiego podczas pierwszej wizyty jest niezbędne, aby postawiona mogła zostać poprawna diagnoza. Właśnie dlatego psychiatra warszawa będzie bardzo zainteresowany szczegółami życia społecznego i rodzinnego pacjenta.

Psychiatra dziecięcy w Warszawie

Zaburzenia psychiczne występują zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Psychiatra warszawa jest w stanie dobrać odpowiednie dla najmłodszych metody leczenia farmakologicznego, dzięki którym możliwe jest opanowanie choroby. Pamiętać należy, że nie istnieje takie schorzenie lub zaburzenie psychiczne u dorosłych, które nie występowałoby także u dzieci. Z tego też powodów nie należy lekceważyć objawów sugerujących pogorszenie się zdrowia psychicznego dziecka. Pamiętajmy, że może ono cierpieć zupełnie tak, jak osoba dorosła – warto więc zdecydować się na wizytę u doświadczonego psychiatry dziecięcego.

Jakie schorzenia leczy psychiatra?

Lekarz psychiatra zajmuje się leczeniem bardzo wielu różnych dolegliwości natury psychicznej.

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Jednym z nich jest zespół stresu pourazowego – zaburzenie psychiczne występujące u osób, które doświadczyły w swoim życiu traumatycznych przeżyć. Wbrew pozorom dotyczy on nie tylko żołnierzy, czy też policjantów. Choroba ta może dotknąć każdego, kto w swoim życiu przeżył wydarzenia, które w negatywny sposób odbiły się na jego psychice. Leczenie PTSD jest najczęściej zarówno psychologiczne, jak i farmakologiczne. Podczas, gdy pacjent uczestniczy w terapiach takich, jak np. grupy wsparcia, psychiatra Warszawa zaleca także farmakoterapię, która stopniowo zmniejsza objawy choroby.

Depresja

Leczenie depresji także jest w gestii lekarza psychiatry. Pamiętać należy, że depresja jest niezwykle poważną chorobą, która nieleczona może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta. Warto więc czym prędzej skorzystać z pomocy psychiatrycznej. Obecnie opiera się ono na farmakoterapii (odpowiednio dobranych lekach antydepresyjnych) oraz psychoterapii.

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa to kolejna dolegliwość, która wymaga pilnej interwencji lekarza psychiatry. Polega ona na gwałtownych wahaniach nastroju pacjenta, od momentów nadmiernej ekscytacji aż po stany depresyjne. Nieleczona choroba może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji – od uzależnień aż do prób samobójczych. Dobry psychiatra warszawa będzie w stanie złagodzić jej objawy, dzięki czemu powrócisz do normalnego funkcjonowania.

Inne dolegliwości

Kolejne zaburzenia, z jakimi poradzić sobie pacjentowi pomóc może psychiatra warszawa są choćby osobowość borderline, kompulsywne objadanie, czy też osobowość zależna. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy, gdy wystąpią pierwsze objawy danego syndromu jest bardzo ważne. Postępujące schorzenie może doprowadzić do utracenia kontaktów społecznych, a także występowania coraz to poważniejszych objawów choroby

Oczywiście powyżej wymienionych zostało jedynie kilka przykładowych dolegliwości, przy których pomocna okaże się konsultacja z psychiatrą. W rzeczywistości jednak różnorakich zaburzeń jest bardzo wiele i dotyczą one sporej części populacji. Warto zdawać sobie z tego sprawę i nie wstydzić się konsultacji z lekarzem psychiatrą.

Lekarz psychiatra a zaburzenia odżywiania

Pomoc lekarza psychiatry okazuje się niezbędna nie tylko w przypadku zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, czy choroba afektywna dwubiegunowa, ale także chociażby w wypadku zaburzeń odżywiania, takich jak chociażby anoreksja, czy też bulimia. Stanów takich absolutnie nie należy lekceważyć, ponieważ mogą one być bezpośrednim zagrożeniem dla życia osoby chorej. Warto wiedzieć, że wbrew propagowanym w internecie mitom zarówno anoreksję, jak i bulimię da się skutecznie leczyć, a w wielu przypadkach – wyleczyć. Potrzebna jest jednak do tego specjalistyczna pomoc lekarska doświadczonego psychiatry.

Terapia zaburzeń odżywiania jest indywidualna i intymna, co zapewnia pacjentowi maksymalne poczucie bezpieczeństwa. Wsparcie lekarza psychiatrii pomoże zwalczyć negatywne nawyki żywieniowe, pozwalając zniwelować ich zgubne skutki na ludzki organizm. Zaburzenia odżywiania mogą bowiem czasem terapii farmakologicznej – przede wszystkim wtedy, gdy są one połączone z zaburzeniami nastroju, czy innymi dolegliwościami natury psychicznej.

Jak wybrać lekarza psychiatrę

Wybór lekarza psychiatry powinien być dobrze przemyślany. Warto rozważyć między innymi jego specjalizację, czy też obszary doświadczenia. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj klinika, w której przyjmuje kilku doświadczonych specjalistów, mogących pomóc nam w różny sposób.

W przypadku Centrum probalans pacjentów przyjmuje dwóch lekarzy psychiatrów, a także kilkunastu psychologów oraz psychoterapeutów. Zapewnia to pacjentowi możliwość otrzymania dokładnie takiej pomocy, jakiej potrzebuje – całość terapii odbywa się przy tym w jednym miejscu, co ogranicza koszta podróży.

Psychiatra, do którego się udamy powinien, co jasne, być specjalistą w swoim fachu. Dobry psychiatra warszawa to taki, który może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem, ale przy tym nadal inwestuje w siebie i swój samorozwój, kształcąc się i pozyskując nową, niezbędną w zawodzie wiedzę.

Nie bez znaczenia jest także komfort pacjenta – co więcej, jest to wręcz jeden z najważniejszych czynników. Gabinety lekarskie powinny być zatem kameralne i zapewniające pacjentowi pełną prywatność podczas konsultacji lekarskiej – a przy tym na tyle przestronne, by zapewniać możliwość komfortowego poruszania się. Dokładnie takie właśnie gabinety funkcjonują w Centrum probalans.

Wybierając lekarza psychiatrę, warto skorzystać z pomocy doświadczonej, renomowanej placówki medycznej. Zapewni nam to bowiem maksymalną jakość opieki – taką zaś placówką jest bez wątpienia Centrum medyczne probalans.

Dlaczego warto zdecydować się na konsultacje psychiatryczne w Centrum probalans?

Centrum probalans już od dekady przyjmuje pacjentów w Warszawie i nie tylko – za pomocą internetu i telekonferencji możliwe są bowiem także konsultacje online z pacjentami z różnych stron kraju. Na nasz zespół specjalistów składa się czternastu ekspertów w swoim fachu – zarówno lekarze psychiatrzy, jak i psycholodzy a także psychoterapeuci. Każdy z nich jest oddany pacjentom i gotów nieść pomoc nawet w trudnych przypadkach.

Zespół ekspertów zatrudniony w naszym centrum medycznym diagnozuje i leczy zaburzenia psychiczne u osób w różnym wieku, także u najmłodszych. Pacjentów przyjmujemy przez sześć dni w tygodniu, dzięki czemu mogą oni wybrać się na wizytę w naszej poradni zdrowia psychicznego w terminie, który im odpowiada. Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych przez nas usług niezależnie od rodzaju choroby i wieku pacjenta.

Potrzebujesz pomocy lekarza psychiatry w Warszawie i online?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt