Pomoc psychologiczna
2_lekarz_XS

Konsultacje Lekarz Psychiatra

Diagnostyka i konsultacje Lekarzy Psychiatrów dla dorosłych

 

Presja wywierana na jednostkę zawiązana z tempem życia, stres zawodowy, problemy w życiu osobistym, a także indywidualne uwarunkowania osobnicze powodują, że ludzie coraz częściej cierpią na różnego rodzaju  zaburzenia i choroby psychiczne. Europejskie dane z 2012r. wykazują tendencję wzrostową i wskazują, że ponad 38% społeczeństwa UE – czyli więcej niż co trzeci mieszkaniec Unii Europejskiej – cierpi na zaburzenia zdrowia psychicznego, wśród których najczęściej występują zaburzenia lękowe, bezsenność, depresja, zaburzenia somatyczne oraz zaburzenia spowodowane nadużywaniem substancji psychoaktywnych w tym alkoholu. Konsultacja lekarza psychiatry pozwala rozwiać wątpliwości i lęki związane z niepewnością dotyczącą stanu własnego zdrowia i ustalić dalsze postępowanie lecznicze obejmujące m.in. farmakoterapię i/lub psychoterapię.

 

Oferujemy diagnozę i leczenie m.in. zaburzeń:

  • nastroju (depresyjnych),
  • lękowych, 
  • obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), 
  • psychotycznych, 
  • psychicznych wieku podeszłego,
  • osobowości,
  • uzależnienia od alkoholu i leków uspokajających.
 

Konsultacja psychiatryczna:
Polega na przeprowadzeniu rozmowy przez lekarza psychiatrę mającej na celu ustalenie diagnozy i planu leczenia farmakologicznego lub skierowaniu na psychoterapię. W czasie wizyty lekarz  wyjaśnia  wątpliwości, pytania, przeprowadza edukację na temat choroby.  Osoby, które zgłaszają się po raz pierwszy na wizytę są proszone o dostarczenie dostępnych  informacji na temat wcześniejszego leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego (min. kart informacyjnych), wyników badań krwi, tomografii głowy lub EEG (jeśli takie posiadają). 

 

*płatność tylko gotówką

Pierwsza konsultacja 200 zł
Kolejna konsultacja  160 zł

 

Nasi lekarze psychiatrzy Centrum probalans Warszawa

 

dr n. med.  Anna Wnorowska

 

 

 

Powrót