Terapia DDA/DDD

Skuteczna Terapia DDD / DDA w Warszawie

Na syndrom Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej (w skrócie DDD) w tym na syndrom DDA (Dorosłego Dziecka z Rodziny Alkoholowej)  może cierpieć w Polsce nawet kilka milionów osób. Są dane wskazujące na to, że na problemy emocjonalne, psychologiczne, egzystencjalne  związane z dorastaniem w rodzinie nie spełniającej swoich funkcji wychowywało się nawet 10 mln osób. To ogromna liczba dorosłych Polaków, którzy na co dzień borykają się zarówno z lżejszymi choć uciążliwymi dolegliwościami (zaburzenia nerwicowe, tiki nerwowe, dolegliwości somatyczne) jak i z poważnymi zaburzeniami psycho-emocjonalnymi (depresje, ciężkie zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości).

Syndrom DDD/ DDA

Czasem syndrom DDD/DDA nie powoduje poważnych problemów natury emocjonalnej lub psychicznej a dotyka głównie sfery relacyjnej. Awantury domowe, przemoc emocjonalna i fizyczna, nieumiejętność okazywania uczuć, brak wzorców zdrowych relacji damsko-męskich sprawiają, że w dorosłości ciężko jest stworzyć dobrą relację opartą na miłości i szacunku. Z jednej strony występuje ogromna potrzeba bliskości, a z drugiej pojawia się kolidujący z nią lęk przed odrzuceniem. Te sprzeczne tendencje polegające na przyciąganiu i odpychaniu wzmagają niepewność siebie, zaburzają poczucie własnej wartości, utrwalają kompleksy i przekonanie, o własnej beznadziejności.

Skutecznia terapia psychologiczna w Warszawie

Zanim zaczęto łączyć trudne dzieciństwo z występowaniem wyżej wymienionych dolegliwości w dorosłości osoby cierpiące żyły w poczuciu bycia niedopasowanym, z defektem polegającym na nieradzeniu sobie w życiu. Świadomość, że za życiowe problemy w dorosłości w dużej mierze odpowiedzialne są zaburzone relacje rodzinne i traumatyczne doświadczenia życia w rodzinie alkoholowej i/lub przemocowej działa odbarczająco. Świadomość taka może przynieść ulgę nie przyniesie jednak wyleczenia. Jedynym sposobem na uporanie się z syndromem DDD/DDA jest psychoterapia w jednym z wiodących nurtów psychoterapeutycznych (psychodynamiczna, humanistyczna, behawioralno-poznawcza, Gestalt). Przy cięższych zaburzeniach natury psychicznej konieczna jest farmakoterapia pod nadzorem psychiatry, która ułatwia leczenie psychoterapeutyczne.

Psychoterapia polega na przepracowaniu traum z przeszłości, zaburzonych więzi z domu (z matką i ojcem), stworzeniu nowych, konstruktywnych wzorców funkcjonowania w relacji zarówno z sobą samym jak i innymi ludźmi i w końcu wprowadzaniu ich w życie.

Terapia DDA/DDD

Wychowywanie się w rodzinie, gdzie potrzeby dziecka (zwłaszcza  emocjonalne) są pomijane, a prawa nierespektowane, zostawia trwały, towarzyszący w dorosłym życiu, ślad w psychice. Wzrastanie w rodzinach dysfunkcyjnych generuje cały szereg problemów natury psychologicznej, emocjonalnej i społecznej.  Terapia dda/ddd w Centrum probalans Warszawa jest długoterminowa oraz skuteczna.

Pomożemy ci, jeżeli w twoim dzieciństwie:

 • jeden lub oboje rodziców mieli problem alkoholowy lub inny nałóg,
 • rodzice byli chłodni i wycofani emocjonalnie, nie okazywali miłości, ciepła i poczucia więzi,
 • w Twojej rodzinie był inny problem, powodujący jej dysfunkcjonalność,

oraz gdy w obecnym życiu towarzyszy ci:

 • poczucie niskiej wartości i negatywny stosunek do siebie,
 • skłonność do nadmiernego brania odpowiedzialności za innych lub uchylanie się od odpowiedzialności,
 • labilność emocjonalna i podatność na zranienie emocjonalne,
 • nieumiejętność okazywania uczuć i przeżywania przyjemnych emocji,
 • problem z respektowaniem granic innych oraz stawianiem granic wobec nich,
 • skłonność do popadania w stany depresyjne, zaburzenia lękowo-nerwicowe, zaburzenia psychosomatyczne, zachowania nałogowe.

Korzyści z psychoterapii:

 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • poprawa relacji w bliskich związkach,
 • umiejętność dzielenia się z innymi swoimi troskami, radościami i przyjmowania od innych wsparcia,
 • zmniejszenie lub ustąpienie przykrych objawów związanych z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi, depresyjnymi,
 • uzyskanie radości życia, wiary we własne siły, dostrzeżenie osobistego potencjału i poczucia wpływu na własne życie.

PSYCHOLOG ON LINE SKYPE TUTAJ

DDA/DDD w Centrum probalans – zapraszamy do przeczytania artykułu o DDA/DDD autorstwa psycholog Agnieszki Szafrańskiej – Romanów.

Jaka jest najlepsza terapia dla Dorosłych z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD i DDA)?

Nasi psychoterapeuci, którzy Ci pomogą w Centrum probalans Warszawa:

Cena: od 220.00 zł/50 min.

Rezerwacja online

Potrzebujesz pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, doradcy zawodowego w Warszawie i online?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt