Terapia DDA/DDD

Terapia DDA/DDD

Wychowywanie się w rodzinie, gdzie potrzeby dziecka (zwłaszcza  emocjonalne) są pomijane, a prawa nierespektowane, zostawia trwały, towarzyszący w dorosłym życiu, ślad w psychice. Wzrastanie w rodzinach dysfunkcyjnych generuje cały szereg problemów natury psychologicznej, emocjonalnej i społecznej.  Terapia dda/ddd w Centrum probalans Warszawa jest długoterminowa oraz skuteczna.

Pomożemy ci, jeżeli w twoim dzieciństwie:

 • jeden lub oboje rodziców mieli problem alkoholowy lub inny nałóg,
 • rodzice byli chłodni i wycofani emocjonalnie, nie okazywali miłości, ciepła i poczucia więzi,
 • w Twojej rodzinie był inny problem, powodujący jej dysfunkcjonalność,

oraz gdy w obecnym życiu towarzyszy ci:

 • poczucie niskiej wartości i negatywny stosunek do siebie,
 • skłonność do nadmiernego brania odpowiedzialności za innych lub uchylanie się od odpowiedzialności,
 • labilność emocjonalna i podatność na zranienie emocjonalne,
 • nieumiejętność okazywania uczuć i przeżywania przyjemnych emocji,
 • problem z respektowaniem granic innych oraz stawianiem granic wobec nich,
 • skłonność do popadania w stany depresyjne, zaburzenia lękowo-nerwicowe, zaburzenia psychosomatyczne, zachowania nałogowe.

Korzyści z psychoterapii:

 • zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • poprawa relacji w bliskich związkach,
 • umiejętność dzielenia się z innymi swoimi troskami, radościami i przyjmowania od innych wsparcia,
 • zmniejszenie lub ustąpienie przykrych objawów związanych z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi, depresyjnymi,
 • uzyskanie radości życia, wiary we własne siły, dostrzeżenie osobistego potencjału i poczucia wpływu na własne życie.

PSYCHOLOG ON LINE SKYPE TUTAJ

DDA/DDD w Centrum probalans – zapraszamy do przeczytania artykułu o DDA/DDD autorstwa psycholog Agnieszki Szafrańskiej – Romanów.

Jaka jest najlepsza terapia dla Dorosłych z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD i DDA)?

Cena: od 160.00 zł/50 min.

Rezerwacja online

Potrzebujesz pomocy psychologa, psychoterapeuty, doradcy zawodowego w Warszawie i online?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt