Jaka jest najlepsza terapia dla Dorosłych z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD i DDA)?

Duży odsetek Klientów szukających pomocy psychologicznej czy psychoterapii to osoby z rodzin dysfunkcyjnych. Można określić, że około jedna trzecia osób trafiających do psychologa czy psychoterapeuty to ludzie z trudnych domów, często z traumatycznym dzieciństwem. O takich osobach mówimy, że są Dorosłymi Dziećmi z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD). Bardzo dużą grupą spośród tych osób stanowią osoby z rodzin alkoholowych (Dorosłe Dzieci z Rodzin Alkoholowych –DDA).

Bolesne dzieciństwo pozostawia piętno na całe życie. Syndrom DDD/DDA to zespół cech utrudniających emocjonalne i społeczne funkcjonowanie człowieka. Tych cech określających syndrom DDD/DDA jest nawet kilkadziesiąt, co oczywiście nie oznacza, że muszą one zaistnieć wszystkie, aby ktoś mógł powiedzieć o sobie, że jest Dorosłym Dzieckiem z Rodziny Dysfunkcyjnej. Wystarczy, że jakieś jedno zachowanie, jeden element „wikła” tę osobę w przeszłość i skutecznie utrudnia obecne życie. Centrum Probalans psycholog Warszawa oferuje skuteczną pomoc osobom z syndromem DDD/DDA.

Centrum Probalans oferuje skuteczną pomoc dla osób z syndromem DDA

 

Lęk przed wchodzeniem w relacje, nadodpowiedzialność, nadmierne poczucie lojalności…

Joanna to zaradna, wykształcona kobieta przed 30-tką, świetnie radząca sobie w pracy, ale nieumiejąca stworzyć trwałej relacji z mężczyzną. Z jednej strony z ogromną potrzebą bliskości, z drugiej strony z lękiem, że w bliskiej relacji ktoś z łatwością dostrzeże jaka – według własnej oceny –  jest czyli mało atrakcyjna i nie spełniająca oczekiwań. Joanna aby nie narażać się na wyimaginowane przez siebie cierpienie doprowadza do zakończenia relacji. Dopóki Joanna nie uwierzy, że jest warta zainteresowania innych, dzięki temu jaka jest, jakie zasoby reprezentuje, nie będzie w stanie stworzyć udanego związku z mężczyzną. Źródło jej problemu tkwi w bolesnych doświadczeniach z dzieciństwa, kiedy z racji emocjonalnego chłodu panującego w rodzinie była dzieckiem niezauważanym, nieakceptowanym i niedocenianym. W momencie kiedy Joanna pokocha siebie, będzie w stanie otworzyć się na uczucie innego człowieka.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa

Problemy osób z DDA

Ponad 40-letni Roman ma żonę i 2 dzieci lecz jego poczucie nadmiernej lojalności wobec innych ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za rodzinę pochodzenia skutecznie niszczą najbliższe mu relacje. Roman od zawsze ma poczucie, że jak komuś odmówi, to ten ktoś przestanie go lubić, szanować, liczyć się z nim. Straci znajomych, kolegów w pracy, a w końcu także i pracę, bo szef według Romana akceptuje go tylko wtedy gdy bez mrugnięcia okiem wykonuje jego wszystkie polecenia. A w firmie wszyscy wiedzą, że jak jest problem, z którym inni sobie nie radzą, to Roman poradzi sobie na pewno. I tak się dzieje, tyle, że aby tego dokonać Roman zostaje w pracy po godzinach zaniedbując żonę i dzieci. W weekendy matka, żona nieżyjącego już alkoholika, nie poradzi sobie – jak twierdzi – bez pomocy najstarszego syna. Większość weekendów Roman spędza u matki pomagając jej tak, jak robił to kiedy był małym chłopcem. Na terapię zdecydował się wtedy, gdy jego małżeństwo stanęło na skraju rozpadu. Żona zarzucała mu, że ich relacja nie istnieje, bo on nie ma czasu aby pielęgnować bliskość i spędzać razem czas, że większość rzeczy domowych musi robić sama, że dzieci praktycznie nie mają ojca. W końcu powiedziała coś, czego Roman na tamten moment w ogóle nie zrozumiał: że nie bierze odpowiedzialności za swoją rodzinę. Bo rzeczywiście osoby z rodzin dysfunkcyjnych angażując się w pomoc innym, wykonując za nich zadania biorą na siebie odpowiedzialność za ich obowiązki, a także często życie. Działają tak jak robiły to w dzieciństwie i dzięki czemu zyskiwały np. akceptację rodzica i poczucie ważności (mama Romana często mówiła, że gdyby nie on to nie chce nawet myśleć co by z nią było). Roman uwięziony w schemacie z dzieciństwa, w przekonaniu, że akceptację świata zyskać może jedynie wypełniając jego oczekiwania zagubił w życiu to co jest najważniejsze: odpowiedzialność za życie swoje i obecnie najważniejszych mu ludzi: żony i dzieci. Dzięki psychoterapii ma szanse zrozumieć, że ludzie lubią go takim jakim jest, a nie dlatego, że bierze na siebie rozwiązywanie ich zawodowych problemów, a matka spokojnie może poradzić sobie z większością obowiązków, tylko od kilkudziesięciu lat przyzwyczaiła się do tego, że syn porządkuje jej życiowy rozgardiasz.

Psycholog warszawa Centrum Probalans to profesjonalna i skuteczna pomoc osobom cierpiącym na syndrom DDD

 

Terapia grupowa DDA/DDD czy psychoterapia indywidualna – oto jest pytanie

Pytanie „co jest lepsze i skuteczniejsze – terapia grupowa czy psychoterapia indywidualna” jest bardzo często zadawane podczas pierwszych spotkań z psychologiem czy psychoterapeutą. Przykłady Pani Joanny i Pana Romana pokazują tylko fragmencik góry lodowej. Problemów jakie zgłaszają osoby z rodzin dysfunkcyjnych jest ogrom: nieradzenie sobie z emocjami, niedawanie sobie prawa do gniewu lub nadmierna wybuchowość i agresja, niekończenie zadań, brak zaufania do ludzi i samego siebie, lęk przed kontaktami społecznymi, poczucie bycia odmiennym i gorszym od innych, skłonność do depresji, zaburzeń lękowych, zachowań nałogowych i wiele, wiele innych z obszaru życia psychicznego, emocjonalnego, społecznego. Odzyskać radość życia i wewnętrzny spokój można zarówno na drodze terapii indywidualnej jak i grupowej.

Terapia indywidualna dla osób z syndromem DDA

Terapia indywidualna daje możliwość zbudowania relacji z psychoterapeutą, często pierwszej w życiu opartej na empatii, zaufaniu, akceptacji. Daje ona przestrzeń na budowanie przymierza terapeutycznego dzięki czemu Klient pozwala sobie na dzielenie się bardzo osobistymi przeżyciami, odblokowywanie tłumionych emocji, odkrywanie swoich rzeczywistych potrzeb. Psychoterapia indywidualna polecana jest osobom z dużym poziomem lęku, które wręcz boją się mówić o sobie, patologicznie obawiają się oceny innych, odrzucenia, grupa mogłaby zadziałać na takie osoby negatywnie. Spotkania w formule pracy indywidualnej wypadają najczęściej raz w tygodniu i trwają ok. godziny. Ilość spotkań w przybliżeniu określana jest na jednym z pierwszych spotkań terapeutycznych.

Terapie indywidualne i grupowe w Centrum Probalans Warszawa

 

Terapia grupowa w procesie pomocy Dorosłym Dzieciom Alkoholików

Terapia grupowa polega na tym, że grupę osób najczęściej od 6 do 12 łączy wspólny problem, który jest źródłem ich kłopotów, ale jednocześnie ich jednoczy. I tak dostępne są np. grupy terapeutyczne dla osób z rodzin dysfunkcyjnych (DDA i DDD), grupa terapeutyczna dla osób z zaburzeniami odżywiania, dla osób z zaburzeniami lękowymi etc. Ogromną wartością grupy są współuczestnicy, którzy stanowią dla siebie swoiste „lustra” w których odbijają się emocje, refleksje. Dzięki podobnym doświadczeniom z dzieciństwa są w stanie udzielać często bardzo trafnych informacji zwrotnych, a indywidualne prace terapeutyczne z prowadzącym grupę psychoterapeutą odblokowują głęboko ukryte emocje nie tylko u osoby na danym spotkaniu pracującej nad swoim problemem ale i pozostałych osób. Grupa polecana jest dla osób nieśmiałych, z lękiem przed oceną innych, ale jednocześnie gotowych zmierzyć się ze swoimi słabościami. Pojedyncze spotkanie grupy trwa ok. 3 godzin i spotkania odbywają się raz w tygodniu przez okres od 6 m-cy do roku (niekiedy proces grupowy trwa nawet kilka lat). Ogromną wartością grupy jest także to, że często po zakończeniu procesu terapeutycznego członkowie grupy kontynuują kontakty towarzyskie, czasem przeradzające się w trwałe przyjaźnie. Jest jeszcze aspekt ekonomiczny – jeżeli podejmuje się terapię w prywatnym miejscu to godzina terapii indywidualnej jest nawet trzykrotnie większa niż godzina terapii grupowej.

Psychoterapeuta Warszawa zaprasza do Centrum probalans

Pytanie do psychologa Warszawa : Która terapia jest efektywniejsza?

Jeżeli chodzi o skuteczność terapii to nie ma miedzy nimi istotnych różnic. Ważne jest, żeby osoba potrzebująca psychoterapii sama podjęła decyzję, która forma terapii będzie dla niej odpowiedniejsza. Wątpliwości pomoże rozstrzygnąć psycholog/psychoterapeuta podczas spotkania konsultacyjnego.

Jeżeli jesteś osobą mającą za sobą trudne dzieciństwo, diagnozujesz siebie jako osobę DDD lub DDA to najważniejsze abyś zrozumiał, że problemy które utrudniają Ci obecne funkcjonowanie można przepracować podczas psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Bezpłatna prelekcja o DDA / DDD w Centrum probalans Warszawa

Autor: Agnieszka Szafrańska – Romanów – psycholog – psychoterapeuta, terapeuta uzależnień Centrum probalans Warszawa