Alkohol, sam w sobie jako substancja nie jest niczym złym, w niewielkich ilościach może być używany do świętowania, zrelaksowania się, czy spotkań towarzyskich. Kluczem jest tutaj słowo „umiar”.

O problemie alkoholowym i uzależnieniu mówimy wtedy, kiedy osoba pije alkohol w nadmiarze, aby poradzić sobie ze stresem, uciec od problemów czy stłumić negatywne emocje. Takie zachowanie, prowadzi niestety do poważnych problemów na tle psychicznym i fizycznym. Picie alkoholu okazuje się problematyczne również, kiedy powoduje problemy w kontaktach międzyludzkich- z rodziną, przyjaciółmi, żoną czy dziećmi, negatywnie wpływa na motywację i skupienie, sprawy zawodowe, codzienne decyzje i zdrowie.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa 

Jakie są objawy uzależnienia od alkoholu?

Zaburzenie to zdefiniowane jest przez DSM-5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako problemowy wzorzec spożywania alkoholu. Powoduje on problemy zdrowotne oraz przejawia się występowaniem minimum dwóch niżej wymienionych zachowań przez okres 12 miesięcy:

 

  • Spożywanie większej ilości alkoholu oraz przez dłuższy okres, niż zamierzano
  • Silne pragnienie i chęć picia
  • Niewywiązywanie się z codziennych obowiązków rodzinnych, szkolnych czy zawodowych przez ciągłe spożywanie alkoholu
  • Niezaprzestanie picia alkoholu, nawet w sytuacji, kiedy negatywnie wpływa to na relacje międzyludzkie- z rodziną czy przyjaciółmi
  • Ignorowanie pojawiających się w skutek spożywania alkoholu, problemów fizycznych i psychicznych
  • Rozwój tolerancji alkoholowej- potrzeba spożywania coraz większych ilości, aby zaspokoić swoje potrzeby
  • Pojawienie się objawów odstawienia m.in. bezsenność, lęk i niepokój, nudności, pocenie się czy drgawki
  • Bezskuteczne próby zaprzestania picia
  • Spożywanie alkoholu w sytuacjach ryzykownych i niebezpiecznych

 

Wystąpienie tych objawów w zależności od ich ilości, określa stopień zaburzenia- od łagodnego (2-3 objawy), przez umiarkowane (od 4 do 5), do ciężkiego (6 lub więcej wyżej wymienionych objawów).

Psychoterapia Warszawa - Centrum Probalans oferuje pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

 

Jakie są przyczyny rozwoju problemu alkoholowego?

 

Uzależnienie od alkoholu podobnie jak wszystkie inne uzależnienia ma swoje podłoże w złożonej kombinacji czynników biologicznych- genetycznych, społecznych i psychologicznych.

Osoby podatne na depresję i stany lękowe, ludzie impulsywni- często podejmujący ryzyko oraz osoby z wysoką tolerancją na alkohol, są bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń związanych z tą substancją.

 

Czy alkoholizm jest więc genetyczny?

 

Badania wskazują na zwiększony poziom podatności na alkohol w przypadku osób pochodzących z rodziny, w której taki problem występował. Alkoholizm podobnie jak inne choroby związany jest z kodem genetycznym człowieka.

 

Jaki związek z alkoholizmem ma trauma wczesnodziecięca?

 

Trauma z dzieciństwa w dużym stopniu może mieć wpływ na rozwój problemu alkoholowego w dorosłym życiu. Osoba uzależniona pije, aby stłumić negatywne uczucia: złości, lęku i strachu, żalu, samotności oraz aby nie musieć stawiać czoła emocjom, których często nawet nie potrafi nazwać. Ponadto trauma związana z niedostępnością emocjonalną rodzica, zaniedbaniem lub nadużyciem, powoduje poważniejszy problem alkoholowy.

Specjalistyczna pomoc dla alkoholika - Centrum Probalans Warszawa

Skorzystaj ze specjalisty w swojej dzielnicy- https://centrum-probalans.pl/psycholog-targowek/

Wpływ alkoholu na funkcjonowanie mózgu człowieka

 

Wzmożone spożywanie alkoholu wpływa na liczne zmiany w ludzkim mózgu – powoduje problemy z pamięcią i logicznym myśleniem. Dodatkowo alkohol upośledza zdolność uczenia się i przechowywania informacji, wcześniejszego planowania czy myślenia przestrzennego. Długotrwały alkoholizm, prowadzi również do uszkodzenia struktur mózgu odpowiedzialnych za regulację emocjonalną (konfrontacja z naszymi emocjami) oraz podejmowanie decyzji.

Psycholog i psychoterapeuta Warszawa w jednym miejscu 

Dlaczego osoby uzależnione tak późno decydują się na terapię?

 

Ludzie mający problem alkoholowy zazwyczaj widzą swoją rzeczywistość całkiem inaczej lub sami siebie okłamują, co do tego jak faktycznie wygląda ich życie. Osoby te stosują tzw. „czarowanie” – wymyślają wiele powodów, przez które piją, tylko po to, aby usprawiedliwić swoje zachowanie przed samym sobą, jak i bliskimi. Alkoholicy, aby udowodnić sobie, że nadal mają kontrolę nad nałogiem, narzucają sobie pewne rytuały np. ograniczanie ilości wypijanego alkoholu w tygodniu, obiecanie zaprzestania picia od kolejnego miesiąca. To zachowania, które mają stworzyć iluzję rzeczywistości oraz pokazać otoczeniu, że nałóg nie kieruje ich życiem i decyzjami. Ponadto, wizja mierzenia się z trudnościami na trzeźwo, dla osób uzależnionych wydaje się być przerażająca.

Centrum Probalans Warszawa oferuje profesjonalną pomoc psychoterapeuty w problemach alkoholowych

 

Terapia – szansa wyboru lepszego życia

Leczenie problemu alkoholowego może obejmować terapię indywidualną lub grupową, w ramach których, specjalista stosuje profesjonalne techniki, narzędzia i metody leczenia alkoholizmu. Psychoterapia obejmuje rozmowę, podczas której poruszane są tematy codziennych wyzwań, problemów i doświadczeń, a także przeszłych traum, które głęboko zakorzenione mogą powodować problem. Po kilku spotkaniach- szczegółowym wywiadzie, rozmowie i analizie, psychoterapeuta zazwyczaj jest w stanie postawić diagnozę. Regularne spotkania ze specjalistą, mogą pomóc choremu lepiej określać i zrozumieć swoje emocje, oraz pragnienia, odbudować motywację do osiągania celów związanych z trzeźwością, oraz naprawić relacje z bliskimi. Największą barierą dla osób uzależnionych jest zazwyczaj wstyd, dlatego psychoterapeuta powinien zbudować z pacjentem relację opartą na wzajemnym zaufaniu, otwartości oraz zapewnić poufność.

 

Autor: Agnieszka Brzostowska