Żyjemy w grupie, w społeczeństwie. Bez względu na to czy uwielbiamy towarzystwo innych ludzi, czy może jesteśmy samotnikami, wymaga się od nas odpowiednich zachowań społecznych. Dzieci autystyczne przejawiają pewne zachowania, które w znaczny sposób utrudniają im funkcjonowanie w społeczeństwie. Niepodjęcie odpowiedniej terapii, leczenia spowoduje, iż dzieci ze spektrum będą żyć jako słabo funkcjonujący dorośli. Z tego względu liczy się jak najwcześniejsze wykrycie zaburzenia i wdrożenie indywidualnych i skutecznych metod terapii. W niniejszym artykule odpowiemy na pytanie czym właściwie jest autyzm, przeanalizujemy objawy, poszukamy przyczyn a także przedstawimy najskuteczniejsze metody terapii.

Czym jest autyzm dziecięcy – ryzyko wystąpienia autyzmu

Autyzm zwany jest również zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Aby zdefiniować pojęcie autyzmu musimy wyjść od znaczenia samego słowa. Wywodzi się ono od greckiego wyrazu „autos”, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza „sam”. Właśnie to znaczenie charakteryzuje spektrum całościowego zaburzenia rozwoju i w pełni je oddaje. Nie jest to bowiem choroba, a zaburzenie o charakterze neurologicznym. Autyzm diagnozowany jest najczęściej w wieku przedszkolnym, jednak należy zaznaczyć, iż to zaburzenie rozwoju nie pojawia się nagle. Dziecko z autyzmem się rodzi, a jedynie wykrycie następuje w późniejszym okresie. Dotknięty zaburzeniem nie potrafi utrzymywać prawidłowych relacji z otoczeniem. Obserwacja dziecka prowadzi do zauważenia anomalii w kontaktach społecznych, braku umiejętności komunikacyjnych, a także obsesyjnego wręcz trzymania się schematów.

Osoby dotknięte autyzmem mają ogromne trudności z komunikacją. Mają problem ze zrozumieniem tego, co myślą, a także czują inni ludzie. Przez co mają trudności z wyrażaniem siebie za pomocą słów czy też gestów, mimiki lub dotyku.

Spektrum autyzmu może mieć różne oblicza. Niekiedy jest jedynie drobnym problemem, innym razem występuje niepełnosprawność intelektualna, wymagająca pełnoetatowej opieki w specjalistycznej placówce. Dzieci autystyczne mogą mieć problem nie tylko w interakcjach społecznych, ale także problemy z nauką. Często obserwuje się nierównomierny rozwój umiejętności. Na przykład dziecko autystyczne może posiadać nierozwinięte umiejętności językowe, ale może mieć dobrą pamięć, nieprzeciętne zdolności matematyczne bądź plastyczne.

Autyzmu nie można wyleczyć, jednakże wykryty we wczesnym dzieciństwie i poddany działaniom terapeutycznym, zapewnia dziecku lepsze warunki rozwoju. Terapia rodzinna oraz odpowiednio dobrane leki pozwalają na skuteczne zmniejszenie natężenia objawów ze spektrum autyzmu.

Profesjonalna pomoc psychologa dziecięcego Warszawa w Centrum Probalans

Dzieci ze spektrum autyzmu – przyczyny autyzmu

Pomimo długoletnich badań prowadzonych przez naukowców temat przyczyn autyzmu nie jest jeszcze w pełni zgłębiony. Naukowcy badający powstawanie autyzmu stwierdzają zgodnie, iż przyczyn autyzmu mają podłoże genetyczne. Przyczyny autyzmu leżą w problemach neurologicznych, które występują już na poziomie życia płodowego. Czynniki genetyczne są podawane wiec jako główne przyczyny autyzmu, jednakże, obecny stan wiedzy nie jest wstanie wykluczyć czynników środowiskowych, które mogą mieć wpływ na ryzyko wystąpienia autyzmu.

Badania prowadzone na osobach dotkniętych spektrum autyzmu jednoznacznie pokazały nieprawidłowości w poziomie neuroprzekaźników w mózgu, w tym serotoniny. Stwierdzono także, iż występowanie autyzmu wiąże się nieodłącznie z mutacją genetyczną do której musiało dojść jeszcze podczas rozwoju płodu.

Do najczęstszych przyczyn podnoszących ryzyko autyzmu należą:

 • występowanie w najbliższej rodzinie dorosłych lub dzieci autystycznych; w przypadku posiadania już dzieci autystycznych szansa, że kolejne będzie dotknięte tym spektrum wynosi 20 do 30%
 • czynniki genetyczne i mutacje genetyczne głównie w obrębie genu EN2 na chromosomie 7; należy podkreślić, iż przekazywana jest głównie skłonność do wystąpienia zaburzenia
 • wyższy wiek rodziców – rodzice w wieku powyżej 40 roku mają większe prawdopodobieństwo poczęcia dzieci autystycznych
 • choroby autoimmunologiczne występujące u matki
 • ciąża mnoga – w przypadku bliźniąt czy trojaczków istnieje większe ryzyko posiadania dzieci autystycznych
 • przyjmowanie podczas ciąży niektórych medykamentów jak leki przeciwpadaczkowe lub chemikaliów jak alkohol
 • zbyt szybkie zajście w kolejną ciążę – mniej niż 1 rok przerwy pomiędzy ciążami

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa dziecięcego

Dzieci autystyczne – objawy autyzmu

Pierwsze objawy autyzmu najczęściej zauważane są przez rodziców, których niepokoi zachowanie dziecka. Autystyczne dziecko w okresie niemowlęcym na pierwszy rzut oka rozwija się prawidłowo. Z tego względu diagnoza autyzmu następuje w okresie dalszego rozwoju dziecka, które wykazuje nietypowe zachowania pozwalające rozpoznać autyzm.

Diagnoza spektrum autyzmu następuje zazwyczaj do trzeciego roku życia. Jednakże spektrum zaburzeń ma indywidualny przebieg. Zdarza się, że pierwsze objawy autyzmu wykazują już kilkumiesięczne dzieci. Innym razem dziecko autystyczne do pewnego momentu rozwija się nadzwyczaj normalnie, nie wzbudzając podejrzeń, a dopiero w późniejszym momencie swojego życia zaczyna diametralnie odstawać od swoich rówieśników nie posiadających spektrum autyzmu, obserwujemy wówczas nagłe nasilenie objawów.

Pomimo swojej różnorodności, tym co łączy dzieci ze spektrum autyzmu anomalia w sferze komunikacji, zarówno w sferze werbalnej, jak i niewerbalnej. Najczęstsze objawy autyzmu to:

 • brak kontaktu wzrokowego – niepatrzenie na innych ludzi i niesłuchanie ich
 • opóźnienie rozwoju mowy – zaburzony rozwój mowy, wolniejsze uczenie się słów lub zapominanie tych wcześniej nauczonych, a w późniejszym okresie obawiające się nienaturalnym sposobem mówienia
 • wąski zakres zainteresowań lub też intensywne zainteresowanie jedynie określonymi tematami
 • brak potrzeby bliskości – dotyku, przytulania
 • brak wyrażania emocji mimiką i brak umiejętności odczytywania emocji innych na podstawie mimiki ich twarzy
 • nadwrażliwość sensoryczna – wysoka wrażliwość na dźwięki, zapachy, dotyk a nawet obrazy, które dla innych ludzi są normalne
 • bycie samotnikiem – niechęć w kontaktach z innymi dziećmi, każde dziecko autystyczne woli bawić się samo, zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • nietolerowanie zmian – występują duże problemy z przystosowaniem się do najmniejszych nawet zmian w rutynie, a nawet zaburzenia lękowe

Pomoc psychologa dziecięcego w terapii spektrum autyzmu

Terapia autyzmu – metody leczenia autyzmu

Obecnie diagnozuje się więcej dzieci z autyzmem niż kiedykolwiek wcześniej, co spowodowane jest rozwojem nauki oraz zwiększeniem świadomości wśród rodziców, co pozwala wcześniej zastosować odpowiednie kryteria diagnostyczne.

Należy zaznaczyć, że w przypadku zaobserwowania odmiennego zachowania dziecka, które przejawia niepokojące wzorce zachowań, unika kontaktów społecznych w tym kontaktu wzrokowego, nie należy odwlekać wizyty u lekarza rodzinnego. Lekarz będzie w stanie skierować dziecko na konsultacje psychologiczną, gdzie specjalista dokona diagnozy autyzmu i w razie konieczności skieruje na terapię.

Leczenie autyzmu składa się z odpowiednio dobranej terapii, która pomoże w opanowaniu prawidłowych interakcji społecznych i pokaże prawidłowe wzorce zachowań. Każdą terapię poprzedza badanie psychologiczne przeprowadzone z dzieckiem autystycznym.

Terapia zawsze dobierana jest indywidualnie tak, aby jak najskuteczniej pomóc dziecku i przyczynić się do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych. Forma terapii pozwalająca na optymalne leczenie autyzmu ustalana jest po odpowiednim wywiadzie i konsultacji przeprowadzonej nie tylko z dzieckiem autystycznym, ale także z cała jego rodziną.

Terapia behawioralna

Najczęstszą formą terapii w przypadku autyzmu jest stosowanie terapii behawioralnej, która zauważa zachowania stereotypowe i pomaga je złagodzić a nawet zmienić. Terapia behawioralna oparta jest na modelu uczenia, zakładającego uczenie poprzez konsekwencje naszych działań. Skupia się na formie nagrody i kary, a także obserwacji zachowań i działań innych ludzi, co w konsekwencji prowadzi do naśladowania. W terapii tej leczenie polega na zmianie zachowania dziecka i uczynienie go bardziej dostosowanym do ogólnie przyjętych wymogów społecznych, dzięki czemu dziecko uczy się życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Integracja sensoryczna

Kolejną popularną metodą wykorzystywaną z powodzeniem w terapii autyzmu są zajęcia integracji sensorycznej. Polega ona w dużej mierze na zajęciach ruchowych, które pomagają w rozwijaniu prawidłowego odbioru oraz analizie bodźców pochodzących z otoczenia przez zmysły zewnętrzne. Często sala do zajęć integracji sensorycznej przypomina wielki plac zabaw, z mnóstwem huśtawek, trampolin i przeróżnych zabawek. Zajęcia takie pozwalają złagodzić problemy sensoryczne wpływające negatywnie na codzienne funkcjonowanie dziecka ze spektrum autyzmu np. zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

Warto także zaznaczyć, iż niektórzy specjaliści zlecają u dzieci ze spektrum autyzmu także odpowiednią dietę. Należy przede wszystkim wykluczyć u dziecka alergie pokarmowe czy wszelkiego rodzaju nietolerancje pokarmowe. Wszelkie zalecenia dietetyczne są w stanie poprawić funkcjonowanie i życie dziecka, natomiast nie cofną autyzmu samego w sobie i nie wpłyną na żaden objaw autyzmu.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa

Centrum probalans – zaufaj profesjonalistom

Zauważyłeś u siebie, swojego dziecka lub któregoś z członków swojej rodziny niepokojące objawy, które mogą wskazywać na autyzm? W takim razie, zapraszamy do odwiedzenia poradni Centrum probalans. Pomożemy rozpoznać autyzm zarówno u dzieci przed pierwszym rokiem życia, starszych dzieci, jak i osób dorosłych. Oferujemy kompleksowe badania i testy psychologiczne, które zapewnią diagnozę na najwyższym możliwym poziomie. Jesteśmy profesjonalną poradnią psychologiczno – psychiatryczną i dysponujemy szeroką kadrą wykwalifikowanych specjalistów. Bazujemy na latach doświadczenia, ale jednocześnie ciągle podążamy za innowacją, wdrażając coraz to nowocześniejsze metody terapii. Oprócz diagnozy autyzmu, oferujemy także szereg innych badań. Stawiamy przede wszystkim na profesjonalne oraz indywidualne podejście do każdego z naszych klientów.

Skorzystaj z pomocy psychologa w swojej dzielnicy –https://centrum-probalans.pl/psycholog-bialoleka/