Osoby z zaburzeniami lękowymi związanymi z chorobą – zwanymi również hipochondrią lub hipochondrycznością — mają nierealistyczny lęk, że mają poważną chorobę lub obawiają się, że są w grupie wysokiego ryzyka zachorowania. Mogą błędnie interpretować typowe funkcje ciała jako oznaki choroby.

Nawet gdy badania medyczne nie wykazują żadnych problemów, osoby z hipochondrią są nadal pochłonięte myślą, że są poważnie chore. Ich uporczywe zmartwienia dotyczące zdrowia mogą zakłócać ich relacje, karierę i życie.

Możesz być bardziej zaznajomiony z terminem hipochondria lub lęk o zdrowie. Dostawcy usług medycznych używają teraz terminu zaburzenie lękowe związane z chorobą. Ludzie z zaburzeniem lękowym nie mogą kontrolować tego, jak się czują. Ich lęki są dla nich bardzo realne.

Jak często występuje zaburzenie lękowe związane z chorobą?

Zaburzenia lękowe związane z chorobą (hipochondria) są niezwykle rzadkie. Dotyka około 0,1% Amerykanów. Zazwyczaj pojawia się we wczesnej dorosłości. Zaburzenia lękowe związane z chorobą mogą dotyczyć wszystkich grup wiekowych i płci – mówi psycholog Warszawa.

Centrum probalans oferuje skuteczną terapie psycholog ai psychoterapeuty Warszawa

Jakie są rodzaje zaburzeń lękowych związanych z chorobą?

Szukając przyczyn wystąpienia dolegliwości…

Ktoś z zaburzeniem lękowym przed chorobą zazwyczaj pasuje do jednej z tych kategorii:

Poszukujący opieki: Spędzasz dużo czasu w środowisku opieki zdrowotnej. Szukasz porady u wielu specjalistów i prosisz o testy medyczne.

Unikający opieki: Unikasz lekarzy i opieki medycznej. Być może nie ufasz lekarzom lub uważasz, że nie traktują oni Twoich objawów poważnie. To może wywołać większy strach i niepokój.

Jaka jest różnica między zaburzeniem lękowym związanym z chorobą a zaburzeniem objawów somatycznych?

Osoba z zaburzeniem objawów somatycznych może mieć obsesję i martwić się o swoje zdrowie – tak jak osoba z zaburzeniem lękowym. Osoba z zaburzeniem objawów somatycznych ma prawdziwe objawy fizyczne. Ale testy medyczne nie mogą wskazać przyczyny objawów fizycznych.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa

Co powoduje zaburzenia lękowe związane z chorobą? Czy tylko troska o własne zdrowie?

Eksperci medyczni nie wiedzą, dlaczego niektórzy ludzie rozwijają zaburzenia lękowe związane z chorobą. Możesz być bardziej podatny na zaburzenia lękowe związane z chorobą, jeśli w Twojej rodzinie występowały:

 • Trauma w dzieciństwie, takie jak nadużycia lub zaniedbania dzieci.
 • Ekstremalny stres.
 • Lęki zdrowotne lub inne zaburzenia lękowe w Twojej rodzinie.
 • Choroba w dzieciństwie lub poważna choroba w Twojej rodzinie w okresie dzieciństwa.
 • Problemy ze zdrowiem psychicznym, takie jak lęk lub depresja.
 • Trauma, takie jak gwałt lub fizyczne lub emocjonalne nadużycie.

Skuteczna terapia stanów lękowych w Centrum probalans Warszawa

Jakie są objawy zaburzeń lękowych związanych z chorobą? Przyczyny hipochondrii

Osoby z zaburzeniem lękowym mają ciągły, ale nierealistyczny lęk przed byciem poważnie chorym. Konkretna choroba (choroby), o którą się martwią, często się zmienia.

Niektóre osoby z zaburzeniem lękowym mogą rzeczywiście mieć zdiagnozowaną chorobę fizyczną. Ale z powodu zaburzeń lękowych, mogą czuć, że ich stan jest poważniejszy niż jest.

Symptomy zaburzenia lękowego obejmują:

 • Unikanie ludzi lub miejsc z powodu obaw o złapanie choroby.
 • Ciągłe poszukiwanie chorób i objawów.
 • Wyolbrzymianie objawów i ich nasilenia (na przykład, kaszel staje się oznaką raka płuc).
 • Wysoki poziom niepokoju o zdrowie osobiste.
 • Obsesja na punkcie normalnych funkcji organizmu, takich jak rytm serca.
 • Nadmierne dzielenie się z innymi swoimi objawami i stanem zdrowia.
 • Wielokrotne sprawdzanie oznak choroby, np. mierzenie ciśnienia krwi lub temperatury.
 • Poszukiwanie zapewnienia od bliskich o objawach lub stanie zdrowia.
 • Niepokój związany ze zdrowymi funkcjami organizmu, takimi jak gazy lub pocenie się.

Jak diagnozuje się zaburzenie lękowe związane z chorobą?

Lekarz może postawić diagnozę lub skierować pacjenta do specjalisty w dziedzinie zdrowia behawioralnego, np. psychologa lub psychiatry.

Uporczywy strach przed poważną chorobą lub jej rozwojem jest głównym objawem zaburzeń lękowych. Lekarz może zdiagnozować zaburzenie lękowe, jeśli masz lęk przed zdrowiem (lub inne objawy zaburzenia lękowego) przez sześć miesięcy lub dłużej, nawet po tym, jak badania wykazały, że nie jesteś chory.

Wizyta u psychologa Warszawa może okazać się nieoceniona

Jakie są powikłania zaburzenia lęku przed chorobą (hipochondrii)?

Stały strach i zmartwienia mogą powodować stres, który wpływa na Twoje samopoczucie fizyczne i psychiczne. Zaburzenia lękowe związane z chorobą mogą zaszkodzić Twoim relacjom i życiu. Możesz przegapić czas z bliskimi, ponieważ martwisz się o swoje zdrowie. Niektóre osoby popadają w ciężką depresję, a nawet mają skłonności samobójcze.

Zaburzenia lękowe związane z chorobą narażają Cię również na:

 • Zmagania finansowe z powodu rachunków medycznych i opuszczonej pracy.
 • Niepełnosprawność medyczną i bezrobocie.
 • Niepotrzebne badania medyczne i potencjalne komplikacje związane z badaniami.

 

Psychoterapeuta Warszawa zaprasza do Centrum probalans

Jak  leczy się zaburzenia lękowe związane z chorobą (hipochondria)? – Leczenie hipochondrii

Twój dostawca usług medycznych może współpracować z pracownikiem służby zdrowia psychicznego, takim jak psycholog lub psychiatra, aby pomóc Ci zarządzać tym zaburzeniem. Ale nadal będziesz otrzymywać regularną opiekę od swojego dostawcy.

Cele leczenia skupiają się na poprawie jakości życia poprzez minimalizację objawów. Leczenie obejmuje:

Leki przeciwdepresyjne, aby pomóc Ci czuć się mniej niespokojnym i/lub przygnębionym.

Terapię poznawczo-behawioralną (CBT), aby omówić swoje lęki i obawy oraz nauczyć się zdrowych sposobów radzenia sobie z nimi.

Czy można zapobiec zaburzeniom lękowym związanym z chorobą?

Niestety, nie ma znanego sposobu zapobiegania zaburzeniom lękowym. Jednak zapewnienie pacjentowi z zaburzeniem lękowym wsparcia i zrozumienia może pomóc zmniejszyć nasilenie objawów i pomóc pacjentowi radzić sobie z zaburzeniem.

Psycholog Warszawa oferuje swoja pomoc dla hipochondryka

Jakie jest rokowanie (perspektywa) dla osób, które mają zaburzenia lękowe związane z chorobą (hipochondria)?

Zaburzenia lękowe związane z chorobą są stanem przewlekłym (trwającym). Możesz przechodzić przez okresy, w których masz mało lub nie masz żadnego lęku przed chorobą – a potem on powraca. Można podjąć kroki, aby utrzymać objawy zaburzenia lękowego w ryzach.

Hipochondryk szuka zapewnienia, jednak zapewnienie jest odczuwane jako odrzucenie. Lekarze mają akredytowaną wiedzę, ale hipochondrycy wiedzą lepiej i przychodzą uzbrojeni w informacje zebrane z dostępnych źródeł medycznych lub pseudomedycznych. Jednym ze „słów roku” Webster’s New World Dictionary z 2008 roku była „cyberchondria”, oznaczająca lęki związane z powszechną symptomatologią na podstawie wyszukiwań internetowych. Badanie Microsoftu z tego samego roku wykazało, że wyszukiwanie takich informacji jak ból głowy prowadziło z równym prawdopodobieństwem do stron opisujących poważne schorzenia, jak i te łagodne, co w konsekwencji prowadziło do eskalacji nieuzasadnionych obaw medycznych.

To, że komercyjne usługi internetowe oferują obecnie osobom fizycznym sekwencjonowanie genomu i identyfikację mutacji powodujących choroby, może tylko przynieść nowe możliwości hipochondryczne. Zazwyczaj hipochondryk mnoży konsultacje, szukając idealnego lekarza, który potraktuje jego stan poważnie, a nie odrzuci go jako „nic złego”, wykazując tym samym oczywistą niekompetencję medyczną.

Lekarz musi zmierzyć się z lękami hipochondryka i wziąć odpowiedzialność za decyzję o braku powodów do niepokoju, z obawą, że mimo to mogą one wystąpić. Ponadto istnieje ryzyko choroby jatrogennej: badania diagnostyczne – „tylko dla pewności” – mogą prowadzić do indukcji zaburzeń, wzmacniając hipochondryczne przekonania pacjenta.

Psycholog i psychoterapeuta Warszawa w jednym miejscu

Historia tej jednostki chorobowej

Hipochondria jako choroba znana jest od ponad dwóch tysięcy lat. Najpierw jako termin anatomiczny, słowo to odnosiło się (i nadal odnosi) do prawego i lewego obszaru górnej bocznej części brzucha i znajdujących się tam trzewi („hipochondria” to liczba mnoga, „hypochondrium” – liczba pojedyncza, stosowana w odniesieniu do całego obszaru). Grecy powiązali patologię tych obszarów z fizjologiczną teorią humorów i formą melancholii, chorobliwej jednostki z objawami trawiennymi spowodowanymi przez obfitość „czarnej żółci”, atrabilu, który był jednym z głównych humorów doktryny humoralnej leżącej u podstaw starożytnej i średniowiecznej fizjologii. Pierwsze odnotowane w Oxford English Dictionary anatomiczne użycie „hipochondrii” w języku angielskim pochodzi od lekarza z połowy XVI wieku, który pisał o leku „leczącym wzdęcia hipochondrii”; natomiast użycie tego słowa w odniesieniu do chorobliwego stanu umysłu, charakteryzującego się ogólnym przygnębieniem i obniżeniem nastroju, pojawia się w następnym stuleciu.

Centrum probalans oferuje pomoc psychologa i psychoterapeuty

Jesteś z dzielnicy Brodno? Skorzystaj z pomocy specjalisty- https://centrum-probalans.pl/psycholog-brodno/

Ogólnie rzecz biorąc, historia hipochondrii to ruch od stanu fizycznego lub fizjologicznego do psychicznego lub psychologicznego, chociaż różne rodzaje wyjaśnień często się pokrywają.

Jeśli hipochondria jest związana ze szczególną wrażliwością nerwową, specjalne cechy mogą być przypisane hipochondrykowi. Sir Richard Blackmore, autor A Treatise of the Spleen and Vapours: or, Hypocondriacal and Hysterical Affections (1725), opisuje hipochondryków jako osoby posiadające „szybkie postrzeganie oraz żywą fantazję i wyobraźnię”, a także obdarzone wyższą inteligencją (filozof Hume nazwał hipochondrię „chorobą uczonych”). Tak bardzo, że umiarkowane formy tego stanu są „raczej pożądane niż szkodliwe” i najlepiej ich nie leczyć.

Johnson uważał to za głupotę; Boswell, jego biograf, zgadzał się z tym, ale mimo to pocieszał siebie i swoich kolegów myślą, że ich „cierpienia oznaczają naszą wyższość”. Idea ta znalazła się również w najbardziej znanym dziele XVIII wieku, The English Malady George’a Cheyne’a: or, A Treatise of Nervous Diseases of all Kinds, as Spleen, Vapours, Lowness of Spirits, Hypochondriacal, and Hysterical Distempers, &c (1733). Przeznaczona dla „zwykłych inteligentnych czytelników”, zwłaszcza cierpiących jak sam Cheyne, była czymś w rodzaju bestsellera.

Zdrowie jest znowu sprawą „silnych duchów i mocnych włókien”; złe zdrowie jednym z „słabości nerwów”, z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z somatycznego zaburzenia nerwów. Cheyne zawsze skupiał się na hipochondrii, będąc pewnym, że „żołądek, jelita, wątroba, śledziona, krezka lub niektóre z wielkich i niezbędnych organów lub gruczołów dolnej części brzucha były zatkane, zawiązane, schirrous lub zepsute”.

Anglicy byli szczególnie podatni na hipochondrię i inne tego typu „dolegliwości”, co wynikało z takich czynników jak wilgotne powietrze i niezdrowe miasta, ale przede wszystkim także z bogactwa i obfitości ówczesnego społeczeństwa.

Czy płeć ma wpływ na podatność na hipochondrię?

Określenia płciowe mogą również robić różnicę. Dziś hipochondria jest powszechna zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Uznanie hipochondrii za schorzenie dotykające kobiety pojawiło się wcześnie, w tym samym czasie, kiedy hipochondria i histeria również zostały zróżnicowane pod względem płci, ta ostatnia nadal była postrzegana jako specyficzna dla kobiet. Słownik Johnsona (1755) konwencjonalnie definiuje histerię jako związaną z zaburzeniami macicy, a więc kobiecą; choć już sto lat wcześniej Willis połączył te dwie choroby jako zaburzenia mózgu, a Sydenham opisał je jako podobne „jak jedno jajko do drugiego”.

W wieku Johnsona, Blackmore i Whytt uważali je za „tę samą chorobę”, choć utrzymywali również związek histerii z kobietami, których system nerwowy był „ogólnie bardziej ruchliwy niż u mężczyzn”. Hipochondria była kojarzona z mężczyznami, ale rozpoznawano hipochondryków płci żeńskiej. Z trzech hipochondrycznych młodych dorosłych z Sanditon Jane Austen (1817), na przykład, dwie są kobietami.

Skorzystaj z pomocy specjalisty- https://centrum-probalans.pl/psycholog-targowek/