Terapia młodzieży

W czasie adolescencji (okres dorastania) obserwujemy wiele zmian wpływających na zachowanie nastolatka: zmiany w wyglądzie zewnętrznym, rozdarcie między poczuciem bycia dzieckiem, a pragnieniem bycia dorosłym, poszukiwanie własnej tożsamości, podejmowanie pierwszych, samodzielnych i ważnych decyzji.

Proces rozwoju tożsamości nie przebiega u wszystkich dorastających w taki sam sposób.

Prawdopodobnie każdy nastolatek ma potrzebę silnego określenia siebie, jednak niekiedy zmiany są na tyle duże, że młody człowiek traci poczucie kontroli nad własnym życiem, pojawia się słynny bunt czy kryzys rozwojowy. Ten ostatni choć wiąże się z doświadczaniem negatywnych emocji, które zakłócają tok działań, jest również przełomem w życiu nastolatka, w którym nabiera on nowych umiejętności i kompetencji.

 

Dorastanie to czas, kiedy w życiu młodego człowieka pojawia się burza bardzo silnych i często sprzecznych ze sobą emocji, co powoduje zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa, problemy z samoakceptacją oraz relacjach społecznych. Dodatkowo rozwój technologii, codzienny natłok informacji, zmiany spowodowane pandemią koronawirusa sprawiły, że coraz więcej młodych ludzi nie radzi sobie z problemami.

 

Te wszystkie czynniki sprawiają, że w bardzo szybkim tempie rozwija się psychoterapia młodzieży. Umożliwia nastolatkom określenie oraz zrozumienie własnych uczuć i emocji, przepracowanie problemów, prawidłowe ukształtowanie osobowości oraz wejście w dorosłe życie z poczuciem kontroli i zwiększoną pewnością siebie.

Dlaczego warto zgłosić się na terapię młodzieży?

 

W Centrum probalans w Warszawie oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc psychologiczną skierowaną do młodzieży. Psycholodzy i psychoterapeuci dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu skutecznie wspierają pacjentów w kryzysach, trudnościach osobistych i problemach. Specjalista dąży do odkrycia czynników leżących u podłoża danego problemu i rozwiązania trudności „od podszewki”. Terapia nastolatków jest kluczem do odzyskania poczucia kontroli nad własnym życiem, zbudowaniem prawidłowych relacji z bliskimi czy rówieśnikami, pozbyciem się uczucia pustki i samotności oraz zbudowaniem pozytywnego obrazu samego siebie.

Terapia Młodzieży. Bycie nastolatkiem i młodym dorosłym to czas pełen wielkich wyzwań. Pojawiają się pytania „Kim jestem?”, „Jaki jestem?”, „Czego chcę?”, na które nierzadko trudno znaleźć odpowiedź. I tak już niełatwe relacje z rodzicami i rówieśnikami utrudnia jeszcze burza silnych i szybko zmieniających się emocji. Dążenie do niezależności walczy z potrzebą bezpieczeństwa, wsparcia i akceptacji.

Proponujemy spotkania terapeutyczne, jeżeli masz co najmniej 14 lat i doświadczasz: 

 • nieśmiałości,
 • osamotnienia,
 • lęku,
 • obniżonego nastroju lub depresji,
 • bezwartościowości,
 • kłopotów w kontaktach z rówieśnikami,
 • problemów szkolnych,
 • konfliktów z rodzicami,
 • problemów z zaburzeniami odżywiania,
 • niezadowolenia ze siebie, swojego wyglądu i osiągnięć,
 • kontaktów z używkami i uzależnieniami,
 • innych trudności.

Korzyści z psychoterapii młodzieży: 

 • możliwość rozmowy z psychologiem – psychoterapeutą o trudnych osobistych problemach,
 • możliwość nazwania i zrozumienia własnych uczuć i przeżyć,
 • analiza własnych myśli, uczuć, przekonań, potrzeb i zachowań,
 • nauka dokonywania wyborów i wprowadzania zmian w swoim życiu,
 • ustąpienie lub znaczne zmniejszenie uciążliwych objawów emocjonalnych,
 • docieranie do przyczyny zaistniałego problemu,
 • podniesienie samooceny,
 • poprawa relacji z rówieśnikami i rodzicami,
 • lepsze radzenie sobie z problemami,
 • nabranie  poczucia sprawstwa w życiu, odzyskanie wiary we własne siły. 

Terapia młodzieży w Centrum probalans Warszawa

Cena: od 200.00 zł/50 min.

Rezerwacja online

Potrzebujesz pomocy psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, doradcy zawodowego w Warszawie i online?

Skontaktuj się z nami.

Kontakt