TERAPIA RODZINNA  – na czym polega i jakie są jej założenia?

Terapia rodzinna jest formą pomocy skierowaną do rodzin, opartą na głównych założeniach myślenia systemowego. Rodzina postrzegana jest jako żywy system psychospołeczny, w którym każdy członek rodziny wchodzi ze sobą w relacje i ma na siebie wzajemny wpływ. Kiedy jeden z domowników ma kłopoty, to oddziaływują one także w jakimś stopniu na najbliższych. System zawsze dąży do zachowania stałości i równowagi, ale z drugiej strony musi dostosować się do otaczającej go rzeczywistości i naturalnych zmian. Takie podejście daje szansę na prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

Każda rodzina charakteryzuje się swoją niepowtarzalną strukturą, którą stanowią niewidzialna sieć wzajemnych oczekiwań oraz określonych ról, podziałów władzy i kontroli. Posiada także swoje własne sposoby komunikacji i porozumiewania się ze sobą oraz radzenia ze zmianami czy trudnymi sytuacjami. Poza tym, dziedziczy przekazy międzypokoleniowe, ukryte mity rodzinne oraz wzorce, które wpływają na jej życie i funkcjonowanie.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa

Kiedy na terapię? – odpowiada psycholog Warszawa

Rozwój rodziny na przestrzeni czasu jest dynamiczny i zależy od różnych sytuacji kryzysowy oraz od cyklu życia rodzinnego począwszy od narodzin dziecka do jego usamodzielnienia się. Pojawiające się wyzwania stawiają przed rodziną określone zadania do wykonania, a ich realizacja oznacza naturalny rozwój rodziny. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, które zakłócają równowagę rodziny. Wówczas mogą pojawić się u dzieci lub nastolatków np. objawy chorobowe (takie jak depresja, zaburzenia odżywiania, różne uzależnienia) albo trudności wychowawcze. Objawy te są przejawem tego, co się dzieje w rodzinie. Gdy u dziecka występują niepokojące objawy, wszyscy w rodzinie skupiają swoją uwagę wokół niego. Wyjątkowe zainteresowanie rodziców może dawać dziecku poczucie troski, bliskości, a rodzinie poczucie wzajemnej przynależności i zależności. Często okazuje się, że te zachowania są rodzinie potrzebne, żeby mogła przetrwać powstały kryzys. Podjęcie terapii rodzinnej systemowej przez rodzinę daje szansę na przyjrzenie się jak działa ich system, wypowiedzeniu się jak czują się w tej rodzinie i co postrzegają jako problem. Zwykle okazuje się, że w trakcie lub po zakończeniu terapii rodzinnej obserwowane u dziecka objawy mijają. Rodzina wspólnie wypracowuje trwałe zmiany, wzmacnia się i w przyszłości radzi sobie dużo lepiej z kolejnymi kryzysami.

psycholog dziecięcy w Warszawie - Centrum Probalans

Jak wyglądają spotkania z psychologiem w Warszawie?

Najczęściej pierwsze spotkanie jest spotkaniem konsultacyjnym, na którym terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanym  problemem. Konsultacja ta pozwala wspólnie uszczegółowić i urealnić cele terapii biorąc pod uwagę opinię i uczucia przybyłych osób. W związku z czym do gabinetu zapraszani są wszyscy członkowie rodziny, którzy zamieszkują ze sobą. Zwykle są to rodzice i dzieci, czasami też dziadkowie. Ważne jest aby w tym składzie domownicy, mogli  uczestniczyć aż do końca trwania terapii.

Terapię prowadzi jeden lub dwóch terapeutów pracujących w nurcie terapii systemowej.

Terapeuta podczas spotkań zachowuje neutralność i bezstronność, nie staje po żadnej ze stron – nie ocenia. Pełni rolę moderatora spotkań, w taki sposób, aby każdy miał możliwość wypowiedzenia się oraz uwzględnienia jego stanowiska. Istotna jest tutaj zarówno perspektywa rodziców, jak i dzieci, które wnoszą wiele cennych uwag w rozumienie systemu.

Ile trwa terapia rodzin?

Spotkania z rodziną oraz z terapeutą odbywają się co 2-3 tygodnie i trwają do 90 minut. Odstępy pomiędzy sesjami dają rodzinie czas na wspólne przećwiczenie i wprowadzenie zmian. Terapia trwa od kilku do kilkunastu sesji terapeutycznych, co przekłada się na kilka lub kilkanaście miesięcy.

Centrum Probalans - psychoterapia w Warszawie

Wskazania do terapii:

Terapia ta szczególnie polecana jest dla rodzin, które z różnych przyczyn nie są w stanie same poradzić sobie z:

  • problemami wychowawczymi (agresywne zachowania, wycofanie się, nadpobudliwość, trudności komunikacyjne),
  • niepokojącymi objawami u młodzieży (zaburzenia odżywiania, zachowania autodestrukcyjne, depresja i nerwice),
  • kryzysami rodzinnymi (choroba, uzależnienia, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, przeprowadzka, wyjazd za granicę, rozwód rodziców),
  • brakiem poczucia więzi i bliskości między członkami rodziny oraz wzajemnej komunikacji i zrozumienia.

Psychoterapeuta Warszawa zaprasza do Centrum probalans

Efekty –  co może dać rodzinie udział w terapii?

  • Poprawę komunikacji i relacji
  • Zwiększenie wzajemnego zrozumienia i bliskości
  • Odbudowę więzi i zaufania do siebie
  • Może pomóc w przejściu i poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami
  • Świadomość, iż dała sobie radę z pokonaniem trudności oraz posiada umiejętności i zasoby do samodzielnego przezwyciężania trudności w przyszłości
  • Wzrost kompetencji wychowawczych rodziców

Jeśli aktualnie Twoja Rodzina przeżywa jakiś kryzys i odczuwa duży dyskomfort w relacjach z najbliższymi –  zachęcamy do skorzystania z konsultacji rodzinnej z naszym psychoterapeutą.

Psycholog – Psychoterapeutka Małgorzata Kosińska Centrum probalans

Zapraszamy do kontaktu.