Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, określany skrótem jako ADHD to zaburzenia zachowania dziecka, które jeśli się pojawią powinny podlegać diagnozowaniu i wsparciu ze strony specjalistów.

Należy zauważyć, że schorzenia te nie powinny być bagatelizowane, gdyż jeśli będą postępować z wiekiem dziecka to będzie to miało wpływ na to jak wyglądać będzie rozwój u dziecka. W przypadku ADHD bardzo istotna jest również trafnie postawiona diagnoza adhd.

Czym jest ADHD – czym jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Zazwyczaj zakłada się, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej, a więc adhd będzie się objawiać u dziecka do 5 roku życia. Takie zaburzenia zachowania, na które powinno się zwracać uwagę i będą one stanowić objawy adhd, będzie między innymi to, że dziecko nie jest wytrwałe w tym co robi, szybko się nudzi, robi kilka rzeczy na raz i ich nie kończy.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa Warszawa

Czy adhd zdarza się często?

Szacuje się, że adhd obserwuje się u około 4-8 procent dzieci, które znajdują się w okresie wczesnoszkolnym. Co charakterystyczne ADHD częściej występuje u chłopców niż u dziewczynek. Dodatkowo z wiekiem również schorzenia będą mniej zauważalne, choć niektóre objawy adhd mogą zostać nawet do wieku dorosłego.

Zróżnicowany przebieg adhd

Warto zaważyć, że jeśli chodzi o występowanie ADHD nieco inny charakter mają między innymi objawy w zależności od płci. W grę wchodzi między innymi to, że u dziewcząt przebieg adhd zdecydowanie częściej występuje w formie zaburzeń koncentracji, a zespół nadpobudliwości psychoruchowej u chłopców częściej ma objawy nadpobudliwości.

Dobry Psycholog WarszawaJakie są przyczyny adhd

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej adhd może wiązać się z pewnymi czynnikami, które będą charakterystyczne. Zwrócić uwagę można między innymi na takie kwestie jak:

 • predyspozycje genetyczne
 • zbyt mała aktywność dopaminy
 • urazy w ciąży
 • urazy głowy
 • niska waga urodzeniowa
 • niedotlenienie dziecka w trakcie porodu
 • osłabione procesy hamowania neuronalnego
 • palenie papierosów w ciąży
 • nadużywanie alkoholu
 • zatrucia metalami ciężkimi
 • zła dieta ze zbyt dużą dawką węglowodanów
 • zażywanie substancji psychoaktywnych w ciąży
 • brak prawidłowej opieki nad dzieckiem

Tak jak zostało wskazane przyczyną adhd uznawane są różne czynniki, dlatego trudno jednoznacznie określić kiedy faktycznie ten problem może wystąpić. Na temat dziecka trzeba mieć gruntowną wiedzę i jednocześnie znać te czynniki, które mogą zwiększać ryzyko. Współpraca z rodzicami dziecka i ocena potencjalnych przyczyn może sprawić, że łatwiejsze będzie rozpoznanie adhd.

Jakie są objawy adhd?

Omawiając zespół nadpobudliwości psychoruchowej adhd należy mieć na uwadze w przypadku jakich zaburzeń zachowania możemy się liczyć z istnieniem tego problemu. Mówiąc o adhd powinno się brać pod uwagę to, że objawy adhd dzieli się na określone grupy:

 • zaburzenia uwagi i koncentracji
 • porywczość
 • nadruchliwość

Dlatego rozpoznanie adhd powinno pozwolić na ocenę tego czy można mówić o istnieniu zaburzeń psychicznych.

Psycholog Warszawa dla młodzieży w Centrum Probalans pomoże w problemach nastolatkówZaburzenia zachowania – uwagi i koncentracji

Jeśli bierzemy pod uwagę zaburzenia koncentracji uwagi należy wziąć pod uwagę to, że dziecko ma problem ze skupieniem uwagi na prostych czynnościach. Bardzo często adhd objawia się w tej sytuacji ciągłym rozdrażnieniem u dziecka, brakiem skupienia się na szczegółach.

W przypadku dzieci cierpiących na zaburzenia koncentracji uwagi pojawiają się problemy związane z tym, że dziecko unika tych czynności, które będą wymagały koncentracji. Wykazując również nadpobudliwość ruchową mogą mieć problem z wykonaniem tych czynności, które wymagać będą odpowiedniej staranności. Zmagając się z takim deficytem uwagi dziecku trudno będzie wykonywać różne czynności.

Porywczość u dzieci cierpiących na adhd

Bardzo istotnym objawem jeśli chodzi o adhd będzie również to, że dziecko jest porywcze. Takie nasilenie objawów adhd może się objawiać między innymi tym, że dziecko będzie podejmowało ryzykowne działania, charakterystyczne jest niecierpliwe, odpowiada zanim jeszcze ktoś skończy pytać. W przypadku takich zaburzeń zachowania charakterystyczne będzie to, że dziecko przy zabawach grupowych nie potrafi czekać na swoją kolej. Występujące objawy nadmiernej impulsywności często są trudne do opanowania, a dziecko regularnie podejmuje ryzykowne działania.

Nadmierna ruchliwość

W momencie, gdy zmagamy się z nadmierną ruchliwość obserwuje się takie zachowania jak między innymi ciągłe poruszanie się dziecka nawet jeśli widać, że nie ma to większego celu. Dziecko jeśli ma być w jednym miejscu nie potrafi tego zrobić i zaczyna się ruszać, wiercić, nie potrafi się uspokoić. W grupie rówieśniczej nie potrafi zgodzić się z tym, że w trakcie wykonywania obowiązków dziecko musi wykonywać pewne czynności zgodnie z poleceniami. Niekiedy może się pojawić również problem, z tym by utrzymać odpowiednią koordynację ruchową. Dziecko będąc nadmiernie ruchliwe ma trudność z panowaniem nad niektórymi zachowaniami.

Istnienie tych objawów dotyczy właściwie wszystkich dzieci mających adhd, a zespół nadpobudliwości psychoruchowej może tylko w tych objawach różnić się tym, że stopień ich zaawansowania będzie różny.

Terapie indywidualne i grupowe w Centrum Probalans Warszawa

Skorzystaj z pomocy specjalisty w swojej dzielnicy- https://centrum-probalans.pl/psycholog-bialoleka/

Skuteczna diagnoza ADHD

Wszystko zaczynać się powinno się od tego, by postawiona została odpowiednia diagnoza. To zaś wymaga współpracy wielu jednostek. W grę wchodzić może wizyta u neurologa dziecięcego, konieczna będzie diagnoza lekarza psychiatry i opinia ze strony psychologa czy lekarza pediatry. Znajomość dziecka ma tutaj istotne znaczenie, tak by objawy zaburzeń koncentracji uwagi i inne objawy adhd były jak najszybciej zauważone. W przypadku nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi może być tak, że właśnie skuteczna diagnoza to będzie wynik współpracy kilku specjalistów, którzy skupią się między innymi na funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego.

W trakcie badania objawów należy między innymi oddać się w ręce dobrych specjalistów, by ewentualnie wykluczyć inne zaburzenia, które mogą być podobne do adhd a okazuje się, że bardzo istotne będzie to, by skutecznie rozróżniać od adhd zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, nerwica natręctw, choroba afektywna dwubiegunowa, problemy z adaptacją, kłopoty w opanowywaniu umiejętności szkolnych, zaburzenia depresyjne, upośledzenie umysłowe. Trzeba być również świadomym tego, że u dzieci, które zmagają się z adhd można mówić o przynajmniej jednej dodatkowej dolegliwości na tle psychicznym.

Dlatego właśnie zespół nadpobudliwości psychoruchowej adhd wymaga profesjonalnego podejścia od tych, którzy będą dokonywać diagnozy. Szczególnie zaburzenia lękowe mogą być problemem, który się powtarza i przypominać może zachowania bliskie adhd. Można również zauważyć, że to właśnie zaburzenia lękowe są tymi, które pojawiają się często obok adhd.

Jak przebiega leczenie adhd?

W przypadku leczenia adhd trudno mówić o jednym sprawdzonym sposobie. Nie ma bowiem jednego leczenia farmakologicznego, które u każdego będzie dawało takie same dobre efekty. Leczenie adhd to proces, który wymaga opracowania indywidualnej terapii dla dziecka, które będzie zmagało się zaburzeniami. Opracowane mogą być dla takiego dziecka między innymi treningi umiejętności społecznych, konieczne będzie wypracowanie takich działań, które będą uwzględniać wiek dziecka, ogólny stan zdrowia i to z jakimi objawami przede wszystkim dziecko się zmaga. Niekiedy pomocna może się również okazać terapia rodzinna, dlatego tak istotne będzie indywidualne podejście do tematu.

W życiu dziecka, które zmaga się z takimi problemem wiele się dzieje i przy leczeniu farmakologicznym można tylko zmniejszać niektóre zachowania. Związane będzie to między innymi ze stosowaniem leków psychostymulujących, które będą miały wpływ na dziecko i mogą również wspomagać w przypadku zaburzeń lękowych.

Centrum probalans oferuje skuteczną pomoc psychologa dziecięcego

Sposoby na uzupełnienie działań terapeutycznych

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nieleczone adhd może powodowa różne inne problemy u dziecka, mogą się pojawić zaburzenia lękowe, zaburzenia wzroku. Dlatego rozpoznanie adhd stawia szansę na reakcje i szukanie takich rozwiązań, które sprawią, że dzięki terapii adhd uda się pokonać problem i uniknąć będzie można między innymi powikłań zdrowotnych.

Tym dodatkowym wsparciem są właśnie takie opcje jak między innymi terapia rodzinna, która może ograniczyć stosowanie substancji psychoaktywnych, a będzie jednocześnie pozwalała na wsparcie w zakresie sytuacji, w których w rodzinach występują zaburzenia psychiczne i konflikty, które mogą pogłębiać zły przebieg choroby.

Poza tym dziecko może wykorzystywać również treningi radzenia sobie ze złością i w tym momencie wspierać będzie można także koordynację ruchową. Trzeba bowiem pamiętać, że nie tylko zaburzenia psychiczne są problemem przy adhd, ale właśnie pojawiają się także inne problemy związane z zachowaniami fizycznymi dziecka i takie wsparcie treningami będzie istotne.

U dzieci, które przeżywają uczucie wewnętrznego niepokoju może być wsparciem również współpraca z psychologiem, dlatego dobrym rozwiązaniem będzie kontakt z gabinetem, https://centrum-probalans.pl/, który specjalizuje się w terapiach adhd i można tam liczyć na pomoc doświadczonych psychologów, które zwrócą uwagę na deficyty uwagi, zaproponują atrakcyjną formę terapii.

Psycholog dla młodzieży Warszawa oferuje swoje usługi w Centrum Probalans

Profesjonalna terapia w przypadku adhd

U dziecka, która zmaga się zespołem nadpobudliwości ruchowej bardzo istotne będzie szybkie reagowanie i budowanie indywidualnej terapii, która będzie przynosiła pozytywne efekty. Im wcześniej rozpoczęta będzie praca z dzieckiem, które ma adhd tym lepiej, ponieważ będzie można szybko podejmować działania zmierzające do pokonania tego problemu. Warto brać pod uwagę oferty pomocy ze strony takich gabinetów jak Centrum probalans – Skuteczny psycholog w Warszawie, gdzie faktycznie można mówić o specjalistach skupiających się na problemach dzieci z ADHD i ta pomoc faktycznie będzie dopasowana do oczekiwań i potrzeb danego dziecka. Warto mieć to na uwadze i szukać tych sposobów, które będą dawały najlepsze efekty. Dziecko często nie zdaje sobie sprawy z tego co się z nim dzieje, dlatego tak istotna będzie profesjonalna pomoc.